Man talar alltid om att öppna ögonen, men nu ska vi ha ögonbindel på? Gamlegården, en stadsdel i Kristianstad, har under flera år kantats av svårigheter, hög kriminalitet och låg socioekonomisk status. Polisen har klassificerat området till ett så kallat utsatt område vilket innebär att kriminaliteten påverkar lokalsamhället.

Från 2013 och tre år framåt erhöll Kristianstad Kommun 17 miljoner i statsbidrag för den så kallade ”Urban 15-satsningen”. Projektet avbröts däremot av den precis avsatta Mehmet Kaplan, detta då man ville slopa utanförskapsbegreppet.

Nu blir det återigen satsningar på socioekonomiskt utsatta stadsdelar som staten går in och finansierar. Projektet kallas för ”Walk Hands Eyes (stadsnamn)”. En fransk konstnär ska göra upplevelsevandringar för att man ska se stadsdelar på ett nytt sätt. Vandringarna ska ske genom att de deltagande har förbundna ögon och ibland får ta av sig bindlarna för att “uppleva verkligheten”.

Några frågeställningar

  • Varför vill man ändra på hur andra uppfattar stadsdelar, istället för att göra satsningar som förändrar den redan dokumenterade problematiken? Det kanske snarare är denna problematik som först måste attackeras?
  • Hur kommer ett projekt där folk går runt på statligt finansierade turer med förbundna ögon att stoppa gängkriminalitet?
  • Hur minskar man arbetslösheten med ögonbindlar på i utsatta områden?
  • Hur blir det mindre stenkastning mot poliser eller andra utryckningsfordon genom att människor går omkring med ögonbindlar i dessa områden?

Kanske kan det vara de ovanstående punkterna som bland annat legat till grund för hur områden uppfattas, vem vet? Samtidigt kan man fråga sig hur säkerheten ska kunna garanteras om man nu hittar några som är villiga att ströva omkring med ögonbindel i utsatta områden?

Om politikerna skänker sina egna privata ögonbindlar till projektet har vi dessvärre inte några uppgifter gällande.

Replik på:
http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/att-se-gamlegarden-med-nya-ogon/

Förnuft som tidning gillar satir, således är vi mycket tacksamma att Kalle målat denna bild till oss. 

Av Patrik Jönsson

Redaktör

Kommentera utan Facebook