Två forskare ger Bali (M) rätt i sak mot (S)trandhäll om skillnader mellan kvinnor och män

Expressen har rapporterat om ett bråk mellan Hanif Bali (M) och Annika Strandhäll (S), där de citerade en expert som dementerade vad som presenterades som Balis påstående. Bali menade att hans åsikt felrepresenterades, två andra experter styrker nu det han menar var hans egentliga tes.

Konflikten rotar sig i ett utbyte på Twitter där den kontroversielle riksdagsmannen diskuterade “incel-män” och “incel-kvinnor”. “Incel” är ett begrepp som delvis kan syfta till de som under längre tid eller hela livet ofrivilligt är utan sexuell och romantisk partner, i andra sammanhang syftar det specifikt till ideologiskt övertygade kvinnofientliga ensamstående män.

Konversationen gled in på varför flera terrorbrott har utförts av incel-män, medan inga sådana övergrepp kommit från incel-kvinnor. Bali lade fram spekulationen att kvinnor och mäns påstått skilda sexualiteter kan vara en förklaring: ”Kvinnor vill inte ha sex i lika stor utsträckning som män. De vill ha trygghet och status. Se sexuell aktivitet hos bögar och flator för jämförelse”, skrev Bali.

Annika Strandhäll gav sig då in i konversationen, och menade att Bali uttryckt sig olämpligt och kvinnofientligt: “Det är bara skitsnack på ren svenska, hur kan man uttrycka sig om kvinnors sexualitet så totalt utan kunskap som du gör och inte skämmas, det borde du fundera över. Faktiskt otroligt pinsamt!”

När Bali konfronterades av Expressen hävdade han sig redogöra för “vetenskaplig konsensus” i ämnet. Tidningen kontaktade sedan Lotta Löfgren-Mårtenson, professor vid Malmö universitet med inriktning på sexologi och sexualitetsstudier, för att kontrollera sanningshalten i påståendet.

Hon kommenterade: “Det är klart att det inte finns ett konsensus kring detta. Sexualitet handlar om en kombination mellan biologi och sociala normer och könsroller, föreställningar om maskulinitet och femininitet, det är en rad olika faktorer som spelar in. Vissa har en mer evolutionsinriktad syn på sexualitet, att det handlar om att män vill sprida sin säd i så stor utsträckning som möjligt. Men vi lever i en helt annan tid nu, där sexualiteten också sitter mellan öronen, inte bara mellan benen”

Bali menar att hans påstående feltolkats till att handla om att kvinnor och män skulle ha skild sexualitet enbart till följd av biologiska faktorer. Han skriver på Twitter att: I Expressen påstår ‘sexologen’ att jag har fel p.g.a. sexualitet inte enbart sitter mellan benen. Jag [skrev] om både biologiska och psykologiska skillnader (på gruppnivå). Återigen felrepresentation av min åsikt. Varför vill ingen bemöta det jag faktiskt säger?

Oberoende Förnuft har kontaktat två experter för att pröva Balis faktiska påstående mot verkligheten. Catherine Hakim är en internationellt känd sociolog som tidigare arbetat för London School of Economics och specialiserar sig på forskning kring kvinnor och sex – hon har tidigare gett ut flera studier i ämnet sexualitet. Roy Baumeister är en prisbelönt forskare inom social psykologi bland annat känd för sitt arbete i ämnet sexualitet.

Hakim svarar: “Jag vet att det finns viktiga skillnader mellan kvinnor och män både i attityd till och intresse av sex. I princip all forskning visar på att på gruppnivå, är män mer intresserad av sex, har starkare begär och är mer intresserad av att ha många sexuella partners, samt att testa flera olika sexuella erfarenheter. Naturligtvis finns det avvikelser på individnivå”

Hakim ser de starka reaktionerna på Balis påstående i Sverige som baserad på ideologisk partiskhet snarare än förståelse av forskningen. På frågan om det finns ett vetenskapligt konsensus eller ej, hävdar inte Hakim att hon kan bevisa att ett konsensus existerar. Oberoende Förnuft har heller inte funnit något opinionsundersökning bland experter i ämnet eller ställningstagande hos relevant vetenskapligt institut. Baserad på Hakims erfarenhet av att ha arbetat med frågorna misstänker hon dock att idéerna utgör norm bland relevanta experter.

Baumeister säger att: “Så långt som det kan sägas finnas ett konsensus bland forskare, handlar det om att män önskar sig fler sexpartner än vad kvinnor gör. Kvinnor är sannolikt mer orienterade kring säkerhet när det kommer till att söka partner.”

I likhet med Hakim säger Baumeister att de som förnekar skillnaden mellan kvinnor och män gör det sannolikt av ideologiska istället för vetenskapliga skäl.

Utöver studien Bali hänvisade till ursprungligen som belägg, har Baumeister tillsammans med andra forskare sett över tidigare vetenskapligt material i ämnet och styrkt att det finns en allmän skillnad mellan kvinnors och mäns sexualitet. De skriver precis som Hakim att forskning som pekar i motsatt riktning (att kvinnor i genomsnitt skulle ha starkare sexlust än män) inte har gått att hitta.

Oberoende Förnuft har upptäckt en studie som försöker problematisera den enkelriktade massan av bevismaterial, genom att hävda att teknikerna för att mäta sexualiteten kan ha påverkat den tidigare forskningens resultat. Studien belyser att skillnaden inte framkommer när vissa mätmetoder används framför andra. Slutsatserna i utredningen är dock inte definitiva.

Hakim har själv tidigare involverats i en debatt i brittisk offentlighet. Där Laura Bates anklagade henne för att ursäkta sexualbrott, Hakim förklarar för Oberoende Förnuft att hennes forskning och ställningstaganden feltolkas. Hon begärde att en av hennes egna studier ska länkas till läsarna, för att de själva ska kunna ta ställning till denna istället för att hon ska karakteriseras av sina kritiker.

Forskningen som redovisats ovan pekar inte på att kvinnor och män skulle njuta av sex i olika grad, att skillnaden i sexualitet måste vara huvudsakligen biologisk eller att kvinnor skulle inneha en svag sexuallust i absoluta mått. Ingen av experterna har kommenterat på den ursprungliga diskussionen om incels, utan enbart yttrat sig gällande skillnaden mellan kvinnor och män på gruppnivå.

Expressen har rapporterat om ett bråk mellan Hanif Bali (M) och Annika Strandhäll (S), där de citerade en expert som dementerade vad som presenterades som Balis påstående. Bali menade att hans åsikt felrepresenterades, två andra experter styrker nu det han menar var hans egentliga tes. Konflikten rotar sig i ett utbyte på Twitter där den…

Kommentera utan Facebook