Kött-debatten avslöjar anti-demokrater och auktoritär ideologi

I dagens Expressen argumenterar Feministiskt initiativ för att förbjuda kött i skolorna, vilket avslöjar hur extremt detta parti är; samtidigt som man på goda grunder kan ifrågasätta deras syn på demokrati. Tyvärr finns det många människor i vårt avlånga land som inte längre argumenterar som demokrater, utan istället uttrycker mycket auktoritära åsikter; vilket är tydligt om man förstår hur dessa resonerar. Det är därför mycket viktigt att vi vågar tala om mönster, och att människor lär sig genomskåda uppfattningar som tar strid mot demokrati och yttrandefrihet. Därför bör vi redan i tidig ålder förklara sekt-mekanismer, men även vikten och varningssignalerna för auktoritär ideologi; speciellt när den kommer likt en ulv i fårakläder. 

Den trojanska hästen
En auktoritär socialist kan aldrig tillåta att andra människor tycker annorlunda, därför ska de alltid “ta sig friheten” att bestämma över oss andra; oftast genom att väva in sina idéer med något som låter positivt (“godhetsperspektiv”). Dessa är helt oförmögna att resonera utanför sin box, dvs. man pratar känslor istället för sak. Därför är också dessa samhällen förknippade med diktatur eftersom meningsmotståndare inte tolereras, då kritiken i 9 fall av 10 är legitim. Kritiserar man personer som har denna uppfattning kommer de nästan alltid med förolämpningar eller attacker på den egna person, eftersom man argumenterar mot bättre vetande. Tyvärr kan vi se ganska mycket auktoritär ideologi som läggs fram med leenden och med exempelvis “djurens” / “miljöns” bästa för ögonen. Men i ett fritt land och i en demokrati är hela poängen att människor gör sina val själva. Vill du äta kött eller grönsaker?
-Fine köp det du vill äta; och framförallt ha inget dåligt samvete!

Majoriteten begränsar minoriteten, vilket oftast är ett demokratiskt problem
Skulle vi köttätare resonera på samma sätt, dvs. tvinga dessa individer att inte äta grönt är det än mer tydligt hur fel den typen av tankegång är (för då är det majoriteten som förtrycker minoriteten). Tittar man på exempelvis lagstiftning som finns för att ge minoriteter skydd är dessa byggda på respekt och skydd för minoriteten, vilket alltså är helt i motsats till hur dessa individer resonerar. Om dessa haft majoritet är det tydligt att respekten för minoritetens uppfattning inte existerar, då man redan idag vill förbjuda köttet i skolan för alla elever. Vilket i praktiken betyder att “motsatsen” idag är realitet, dvs. om en minoritet har synpunkter ses det som självklart och befogat att begränsa majoriteten; vilket i 9 fall av 10 är en icke demokratisk uppfattning. I Sverige är rent historiskt alkoholpolitiken utformat kring att begränsa öppetiden för majoriteten, då en minoritet inte kan hantera alkohol. Vi kan se det i denna debattartikel, vi kan se det i kulturdebatter på ett generellt plan; och vi kan se det i religiösa resonemang (allt ifrån förbjudna skolavslutningar i kyrkan (helt ok för de flesta) till böneutrop i minareter som tillåts (inte helt ok för de flesta)).

Att ändra på människors traditioner och kulturer
Samma resonemang förs även av samma människor som utmanar traditioner, med att föreslå det som “spännande”; vilket gör det hela än mer provokativt för de som är kritiska. Rent akademiskt är det inte rocket science, utan människor vill ha det som de har haft det. Ingen människa vill i grunden ändra på sina traditioner om det så handlar om köttätande eller hur ett luciatåg genomförs; således är de per automatik negativt inställda till förändring; eftersom det saknas motivationsfaktorer (dvs. det är inte “spännande”). Nuförtiden kan man även få diagnoser om om man ogillar förändring… som om det hela vore medicinskt? De som väl tycker det är “spännande” att tvinga andra med förändringar drivs ofta av en högre tro, ex. politisk ideologi eller religiösa eller kulturella övertygelser osv.; därför är det vanligt att också höra politiker argumentera mot bättre vetande förutsatt att man följer partilinjen. Det är också en av förklaringarna till att vi har mycket problem kring migrationen, frågar du dessa individer tror de på fullt allvar att varenda person som korsar gränsen är en lönsam historia; om så inte är fallet är det samhället som är boven. Dessa individer placerar ideologin framför förnuftet, och därför blir argumentationen både skev och mycket ointellektuell; den som gapar mest eller drar det roligaste skämtet anses som vinnare hos den ene krönikören värre än den andre. När rationella ekonomer uttalar sig med rent sakliga argument om kostnader, beter sig denna grupp som slutna sekter; dvs. avfärdar folk som avfällingar (genom att ex. brännmärka de som “rasister” och således inte ta den rent sakliga debatten). Därför är det inte konstigt att vi har en hög grad av människor som påstås vara rasister, eftersom vi har många inom media och politiken som är väldigt auktoritära i sitt synsätt; och känsloargumenten har blivit normgivande.

Exempel på auktoritär retorik i positiva ordalag
Observerar man artikeln i sin helhet handlar om att begränsa människors valmöjlighet (dvs. en auktoritär uppfattning i sammanhanget), ändå kryllar det av uttryck som ger en positiv känsla.
Istället för det vanligaste ordet “spännande”, talar man om “gå i framkant“, “inte sätta nästa generation i samma sits”, “övergå till en ekologisk hållbar kost”, “övergången blir svårare för varje ny kull barn”, “snart kommer få kämpa hårt för att bryta”, “Eleverna behöver skolans hjälp”, “undervisa om ekologisk hållbarhet”, “brinner starkast för klimatfrågan”, ” ta tillvara på det engagemanget”, “bättre rustade för framtiden”. och “hållbara matvanor” . Men vad betyder detta dravel egentligen? Ska vi ge upp vår valfrihet för dessa orsaker, vad är det fria ordet egentligen värt? Dessutom vill väl alla människor hellre äta ekologisk mat än den som är besprutad, är det en rimlig tanke att vi måste bli auktoritära socialister för att instämma i det? Uppenbart är artikeln skriven på ett sett där man lätt kan få uppfattningen att så är fallet.

Hade dessa varit demokrater, hade de uppmanat folk att välja grönt i matsalen så att efterfrågan på kött minskat; den sortens argumentation är både hederlig och positiv i ett samhälle. Märk väl att så inte är fallet, istället går man fram med förslag att förbjuda det fria valet för andra… vilket är avslöjande hur auktoritär (dvs. icke demokratisk) man är i sin uppfattning. Förövrigt är det är inte normalt att varken vara endast köttätare eller endast grönsaksätare, utan majoriteten är sannolikt någonstans mitt emellan; vilket är positivt då vi inte vill leva i ett auktoritärt samhälle.

I dagens Expressen argumenterar Feministiskt initiativ för att förbjuda kött i skolorna, vilket avslöjar hur extremt detta parti är; samtidigt som man på goda grunder kan ifrågasätta deras syn på demokrati. Tyvärr finns det många människor i vårt avlånga land som inte längre argumenterar som demokrater, utan istället uttrycker mycket auktoritära åsikter; vilket är tydligt…

Kommentera utan Facebook