Foto: Skärmdump Facebook

De senaste veckorna har flera högljudda demokrater drivit Franklin Roosevelts gamla ide om att “pack the court” dvs. utöka antalet ledamöter i högsta domstolen för att vinna majoritet. Demokraterna använder idag metoden i sina tankar kring både senaten och de södra delstaterna, vilket föranlett Trumps mur. I natt vägrade Joe Biden svara på frågan om han tänker fylla domstolen med fler domare, samtidigt som han till skillnad mot president Trump vägrar lämna ut vilka domarkandidater som i så fall kan vara aktuella; presidenten redovisade sina kandidater häromveckan. Även om domstolen traditionellt sett har 9 ledamöter, står det inte något definierat antal i konstitutionen. Skulle Trump lyckas få igenom sin utnämning av Amy Coney Barrett på den framlidne Ruth Bader Ginsburgs stol skulle domstolen tippa 6-3 till republikanernas favör, Demokraterna behöver därför packa domstolen med ytterligare 4 ledamöter för att nå majoritet; något som Biden i natt vägrade svara på.

Kriget om senaten

För att kunna utse en domare till USA:s högsta domstol måste först presidenten nominera en kandidat som senaten sedan röstar om. Besitter samma parti både presidentposten och majoriteten i senaten har man därför en stor chans att lyckas, vilket exempelvis inte Obama gjorde för fyra år sedan eftersom senaten då precis som nu har en republikansk majoritet. För att långsiktigt säkra majoriteten i senaten vill därför Demokraterna att vänsterområdena Puerto Rico och District of Columbia (Staden Washingtons “D.C”:s federala distrikt som i storlek kan jämföras med Skara) ska bli fullvärdiga delstater, eftersom Demokraterna då skulle få ytterligare 2 senatorer från respektive delstat och kunna säkra en majoritet i senaten.

Demokraterna bedriver svensk migrationspolitik

Arbetarna i USA röstar idag på Republikanerna, därför driver Demokraterna linjen om att packa delstaterna med invandrare för att vinna röster. Man vill exempelvis att alla som befinner sig i landet illegalt ska få rösträtt (ca 10-20 miljoner människor), Kalifornien som drivit utvecklingen längst har t.o.m. förklarat vissa städer som “sanctuary cities” dit man kan komma. Samtidigt har utvecklingen gjort att många företag och framgångsrika idag lämnar delstaten eftersom skattetrycket ökat i takt med kriminaliteten.

Därför menar många att det är ett ödesval, skulle Demokraterna få makten är det inte otroligt att de packar senaten, domstolen samtidigt som man ökar invandringen i söder för att packa på med nya röster; för att således långsiktigt säkra kontrollen om presidentposten, senaten, och högsta domstolen.

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook