Varför ökar inte antalet skjutningar på flygplan när man infört vapen ombord?

Under veckan som gått har vi hört många lärare tycka det är en fruktansvärd tanke att beväpna lärarkåren, eftersom man gör analysen att då kommer skjutningarna öka än mer. Diskussionen är den samma som högre straffsatser, enligt många debattörer ökar då antalet brott markant. Problemet med den här sortens ohederliga kvantitativa studier är att man förenklat bort alla vettiga resonemang och andra förklaringar, när många dessutom saknar allmänbildning och kritiskt tänkande tror folk på fullt allvar att det är de faktorerna som avgör antalet brott; och man är villig att debattera högljutt men betyder det att argumenten blir bättre? På samma sätt, om någon lärare i hemlighet per arbetslag är utbildad i vapenhantering av polisen, hur kan man då tro att antalet skjutningar kommer öka?

Lärarna försvarar idag eleverna med sina kroppar
Alla som någon gång skjutit med automatvapen slås vilken enorm eldkraft dessa vapen har, M16 har precis som svenska AK5 ammunition som vobblar i luften; allt för att skapa så stor skada som möjligt. När elever har gått in och skjutit i olika skolor är det inte ovanligt att lärare och elever barrikaderat sig, och gömt sig på olika platser; eftersom alternativet att agera som en shooting duck ökat riskerna. När man läst vittnesmål är det inte ovanligt att lärare ställt sig framför eleverna och försökt rädda dem med sina egna kroppar, medans gärningsmännen öppnat eld. Amerikanska skolskjutningar är något som sker eftersom det är möjligt att utslagna elever kan köpa vapen; förslaget med lärare som lär sig hantera vapen ger åtminstone de som idag mördas en chans.

Lex 9/11
Sedan man införde beväpnade poliser på alla större flygningar i USA har vi inte haft några fler personer som kapat flygplan eftersom man riskerar att bli skjuten. Tittar man på 11:e september attackerna (världens värsta terrorattack) hade inte gärningsmännen skjutvapen utan knivar samt påstådda bomber, hade det suttit marshals ombord är det inte en helt otrolig tanke att attackerna kunnat hindras eftersom dessa varit att betrakta som högst i näringskedjan. När vi i Sverige således sågar Donald Trump för detta hemska förslag med beväpnade lärare, gör vi det utan att förstå att just denna reform kan vara skillnaden för många elevers liv eller död; det är inte en lösning men det förändrar att endast gärningsmannen har monopol på eldvapen.

Dubblerade straff i Danmarks getton
När vårt grannland nu inför dubblerade straff i getton tåls det att fråga om det är ett troligt scenario att antalet brott kommer dubbleras där? Varför är det ingen politiker eller anhängare av kvasivetenskapen “ökade straff-ökade antal brott” som kritiserar Danmark utifrån det perspektivet, med tanke på att det är vårt grannland hade en dubblerad brottslighet i hög grad påverkat Sverige? Kanske är det så enkelt som att man har fel, speciellt när Danmark har en tuffare retorik mot kriminalitet än i Sverige; och brottsligheten minskar vilket danskarna uppfattar (tillskillnad från i Sverige)? Vill Sverige komma till rätta med sin problematik bör vi titta på Danmark, även om det finns mycket som skiljer mentaliteten är det också mycket som förenar; en åtgärd där kan mycket väl fungera här.

Det andra tillägget i den amerikanska konstitutionen som lagfester rätten till vapen är väldigt stark i amerikansk kultur, man är således mycket naiv och mycket okunnig om amerikansk mentalitet om man tror att detta kan avskaffas över en natt. Faktum är att det vore politiskt självmord att genomföra en sådan reform, och mycket lite hade vunnits då risken är stor att efterträdaren hade lagt tillbaka detta tillägg; det finns dessutom skjutglada amerikaner på båda sidor av partigränsen. Obama hade precis som Trump majoritet i båda kamrar den första tiden av sin mandatperiod, och inte ens han tog chansen; det är knappast en slump. Amerikansk politik handlar således om vad som är politiskt möjligt och hur långt man kan få folket med sig. I en sådan värld är det troligt att beväpnade lärare skulle kunna skapa förändringen att gärningsmän tänker två gånger innan de går in på en skola, redan där har man således gjort en vinst. Är det en bättre lösning att inte göra något, eller förespråka något som är omöjligt; för att framstå som politiskt korrekt?

I Sverige är vi vana vid denna typ av diskussion då ex. Gustav Fridolin m.fl. många gånger talat om att “ligga på hela EU att ta ansvar för flyktingfrågan”, vilket stämmer dåligt med verkligheten då flera tidigare öststater vägrar och sannolikheten att de svänger är obefintlig. När man som politiker väljer att föra fram politiska förslag som inte tar hänsyn till hur verkligheten ser ut, skapar man endast problem eftersom man försvårar möjligheten för pragmatiska krafter att lösa svåra problem. Något har dock hänt i USA, opinionen har svängt för strängare kontroller som nu tycks ha folkligt stöd. När Trump således går långt mycket längre än vad någon president gjort på vapenreformer och samtidigt föraktas i Sverige, säger det kanske mer om vilken maktfaktor massmedia är som kan vinkla det till hans nackdel.

Under veckan som gått har vi hört många lärare tycka det är en fruktansvärd tanke att beväpna lärarkåren, eftersom man gör analysen att då kommer skjutningarna öka än mer. Diskussionen är den samma som högre straffsatser, enligt många debattörer ökar då antalet brott markant. Problemet med den här sortens ohederliga kvantitativa studier är att man…

3 kommentarer

Kommentera utan Facebook