Varför ska kyrkan ge sig in i en politisk debatt kring medborgarskap?

När kyrkan under många år vänsterpolitiserats har fler och fler lämnat den eftersom man inte sympatiserar eller för den delen vill betala för den typen av politik; det är inte konstigare än att folk övergav public service när denna så tydligt radikaliserades. Därför blir det också mycket tydligt hur mycket vänsterpolitiker ärkebiskopen är när hon ger sig in i debatten kring medborgarskap och kidnappar kyrkan när hon säger att kyrkans ståndpunkt är att man inte måste kunna svenska för att bli medborgare. En diskussion som knappast kan härledas till kristendomen som religion. Konstigt nog tycks hon inte förstå varför Martin Luther en gång lämnade katolska kyrkan, det handlade just om att vanligt folk inte förstod vad som sades i kyrkan. Således kan vi konstatera att ärkebiskopen Jackelén går stick i stäv med Luthers idéer när hon anser att man ska kunna bli medborgare och erhålla rösträtt utan att förstå eller kunna inhämta kunskap vad olika partier vill göra.

Ärkebiskopen bör vara en väldigt opolitisk person

Svenska kyrkans medlemmar består av alla typer av människor från alla politiska hörn, därför säger det sig själv att när ärkebiskopen i ännu en fråga driver vänsterpolitik så splittrar hon kyrkan. På samma sätt som när den vänsterradikale nu biskop emeritus, Eva Brunne gav sig på Sverigedemokraterna efter de kommit in i riksdagen, var det ett påhopp på alla kyrkans medlemmar som röstat på SD. Det kanske inte spelade någon roll när SD hade 5-6 %, men när partiet nu ligger någonstans mellan fjärde- till femtedelen av väljarkåren; är det betydligt fler som är kritiska mot hur mycket kyrkans ledning vänstervrider kyrkan.

Svenska kyrkan bör vara ett samfund som är öppet för alla oavsett politisk hemvist, präster bör i mycket hög grad ha respekten för att deras medlemmar tycker olika. När kyrkan därför allierar sig med vänsterkrafter, och t.o.m. tar strid mot Martin Luther; där man påstår sig besitta unik kompetens då är man inte längre ärkebiskop. Privatpersonen Antje Jackelén hade sannolikt blivit en mycket uppskattad vänsterpolitiker på dess flygel, det är nämligen så hon opererat i b.la. migrationsfrågor under en längre tid; men hon har gjort det inom kyrkan vilket fått stora konsekvenser kring medlemsutvecklingen och samfundets politiska utveckling. Kyrkan är inte bara ett hem för människor med radikala vänsteridéer, utan kyrkan ska vara en neutral precis likt monarkin eller public service för att alla människor ska ha en plats. När kyrkan helt plötsligt blir en vänsterpolitisk rörelse, har man helt missförstått vad Jesus predikade. Jesus hade inga synpunkter om medborgarskap, han predikade kärlek och förlåtelse, dvs. varken ökade skatter till romarriket eller att alla romare eller egyptier blev medborgare om de korsade gränsen in till Judeen. Jackeléns idéer är alltså hennes egna, där hon genom sitt ämbete upphöjer dem till att bli hela svenska kyrkans; något som är väldigt fel. En ärkebiskop som agerar så ska avgå, eftersom hon så uppenbart kör över alla medlemmar med någon form av icke socialistiska idéer.

När kyrkan under många år vänsterpolitiserats har fler och fler lämnat den eftersom man inte sympatiserar eller för den delen vill betala för den typen av politik; det är inte konstigare än att folk övergav public service när denna så tydligt radikaliserades. Därför blir det också mycket tydligt hur mycket vänsterpolitiker ärkebiskopen är när hon…

Kommentera utan Facebook