Studie: Förakt mellan religiösa grupper är mer utbrett än rashat i Storbritannien

Den största attitydundersökningen i Storbritanniens historia fann att negativa attityder emot religiösa grupper var vanligt förekommande, medan etniskt förakt var ovanligare både sedd över tid och jämfört med de religiösa spänningarna – rapporterar The Guardian.

11 701 vuxna deltog i studien, som sammanställts under två år. På frågor om mångfald, ansåg strax över hälften, 53% att mångfald är något positivt. Men 50% svarade att den etniska mångfalden ökat för snabbt – 60% anser att invandringen varit för stor under de senaste tio åren. I sina rekommendationer, konstaterade forskarna att politik som är positiv till mångfald inte står i motsatsrelation till “invandringskontrollerande policies” .

Jämfört med tidigare undersökningar, tyder svaren på att etniskt förakt minskat över tid men att antipatier relaterat till religion har ökat. Spänningar mellan grupper mättes delvis genom att fråga om de svarande skulle vara bekväma med att en nära släkting gifte sig med någon tillhörande en annan grupp. 70% av majoritetsbefolkningen var bekväma med att en “asiatisk” individ giftes in i familjen, 74% att en “svart” person giftes in. Medan under hälften, 44%, var bekväm när det frågades om att en muslim giftes in.

Frågandes om gruppen “Pakistanier” gav inte samma starka negativa reaktioner som frågor om muslimer – vilket tyder på att attityderna är specifikt religiöst orienterade istället för etniska; d.v.s. att förakt mot muslimer inte utgjorde en förlängning för etniskt hat då merparten britt-pakistanier är muslimer.

Samtidigt som muslimer som grupp var de som utsattes för mest negativa attityder, var dessa inställningar mot andra religiösa grupper även vanligt bland muslimer. Närapå 4 av 10 muslimska britter var obekväma med att en familjemedlem gifte sig med en kristen.

När det kom till vänskapsrelationer, visade det sig att kamratskap över religiösa och etniska gränser utgjorde norm. 76% av britterna uppgav att de hade minst en vän med annan etnisk bakgrund, 87% av troende uppgav att de hade vänner tillhörande andra religioner. Rapportförfattarna skriver att de “fann lite evidens som pekar på att muslimer och judar inte beblandar sig med varandra”.

Arbetslösa var överrepresenterade bland de utan vänner tillhörande andra grupper, arbete bedömde forskarna som en väg för människor att mötas och skapa tolerans. Forskarna rekommenderar politiska åtgärder som eftersträvar att skapa fler vänskapsrelationer över gränser. Studien i sig finns att läsa på Wolf Institutets hemsida.

Artikeln uppdaterades 2020-11-22.

Den största attitydundersökningen i Storbritanniens historia fann att negativa attityder emot religiösa grupper var vanligt förekommande, medan etniskt förakt var ovanligare både sedd över tid och jämfört med de religiösa spänningarna – rapporterar The Guardian. 11 701 vuxna deltog i studien, som sammanställts under två år. På frågor om mångfald, ansåg strax över hälften, 53%…

Kommentera utan Facebook