Är världen du lever i den du tror?

Fornuft_ingress1I denna artikel skrapar vi på ytan gällande kvantfysiken och förklarar vad vetenskapsmännen bevisligen kommit fram till. Albert Einstein sa ”Gud spelar inte tärning” då han granskade de konstiga resultat kvantmekaniken gav honom. Han var övertygad över att vetenskapsmännen hade missat något, då han inte kunde begripa resultaten. Idag anses Einstein vara motbevisad på området! Detta vetenskapliga mysterium som vi presenterar nedan behöver man inte vara fysiker för att sätta sig in i, eftersom funderingar kring tid och rum tenderar att påverka de allra flesta människor.

Aldrig någon felaktig förutsägelse
Under den mer än 80-åriga period denna teori existerat, har teorin inte gett en enda felaktig förutsägelse vilket är unikt inom fysiken. Kortfattat handlar experimentet om hur materia beter sig, befinner sig materian på samma ställe eller är det en vågrörelse som plötsligt antar fast form så fort den observeras? Kusligt nog visar resultaten på det senare. Svaren har visat att en elektron (dvs. liten bit av materia) kan befinna sig överallt på flera platser samtidigt, vilket kallas för superposition. Vid det tillfälle man betraktar detta fenomen med t.ex. en kamera så antar elektronen EN position och beter sig som “förväntat” igen. Detta stökar till det vi idag vet om tid och rum, eftersom experimentet motsäger det vi idag upplever som sant. Verkligheten uppvisar något som borde vara både omöjligt. Videon nedan är en kul animation som enkelt visar vad ”Double slit experiment” innebär. Du kommer att häpna av resultatet.

Hur fungerar vår värld?
Många ser beteendet av materia som ett bevis på att vår verklighet och värld i själva verket är simulerad. En form av ”multiplayer game” kan man kanske kalla det. Många uppfattar säkert experimentet som provocerande eller rent av hokus pokus. Det är dock inte ens egen uppgift att avgöra, utan det är att presentera den fakta som fysiker faktiskt har bevisat. Hur osannolikt detta än verkar är resultaten framtagna av faktiska experiment.

Teorin innebär att materia som inte betraktas, inte heller existerar. Det är först när vi betraktar som världen renderar datan (sannolikhetsvågorna blir till materia igen). Har något betraktats och lagrats i minnet hos en person eller varför inte på video, är föremålet tillgängligt för andra betraktare. Precis som vår värld, om vi nu funderar kring vad vi precis har sett. Om vi skulle leva i en simulerad värld, varför skulle man då använda datorkraft till att rendera ut föremål/objekt som ingen betraktar/observerar? Låt oss fundera på ett exempel. Pelle ser ett träd som ingen annan någonsin har betraktat. Trädet är gammalt och dött där det står. Några år senare kommer Pelle tillbaka till platsen där trädet stod. Ingen/inget annat har betraktat trädet under denna period. Pelle finner nu att trädet har vält och ligger på marken. Den hypotetiska frågan blir “Har trädet verkligen vält? Eller var sannolikheten så pass stor att trädet nu skulle ha fallit? Trädet kanske gick från stående till att ligga där på marken mellan de två observationerna av Pelle. Vad händer då om Pelle som enda observatör skulle dö och minnet av trädet raderas? Skulle Otto som något år senare besöker samma plats se samma träd eller skulle det kanske stå en buske på denna plats i stället?

Kan då verkligheten vara renderad?
Precis som när någon spelar t.ex. datorspelet World of Warcraft, betraktar spelaren de saker som spelet/datorn har renderat, varken mer eller mindre. Att materia beter sig på detta vis är något som vetenskapsmännen har bevisat, varför materian beter sig så vet man inte. Hur kan något anta materia, bara genom att någon/något betraktar det? Den frågan är obesvarad idag och vetenskapsmännen vet inte varför, kanske får vi aldrig någon förklaring på detta faktum. Man har börjat ställa sig frågor som ”Har verkligheten, som experimenten tycks visa, inga fasta egenskaper innan vi tittar efter?” Desto mer övertygade vetenskapsmännen blir om att teorin måste stämma, desto mer förbryllande ter sig den verklighet som teorin skall representera.

Välkommen till din kanske första glimt gällande kvantfysikens märkliga värld. Desto mer du lär dig av den, desto mer förbryllad över verkligheten kommer du att bli.
Vi hoppas att du inte får bestående psykologiska men av videon eller artikeln, och att du kan återgå till din vardag. 

I denna artikel skrapar vi på ytan gällande kvantfysiken och förklarar vad vetenskapsmännen bevisligen kommit fram till. Albert Einstein sa ”Gud spelar inte tärning” då han granskade de konstiga resultat kvantmekaniken gav honom. Han var övertygad över att vetenskapsmännen hade missat något, då han inte kunde begripa resultaten. Idag anses Einstein vara motbevisad på området! Detta vetenskapliga…

Kommentera utan Facebook