Texas och 17* andra delstater stämmer Michigan, Wisconsin, Georgia och Pennsylvania i HD

Efter att demokratiska domare (politiker och inte domare ändrar f.ö. i lagtexter) i Michigan, Wisconsin, Georgia och Pennsylvania ändrat i respektive vallagar några dagar innan USA-valet, fick detta till följd att de röster som inkommit efter vallokalerna stängt förändrat resultatet i dessa delstater. Vid normala val brukar röstfördelningen i demokratier vara 40/60, 45/55, 37/63 medans diktaturer brukar redovisa 80/20, 90/10; något vi exempelvis såg i Vitryssland där diktatorn Aleksandr Lukasjenko fick 80 % och oppositionsledaren 10 %. En hel värld skrek valfusk, och t.o.m. den svenska regeringen hade synpunkter offentligt. Joe Bidens siffror på de poströster som trillat in efter vallokalen stängt (alltså i strid med den amerikanska vallagen där dessa fyra delstater fått undantag) ger honom ca 99 % mot Trump 1 %; i ett val där mätningarna visat 50 %. Ett minst sagt märkligt utfall, men alla Biden-anhängere ser inget konstigt överhuvudtaget utan beskriver Trumps kritik som en statskupp? #Dubblamåttstockar?

När man räknat om rösterna är det tydligt att siffrorna visat ungefär detsamma som tidigare, i något fall har man även hittat fler Biden-röster. Därför har tidigare New York City borgmästaren och Trumps juridiske rådgivare Rudy Giuliani fört fram kritik där man presenterat många vittnesmål på oegentligheter, något inte ens den federala högsta domstolen ansett räckt. I dessa fyra delstater anser inte heller Republikanerna att de fått kontrollera datumstämplarna på de enligt lagen olagliga rösterna pga. att deras representanter fått sitta i andra rum, vilket gjort det svårt att syna kuverten.

Därför har nu delstaten Texas stämt dessa fyra delstater, där man anser att de siffror som visas upp inte är trovärdiga; dvs. att Joe Biden skulle gått mycket starkare än Lukasjenko (som alla menar ha valfuskat). I denna stämning har ytterligare 17 delstater backat upp Texas, där man vill att dessa delstater ska strykas från räkningen; eftersom delstaterna vägrat överpröva dessa röster.

Det är nämligen unikt för ett amerikanskt val att en kandidat har en trygg ledning i avgörande delstater, men när rösterna enligt lagen ska vara färdigräknade så inkommer det enorma mängder suspekta poströster med 99 % på den ena kandidaten som sedan avgör hela valet; röster som enligt hur vallagen är skriven är olagliga. Det är också unikt att media i det läget utropar en segrare, och att denne tillverkar en skylt som det står “President elect”; och börjar ge order när sista ordet inte är sagt. Det är också unikt att media går ut och säger att Trump inte längre är president, vilket är direkt felaktigt då han är president tills näste person svär eden. När sociala medier nu börjar radera och blockera de källor som påstår att Trump vunnit eller påtalar valfusk, är det uppenbart att yttrande- och pressfriheten är hotad.

Denna stämning från Texas och ytterligare 17 delstater hamnar direkt hos Högsta domstolen, något som kan förändra valet om högsta domstolen anser att det finns substans i de vittnesmål som lyfts fram.

*Utöver Texas stämmer Missouri, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah and West Virginia.

Efter att demokratiska domare (politiker och inte domare ändrar f.ö. i lagtexter) i Michigan, Wisconsin, Georgia och Pennsylvania ändrat i respektive vallagar några dagar innan USA-valet, fick detta till följd att de röster som inkommit efter vallokalerna stängt förändrat resultatet i dessa delstater. Vid normala val brukar röstfördelningen i demokratier vara 40/60, 45/55, 37/63 medans…

2 kommentarer

Kommentera utan Facebook