Varför vill Löfven tvinga svenska kyrkan och inte fler religioner att viga samkönade?

För ca ett år sedan uttalade sig statsminister Löfven i den kristna tidningen Dagen och sa att “alla präster ska viga samkönade”, det skulle inte längre vara lagligt att som präst neka ett par. När det kommer till socialism är alltid valfriheten (dvs. människors frihet) problemet, därför blir det genast problematiskt när präster själva kan bestämma om de vill viga eller inte; staten måste till varje pris kopplas in och bestämma. Observera att marxism ny så väl som gammal alltid kommer med omtanke, dvs. vill man inte ställa upp på socialdemokraternas syn är man homofob eller allmän paria i samhället; och såna pratar “vi” inte med. Konstigt nog frågar man aldrig homosexuella om de verkligen vill gifta sig hos en präst som knyter näven i fickan, och mentalt fördömer den välsignelse man samtidigt förkunnar? När man ständigt orerar om “alla människors lika värde” (något som saknar betydelse i praktiken) tåls det att fråga om det även ska gälla katolska präster och imamer?

Varför är det tyst om katoliker och islam från statsministern?

Båda dessa religioner har mycket starka inslag av auktoritära läror, dvs. priset kan bli högt för den som har synpunkter kring skrifternas aktualitet och helighet. Väljer man att som Elisabeth Ohlsson Wallin porträttera Jesus i homosexuella miljöer, får man beröm nog att ställa ut på själva riksdagshuset. Väljer man däremot att uttrycka synpunkter kring profeten Muhammed eller ens avbildar honom, riskerar man att dömas för hets mot folkgrupp och placeras i fängelse; förutsatt att man inte hinner mördas innan dom vunnit laga kraft. I Österrike dömdes nyligen en kvinna för hädelse mot islam trots att hon inte själv är muslim. Det har till och med gått så långt anställda inom public service åberopar att livvaktsskyddet ska återkallas för Lars Vilks, trots flertalets attentat. Kan det vara så att vi behandlar olika religioner olika i Sverige, och att Stefan Löfven inte behandlar alla människor med tro lika?

Särlagsstiftning och Sharia-lag 

Något som det diskuterats en del om är sharia-lagstiftning dvs. islamisk religiös lagtext som ligger till grund för rättsväsendet i många muslimska länder. Blickar vi tillbaka i historien har liknande religiös lagstiftning funnits i Sverige, man höll exempelvis husförhör i bibeln in till 1900-talet. Nuförtiden har det dock funnits idéer om att införa särlagstiftning för muslimer i Sverige, något Jimmie Åkesson (SD) varnade för i en debatt med Maud Olofsson (C); där Olofsson lämnade garantier att man inte kunde kandidera med den sortens åsikter i centerpartiet (och dessutom försökte smäda Åkesson som nazist). Med facit i hand kan man dock konstatera att det gick utmärkt, den aktuella personens fru som även hon var aktiv centerpartist förde in religiösa skrivningar kring en kvinnas trovärdighet i en dom i tingsrätten när hon var nämndeman. 

Demokrati-aspekten 

Varför är det just svenska kyrkan som Stefan Löfven har synpunkter på, varför är det inte andra religioner? Hur kan man babbla om jämlik- eller jämställdhet och bara anse att något ska gälla kristna? Svenska kyrkan skildes rimligen från staten för snart 20 år sedan, vilket för frågan till sin spets; vad har Löfven att göra med religionsutövning? Det enda logiska svaret handlar om att kyrkan styrs med partier, en ordning som svenska kyrkan och Judiska samfundet är ensamma om. Är det verkligen en rimlig tanke att lokalpolitiker väljs in i religiösa institutioner (som det ser ut i framförallt svenska kyrkan, judiska församlingens kandidater ger istället en känsla av ett engagemang för sin egen identitet), anser man det tåls det att fråga om man ska behandla katolska kyrkan och exempelvis muslimska samfund likadant? Är det en orimlig tanke att välja in lokalpolitiker i andra religioner med, och anser Socialdemokratin att dessa också ska viga samkönade enligt lag? 

Det faktum att svenska kyrkan har vigselrätt betyder inte att det är en rimlig tanke att politiker ska in och styra vem som ska viga vem, det måste rimligen vara upp till varje församling och präst. Dessutom behöver man vara konsekvent, svenska kyrkan är en religiös institution i landet som många andra; därför bör man inte ha särlagstiftning för kristna utan lika regler för alla. Det faktum att bibeln inte är särskilt tolerant mot homosexuella är något vi får leva med, lyckligtvis finns det idag människor som gör andra tolkningar; det är därför en demokratisk tanke att två olika åsikter finns i en population. Problemen uppstår när den ena eller den andre ska bestämma över hur den andra ska tycka och tänka, eller t.o.m. demonisera den oliktänkande; en betydligt bättre lösning är att acceptera valfriheten och hålla socialisters klåfingrar borta från människors trosuppfattningar. Människor klarar att ta hand om sina egna liv i sin egen helgedom, utan Stefan Löfven och Socialdemokraterna. 

För ca ett år sedan uttalade sig statsminister Löfven i den kristna tidningen Dagen och sa att “alla präster ska viga samkönade”, det skulle inte längre vara lagligt att som präst neka ett par. När det kommer till socialism är alltid valfriheten (dvs. människors frihet) problemet, därför blir det genast problematiskt när präster själva kan…

3 kommentarer

Kommentera utan Facebook