IngressFör alla som läst ekonomi har man ofta stött på spelteorin “prisoners dilemma”, som handlar om två fångar som står anklagade där dessa gjort en pakt att inte erkänna. Pakten är instabil eftersom båda tjänar på att skvallra på den andra och bryta pakten, något som blivit sant idag. Väljer den ena att erkänna kommer den andra att straffas hårdare och vice versa, nekar båda två klarar de sig bättre och väljer båda att bryta överenskommelsen och erkänna får de båda ett kännbart straff. Enligt modellen har båda fördelar genom att förråda den andra, oavsett om man vet om att den andra har erkänt eller inte.

I detta klipp presenteras teorin under den första minuten 

Mona Sahlins livvakt erkänner
När livvakten nu har erkänt för att få straffreducering innebär teorin att Mona Sahlin har två val (dvs. undre raden i matrisen), antingen fortsätta neka eller erkänna. Eftersom livvakten nu har erkänt offentligt vilket når  Sahlin borde hon enligt teorin också erkänna eftersom det ger lägre straff. Erkänner Sahlin har hon dessutom hamnat i en “Nash-jämvikt” där ingen av spelarna (Livvakten/Sahlin) tjänar på att ensam ändra sitt erkännande, utan båda kommer att bibehålla sin valda strategi. Nash är förövrigt mannen som avses i “A Beautiful mind” med skådespelaren Russel Crowe i huvudrollen.

Viktigt med att påvisa likhet inför lagen
Eftersom Mona Sahlin är en offentlig person och politiker är det oerhört viktigt att kommande dom blir både transparent, samt i linje med tidigare prejudikat (tidigare domar). Har personer tidigare dömts till fängelse för liknande intyg bör Sahlin också dömas till fängelse, eftersom hon som myndighetsföreträdare ur allmänhetens perspektiv har ett högre ansvar.

Återstår att se hur Mona Sahlin och den tidigare Quick-advokaten Claes Borgström ställer sig till denna spelteori, kanske får vi se ytterligare ett erkännande de kommande dagarna? Hur som helst gjorde livvaktens erkännande spelet betydligt mer intressant, inte sant?

 

 

 

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook