Hur kan man se sig i spegeln och placera förskolebarn intill rättspsyk?

IngressNär man trodde man läst allt, kom nyheten om att barn och ungdomsförvaltningen i Säters kommun vill flytta en förskola till samma entré som rättspsyk. Vad är man för typ av byråkrat om man ens i sin vildaste fantasi ser det som överhuvudtaget aktuellt? Hur kan man tillåta att barn vistas nära mördare, och andra allvarligt psykiskt sjuka individer? Genom att placera dessa individer i närheten av barn kan man dessutom trigga dessa individer, vilket inte gagnar någon part. Det faktum att man börjar prata om att införa kodlås tar kanske priset dumhet, barn bör hållas på långa avstånd från dessa individer. Barn ska inte behöva vara rädda, titta över axeln utan det är oerhört viktigt att de får vara just barn.

Högre chef borde påtala “Corleone-metoden” för förvaltare Månsson
I inledningen av Gudfadern II finns det en scen där Nevadas besökande senator Geary vägrar maffiafamiljen casino-rättigheter om Michael Corleone inte betalar en muta. Svaret från Corleone (Al Pachino) är iskallt, han vägrar betala och påtalar istället att senatorn ska betala familjens ansökningsavgift personligen. På samma sätt borde någon förklara för förvaltningschefen Ulf Månsson att man förväntar sig att barn och ungdom-förvaltningens lokaler står till förfogande för förskoleverksamhet, och att han frivilligt flyttar sig själv och sin personal till den lediga lokalen intill rättspsyk. En ansvarsfull barn- och ungdomsförvaltningschef borde rimligen ställa sin egen lokal till förfogande som sista alternativ, än att placera små barn vägg i vägg med b la mördare.

Föräldrar bör tas på allvar
Vissa föräldrar ska enligt herr Månsson även vara positiva (även om några varit negativa). Om det är sant, borde kanske barn- och ungdomsförvaltningen istället utreda vårdnadssituationen i dessa familjer, en förälder som ser det som positivt att deras förskolebarn placeras vägg i vägg med rättspsyk är förmodligen ingen lämplig förälder. Gång på gång ser vi liknande händelser där man som förälder inte tas på allvar i sin kritik. De som påtalar att deras barn inte lär sig något i skolan blir ofta ifrågasatta för de inte har någon pedagogutbildning, en utveckling som inte bör accepteras. Tvärt om bör föräldrar göras mer delaktiga, och deras kritik bör tas på allvar; efter som både lärare och föräldrar (oftast) värnar barnens bästa.

Den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri, kanske ligger det något i det gamla ordspråket? Ulf Månsson borde förstå att en förstärkning i personalen inte löser problemet, utan att Säters barn ska vistas i en fredad miljö; långt från både mentalsjukhuset och rättspsykiatrin. 

När man trodde man läst allt, kom nyheten om att barn och ungdomsförvaltningen i Säters kommun vill flytta en förskola till samma entré som rättspsyk. Vad är man för typ av byråkrat om man ens i sin vildaste fantasi ser det som överhuvudtaget aktuellt? Hur kan man tillåta att barn vistas nära mördare, och andra…

Kommentera utan Facebook