Foto: Frankie Fouganthin Wiki Commons

Fornuft_ingress1Skämt och sido… men det är uppenbart att vi har en försvarsminister som inte bara kan försvara sig utan även gå till anfall mot media. När såg man senast en politiker avkräva medier svar? Peter Hultqvist har en viktig poäng i att medier inte ska publicera vart politiker bor med tanke på säkerhetsläget. Det är dessutom oerhört viktigt att man är ärlig i sin publicering och att man inte utesätter folkvalda för gatulopp när dessa de facto gjort allt rätt (vilket han redovisar). Den typen av publiceringar bör leda till att man som chefredaktör kommer med en tydlig dementi om man ska ha något förtroende kvar som publicist. Detta är en chefredaktörs yttersta uppgift när man gjort bort sig. Förövrigt är det strategiskt smart att publicera som medlem i Socialdemokraterna Dalarna istället som försvarsminister, det får Peter Hultqvist att framstå som den ödmjuka underdog från Dalarna han sannolikt är. Sannolikt är det också denna stil som gett och ger honom respekt över blockgränsen hos de flesta svenskar. Förövrigt måste vi lösa så att landets regering har tillgång till bostäder av vettig standard. Det är kanske inte heller korruption när regeringsföreträdare vänder och vrider på de kontakter de kan tänkas ha för att hitta en lägenhet i Stockholm. Förövrigt ett mycket professionellt agerande av Peter Hultqvist.

 

Nedan följer en publicering av Försvarsministerns öppna brev (för er läsare som inte har sociala medier):
Socialdemokraterna Dalarna

Brev till SvD chefredaktör Fredric Karén från Peter Hultqvist

Jag skriver till dig med anledning av de artiklar om mitt boende som du har publicerat på Svd.se i går och i dagens papperstidning. Jag vill börja med att rätta avgörande sakfel i artiklarna och jag förväntar mig att de omgående rättas med motsvarande placering och tydlighet som när felaktigheterna publicerades.

Ni skriver i tidningen att jag har fått en lägenhet av en militär stiftelse. Lägenheten tillhandahålls mot betalning. Jag har således inte fått en lägenhet utan hyr efter ansökan till stiftelsens bostadsförmedling lägenheten enligt gängse former med det enda undantaget att jag i samband med tillträdet avsade mig besittningsrätten till lägenheten. På dagens förstassida står att jag fått bostaden i strid med reglerna. Detta är felaktigt. I beslut från Länsstyrelsen 2014-11-21 står följande:

”Länsstyrelsen har inget att erinra mot att stiftelsen, i enlighet med begäran från stiftelsens ordförande och de grunder som angetts i skrivelsen, i undantagsfall och för begränsad tid får hyra ut lägenheter som stiftelsen förhyrt för längre tid, och som inte efterfrågas av stiftelsens destinatärskrets, till anställda i regeringskansliet, Försvarshögskolans lärare eller andra statsanställda.”

Detta kan ni enkelt kontrollera och därefter skyndsamt korrigera era uppgifter både på nätet och i papperstidningen.

Den reporter hos er som kontaktade mig för att fråga om min bostadssituation fick besked om att Säkerhetspolisen har bedömt att uppgifterna kring mitt boende inte bör göras publika. Ändå sände ni ut en fotograf för att ta bilder som klargör var jag bor. Dessa bilder har ni flera gånger publicerat, både på webben och i papperstidningen. Jag hyr mitt boende i enlighet med de regler och bestämmelser som finns och nu har även Riksenheten mot korruption meddelat att ”det saknas anledning att anta att brott har förövats och att förundersökning därför inte ska inledas”.

I Sverige har två statsråd mördats i modern tid. Säkerhetshotet mot folkvalda och demokratiska institutioner bedöms i dag som högt, relativt tidigare hotbilder. För bedömningen av skyddsbehovet och verkställandet av skyddet svarar Säkerhetspolisen. Det är inget vi statsråd själva avgör eller påverkar. Trots detta är det relativt enkelt att ta reda på var ett statsråd med skyddad adress bor, inte minst för en tidning med betydande resurser. Systemet är således beroende av att inte minst medier agerar på ett ansvarsfullt sätt och inte godtyckligt röjer uppgifter som rör säkerheten hos personer eller funktioner i den centrala statsledningen.

Mot bakgrund av detta tvingas jag tyvärr be dig, som chefredaktör för Svenska Dagbladet, att svara för om publiceringarna är ett misstag i arbetet eller ett medvetet arbetssätt där ni väljer att röja säkerhetsuppgifter kring statsråd, trots att dessa helt saknar relevans för publiceringen. Jag vill dessutom att du förklarar syftet med det sms som en SvD-reporter skickade till min privata telefon i morse med innehållet: ”Fin balkong. Kvällssol?”.

Jag inväntar rättelse samt ditt svar.

Hälsningar
Peter Hultqvist

 

 

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook