Public Domain

Fornuft_ingress1Uppenbarligen tycks ämnet vara svårt för många lärare att ta i, och många olika viljor har under åren debatterats, den ena mer verklighetsfrånvänd än den andra. Eftersom vi har sett att många lärare läser oss så kommer här förslag direkt till er lärare hur man skulle kunna organisera ett mobilförbud.

Behöver en skolelev vara kontaktbar?
Grundfrågan handlar om varför en elev behöver vara kontaktbar via sin mobil under skoltid? Visst kan det finnas skäl som allvarlig sjukdom inom familjen, osv. men det är trots allt undantag där telefonen hade kunnat legat på lärarens kateder under lektionstid. Det finns alltså ingen anledning att eleven ska kunna pilla på mobilen med sina egna fingrar. Dessutom har alla skolor (eller hade åtminstone under förra årtusendet) en fungerande telefonväxel dit man som förälder kunde ringa och sjukanmäla sitt barn, eller av andra skäl komma i kontakt med skolan. Om nu någon förälder får en hjärtinfarkt går det alltså (och gick även under förra årtusendet) att komma i kontakt med skolan och eleven via telefonväxeln.

Nyttor med mobilförbud
För det första så skulle fokus hamna på katedern (ungefär som det var under förra årtusendet) istället för i sociala medier, mobilspel eller andra platser i etern. Luften i korridorerna skulle även bli lättare eftersom eleverna i en högre utsträckning “vågat” duscha bort svetten efter gymnastiken, då risken för en live-sändning via Facebook vore minimal. Lärarna skulle också kunna få bort ett störande moment som olika ljudsignaler för ringsignaler eller diverse aviseringar. Elever skulle även aktiveras och interagera mer istället för att stirra ner i sin skärm, vilket säkerligen skulle förbättra för de som inte behärskar svenska. Dessutom skulle man minska saker som trakassering, där man kan nyttja sociala medier för att mobba sina kamrater. Denna lista kan säkert göras betydligt längre.

Hur organiserar man förbudet?
Beroende på hur undervisningen ser ut under dagen kan man tänka sig lite olika varianter, har man samma lärare i samma klassrum kanske ett mobilkassaskåp kan finnas med 30 st ljudlösa mobiler i klassrummet. För de lite äldre eleverna där man kanske vandrar mellan olika klassrum kan dessa mobilkistor finnas på lärarrum där eleverna vid skolstarten får låsa in dem i någon form av kassaskåp. Har skolan fyra vaktmästare och fyra arbetslag kan dessa börja dagen med logistik, för att sedan sluta dagen med logistik. Mobiler som plingar under dagen beslagtas direkt och låses in i inväntan på dagens slut. Har man dagar då man slutar tidigare än andra elever kan respektive lärare kvittera ut elevernas mobiler, alternativt att man som elev får lämna telefonen avstängd i skolväskan eller hemma.

Det finns flera anledningar till att skolan är sämre än under förra årtusendet, mängden “brus” dvs. faktorer  som stör inlärningsförmågan har ökat (mobiler är en faktor). Kvalitén på de som blir lärare har sjunkit, eftersom intagningskraven har sjunkit. Tidigare ansågs det dessutom vara ett statusyrke, men vem vill få en anmälan mot sig för att man tillsatt en disciplinär åtgärd mot en stökig elev. Att många rektorer dessutom är av ännu svagare karaktär och inte backar lärarna när föräldrarna hotar flytta eleven (förlorad skolpeng är ett problem) är dessutom ofattbart.

Ett mobilförbud löser inte skolans problem, men är ett steg i rätt riktning.

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook