Kommentar till Sverigedemokraternas flygblad

Först och främst vill jag säga att det blivit mycket migrationsartiklar på sista tiden, men Förnuft har som sin uppgift att spegla aktuella samhällsfrågor. Såldes kommer det säkerligen bli mer av denna kategori den kommande tiden tills krisen är över. Det finns mycket man kan ha åsikter kring om kring dessa flygblad, och jag tror nästan alla människor har en åsikt. Själv kände jag en klar avsmak när jag såg vad som stod på lapparna. Det finns dock öppningar till en diskussion kring innehållet, och så öppet måste samhället kunna vara att vi faktiskt kan reflektera utan att känslorna brusar upp (något många journalister idag har svårt för). Således ska vi gå igenom hela utskicket stycke för stycke.

Sverigedemokraterna inleder:
“No Money  No Jobs  No Homes
You might have heard positive things about our country and the Swedish people. That we are friendly generous and hardworking. This might be true, but our society is falling apart.”


Förnuft:
Jag har noterat att många journalister vänder sig mot den sista formuleringen om att “samhället faller isär”. Själv upplever jag att detta är en ganska generell beskrivning, många menar på att klyftorna växer, brottsligheten ökar, skolresultaten sjunker, arbetslösheten ökar, välfärden går på knäna osv. Om detta inte är signifikant för ett samhälle som faller sönder, vad innebär frasen då? Således blir det lite skenheligt ur journalistisk synpunkt när man inte reagerar mot när andra politiker uttrycker dessa formuleringar.

Sverigedemokraterna fortsätter
“Our wealth is gone.  We have to borrow money to provide education and basic health care for our citizens. Due to decades of mass immigration our previously safe country is not safe anymore. Not only do we have a very high number of shootings and gang related violence, where grenade attacks in public spaces are no longer surprising, but Sweden now also demonstrates the second highest number of rape reports in the entire world.”

Förnuft granskar:
Många menar ju att välfärden är slut då vi inte har råd med detta. Väljer man att låna pengar för att konsumera välfärd (det är trots allt vad det handlar om även om jag förstår att vissa gärna pratar om en “investering”, således skriver jag konsumtion då vi inte vet eventuella intäkter) kan man absolut tala om att välfärden är ”gone”. Vi har också enorma problem med våld i samhället, och jag kan instämma i att det på många håll är osäkert. Här läste jag någon som pratade om BRÅ:s siffror där man kan se att dödligt våld minskar. Detta argument är lite ohederligt då det kan betyda flera saker: Det kan betyda att sjukvården räddar fler, eller att t.ex. fler brottsoffer ändå har haft tur som överlevt. Synen på totala våldsbrott verkar även vara delad, många menar på att den ökar och andra att den minskar (statistiken på Brås hemsida är inte helt lätt att tolka då de verkar räkna i främst %) . Ett ganska märkligt fenomen och knappast bra för demokratin att informationen inte är lättillgänglig (och då har jag läst statistik på högskolenivå).  Vi har uppenbarligen problem med granatattacker och gäng relaterat våld. Tittar man på statistiken kring våldtäkter menar vissa på att vi tillhör toppen av ligan, denna statistik är inte helt lätt att tolka då våldtäktsbegreppet är mer omfattande i Sverige än i andra länder. Många länder  för inte heller statistik på denna punkt (som borde göra det). Men vi kan nog enas om att de flesta under 50 år känner någon eller vet någon som blivit våldtagen och det är väldigt illa. Funderar jag känner jag säkert till åtminstone 30 kvinnor som råkat illa ut. Denna statistik är på tok för hög, men när man dömer våldtäktsmän (med obilgatorisk straffrabatt) till väldigt korta straff så finns det nog en hel del som inte betraktar lagboken som den auktoritet den borde vara.  Nu svävade jag kanske ut lite, men de låga straffen kring våldtäkter behöver kritiseras.

Sverigedemokraterna fortsätter:
“Sweden is temporarily helping those who flee war and terror, but we can currently only offer tents and camp beds. And you will eventually be sent back home.

Förnuft:
För någon vecka sedan talade man väldigt mycket om detta tältläger, för någon dag sedan övernattade folk på receptionsgolvet på Migrationsverket i Norrköping. Jag skulle säga att en receptionsplats på golvet är betydligt sämre än ett tält, de tält man har satt upp är uppvärmda och stora. Undertecknad har även tältat en hel del i -20 grader utan värmeaggregat, således har jag ett visst hum om hur tältande vintertid kan vara; och har man aggregat är det ungefär som att bo inomhus. Har man inget asylskäl så kommer man att få en biljett hem, det gäller inte alla vilket inte riktigt framgår i texten ovan. Jag talade nyligen med en person som jobbar på migrationsverket som menade på att ca 35 % är syrier, således finns det många personer som ”passar på” att söka sig ett bättre liv i väst.

Sverigedemokraterna avslutar med:

“Sweden is a modern Western country. Here, women and men are equal. Forced marriages and polygamy will never be accepted. Halal slaughter, wearing niqab or burqa in public places will be forbidden in our country.

Sweden Democrats    SD-Women   The people of Sweden”

Förnuft:
Personligen tycker jag inte det är okej med tvångsäktenskap, vi har haft det i Sverige också samt avskaffat det. Halalslakt med bedövning är tillåtet i Sverige, men jag tycker inte det är humant att låta djur förblöda innan man slaktar dem. Nu finns det flera religioner som utför liknade ritualer, men jag efterlyser reformation (en naiv tanke kanske) men jag tycker principiellt man ska sätta djuren rättigheter före människans religiösa uppfattningar.  Således stör det mig inte att Sverigedemokraterna driver frågan, däremot ska man skriva saker som är sant och halalslakt är tillåtet i Sverige om det utförs på rätt sätt (dvs. med bedövning). Detsamma gäller frågan om nikab (endast ögon som syns) och burka (heltäckande där man inte ser ansiktet alls), jag har inga problem att människor går runt i dessa på stan om de gör det efter egen övertygelse. Min enda synpunkt är att om jag som medborgare vill kontakta myndigheter så vill jag bli bemött av någon jag kan se vem jag pratar med. Detta gör man med vanlig slöja, därför är också den vanliga slöjan självklart helt okej så även i offentlig förvaltning. Men de övriga modellerna gör man inte det, och därför är jag kritisk. Detta är säkerligen väldigt kontroversiellt idag, men det handlar i mina ögon inte om rasism utan om en öppenhet mellan offentlig förvaltning och medborgare som jag också betraktar som viktigt principiell. Det finns också en poäng att lärare kan se vilka man undervisar och examinerar.

Slutligen vänder jag mig kraftigt mot att man skrivit under ”The people of Sweden”, vi har inte folkomröstat i frågan. Det finns många människor som säkerligen inte håller med om det som står på pappret eller denna replik jag skrivit. Dock måste vi ha så pass högt i tak att alla som vill komma till tals i frågan ska kunna göra det.

 

Först och främst vill jag säga att det blivit mycket migrationsartiklar på sista tiden, men Förnuft har som sin uppgift att spegla aktuella samhällsfrågor. Såldes kommer det säkerligen bli mer av denna kategori den kommande tiden tills krisen är över. Det finns mycket man kan ha åsikter kring om kring dessa flygblad, och jag tror nästan alla…

13 kommentarer

  1. Pingback: wolfsburg-shirt
  2. Pingback: bonanza178
  3. Pingback: ufabtb
  4. Pingback: WEDDING
  5. Pingback: look at these guys

Kommentera utan Facebook