Fornuft_ingress1Alla som bor utanför Söders höjder instämmer sannolikt i Ob. Förnufts tes att vi har ett ökande problem med brottslighet. Idag blandar man in befolkningen i begreppet brottslighet, således minskar brottsligheten när befolkningen ökar fortare än antalet brott. När vi ser allvarliga våldsbrott och mordbränder behöver vi fundera om vi gör tillräckligt för att markera att detta beteende är helt oacceptabelt. Det är ett problem att domstolar daltar med våldsbrottslingar istället för att döma ut maximala straff. Dessutom ger vi alla brottslingar obligatorisk straffrabatt om 33% oavsett hur dessa har skött sig. Det borde istället vara tvärt om att de som verkligen ansträngt sig med att få rätsida på sitt liv ska ha denna möjlighet, inte gemene brottsling. Men en allvarligare fråga är varför man inte oftare dömer någon till livstids fängelse för mordförsök om offret överlever pga. t.ex. en duktig hjärn- eller thoraxkirurg?

Lex Emma Pettersson
Emma från Kristianstad i Skåne var ett rättsfall som många människor uppmärksammade och led något fruktansvärt med. Den pot. mördaren lämnade henne att dö på en åker med krossat huvud, skuret ansikte och underliv. Emma överlevde tack vare snabba insatser från ambulans och läkare, och hon är idag att betrakta som både hjälte och överlevare. Hon är även nyligen utkommen med en bok, som ni kan beställa här. Den pot. mördaren fick 12 år efter både våldtäkt, människorov och försök till mord. För att ge lite lagrumsperspektiv kan dråp ge max 10 år och mord lägst 10 år till högst 18 år eller om omständigheterna är försvårande livstid (Brottsbalken 3 kap). Är man under 21 år får man inte heller dömas till livstids fängelse, vilket är en otidsenlig inställning då våldet i samhället är tydligt närvarande.  I detta fall borde mördaren kunnat bli dömd till livstids fängelse för mordförsök när omständigheterna inte kan beskrivas som något annat än just juridiskt “försvårande” (ett mer lämpligt ord hade varit kanske “fruktansvärt” eller “bortom mänskligt beteende”). Visserligen var gärningsmannen nästan 21 år fyllda, och maxstraffet för denna ålderskategorin 18-21 år är 14 år, ändå fick han 12 år. När ett brott är så pass grovt är det inte rimligt att man inte ger något annat än maxstraff.

Lex Jurij Zjukovskij – mordförsök på en imam
Tidigare i år dömdes den uzbekiske torpeden Zjukovskij till livstids fängelse för mordförsök på den regimkritiske imamen Obid Nazarov. Den 54-årige Nazarov sköts i bakhuvudet i sin trappuppgång men överlevde trots svåra skador. Hur vida mordet var ett beställningsjobb från den uzbekiska staten tvistar de lärde, men hovrätten har i sin slutsats om straffsats gjort rätt bedömning. Det är inte rimligt att ge någon straffrabatt för att vi har duktiga hjärnkirurger i Sverige.

Markera mot våldsbrott
Ofta tenderar domstolar att utdöma snällare straff till unga som tidigare är ostraffade, i vissa lättare fall kanske detta är lämpligt (stöld, narkotikabrott osv.). När det kommer till våldsbrott som destabiliserar samhället som misshandel, allvarliga sexualbrott, mordbrand och mordförsök eller mord (numera dagliga fenomen) måste samhället svara upp mot den ökade osäkerhetskänslan. Regeringen borde lägga en proposition att ta bort obligatoriska straffrabatten om 33% för alla som gör dessa typer av övertramp, den bör dock belönas dem som gör upp med sitt tidigare liv. Det är knappast rimligt att man släpper ut samhällsfarliga människor, som inte tänker ändra sin inslagna bana. Det är också viktigt att domstolarna markerar mot förstagångs förbrytare och dömer straff som visar att samhället inte accepterar utvecklingen. Samtidigt ska man sätta in resurser på dessa individer för att de ska komma ut med möjligheter att få ett riktigt jobb och verktyg att leva ett gott liv. Idag döms man endast för den strängaste påföljden om man begått flera olika brott. Är brotten väldigt allvarliga bör även domstolar kunna döma konsekutivt, dvs. 5 år för misshandel och 1 år för stöld; totalt 6 år (idag får man bara 5 år). Viktigt att man också inför ett tak om maximalt 10 år. Den amerikanska situationen där man kan få t.ex. 35 år för flera småbrott är samhällsskadlig, men det är inte heller rimligt att man är ute efter 2 år om man begått många olika brott. Än mindre är det fullständigt orimligt att man får straffrabatt om offret överlever pga. god kirurgi. Förslagsvis tar man in en bedömning av Rättsmedicinalverket för att se vad som hänt om offret inte fått sjukvård i tid och väger in det i det samlade underlaget.  

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook