Varför innebär socialisternas solidaritet att de försvarslösa ska bli veganer istället för dem själva?

Mönstret går igen, och det slår aldrig fel. Socialister placerar alltid sig själva på en hög piedestal och intar där positionen som moralens väktare, man anser sig vara bättre än andra människor. Därför trycker man ofta på att grupper som det gått bra för, är orsaken till att andra har det så dåligt; det faktum att man inte studerat eller jobbat riktigt hårt spelar ingen roll ty man är den goda idealisten på den höga piedestalen. Därför är det inte förvånande att precis som de rika är de som ska betala för sossarnas solidaritet, är det också de försvarslösa barnen och sjuka äldre som ska berövas möjligheten att äta kött. För det är där man börjar där man ska införa “köttfria normer”.

Socialister attackerar alltid människors valfrihet

Vad har fritt skolval, matalternativ, föräldrapenning eller privat sjukvård med varandra att göra? De erbjuder val, val där du som fri individ kan bestämma vad du föredrar. Socialister avskyr valfrihet eftersom staten (de själva) ska bestämma, de försöker därför alltid ta bort människors valfrihet. I socialistiska länder finns det oftast bara ett parti att välja på, deras version av demokrati utgår från att “människor väljer rätt” (och då behövs inga partialternativ). I de fallen man hade flerpartisystem (DDR exempelvis) var mandaten uppdelade i förväg, så man endast kunde välja vem som skulle sitta på vilken stol; men inte förändra förhållandet mellan hur många stolar olika partier skulle ha dvs. kommunisterna vann alltid. Socialister har också ett mycket förljuget språk, en “köttfri” skola eller äldreboende är lika fri som Berlinmuren; det handlar inte om frihet utan om förbud. Därför ska man vara mycket noggrann med att inte falla offer och prata om “köttfria” institutioner utan om köttförbud vilket är det egentliga utfallet.

Varför börjar inte Socialisterna att göra de egna leden köttfria?

Om man nu vill vara “föregångare” (som ingen erkänner) så varför ska man börja med de svagaste grupperna i samhället nämligen barn och sjuka? Varför inte börja med fackföreningarna, partimötena, funktionärerna, unga örnarna, det egna SSU som lägger det “modiga” förslaget? Det är nämligen inte solidaritet att ta den kanske enda glädjen gamla människor har kvar, för att vara tjusiga; det är diaboliskt eller rent utav ondskefullt.

Desto mer köttförbud som införs desto fler privata alternativ kommer skapas

För att förstå hur en socialist tänker måste man förstå att dessa tänker i termer om utbud, dvs. att x antal pizzor ska produceras oavsett om någon är sugen på pizza eller inte. I kapitalistiska samhällen uppstår pizzerior för att stilla människors sug, dvs. pizzerian rättar sitt utbud efter hur många pizzor som efterfrågas. Det här är en väsentlig skillnad som man måste förstå, det första kallas planekonomi och det andra kallas marknadsekonomi. Tittar man i socialistiska länder tvingas alltså människor äta det som serveras, eftersom någon annan har bestämt utbudet och valfriheten är avskaffad. Man har också slagit sönder konkurrensen, dvs. att någon försöker sänka sitt pris för att vinna fler kunder; staten har redan bestämt utbud och priser. De allra flesta människor vill inte leva så, därför försöker man fly och därför måste socialister bygga murar som Berlinmurar för att hålla människor kvar. På samma sätt kommer det bli i kommuner, skolor och på äldreboenden som inför köttförbud; socialisterna kommer attackera de intagnas möjlighet att välja mat men även att byta boende eller skola. Därför kommer vi se privata skolor och vårdinrättningar öka eftersom människor inte vill tvingas äta köttfritt för att “staten” bestämt så och reglerat utbudet. Det kommer fungera tills det blir för dyrt eftersom man har för få boende i förhållande till sina kostnader, då kommer “Berlinmuren” och friheten avskaffas helt (dvs. privata aktörer förbjuds)… eftersom kommunen driver verksamheter ingen vill bo i ska alla straffas för att “komma åt vinstjakten” (eller något annat som låter bra från piedestalen).

Därför är det troligt att kommuner som är borgerliga där människor helt kan välja sin mat kommer att bli attraktiva och de socialistiska där utbudet styr kommer vara mycket oattraktiva. Det är inte en otrolig tanke att vi kommer se en enorm splittring mellan standard kring de som styrs av högern respektive vänstern, eftersom köttförbuden också kommer ha höga kostnader, stor grad av ineffektivitet och pessimism. Därför bör man alltid rösta ner konsumtionsförbud, och istället dra sitt eget strå till stacken om man vill äta mindre kött; eftersom när friheten försvinner kommer den inte tillbaka. Att inte stå upp för yttrandefriheten är idag enkelt, man behöver inte bry sig eller ta problemen på allvar; men när det totalitära samhället tagit bort valfriheten (och det kommer ske) kommer också åsiktsfriheten påverkas. Det ser vi redan idag där konservativa tidningar brännmärks som hatiska, eller till och med stängs ner från sociala medier efter påtryckningar från regeringen. Man kan inte ha människor som är kritiska, eftersom man då svartmålar det s.k. “föregångslandet”. Därför är SSU:s förslag om köttförbud och hårda klimatlagar inte bara ett hot mot de utsatta, i förlängningen är det ännu en inskränkning mot våra individuella friheter socialister alltid vill ta ifrån oss människor. Därför ska man aldrig erkänna att socialister har en moralisk höjd,eftersom solidariteten helt uteblir i de egna leden; där blir gamla socialister godsherrar och bankdirektörer… och ingen… ingen reagerar… ty solidariteten (dvs. i praktiken åsiktsförtrycket) är total.

Följ gärna Anders Ygeman på Instagram

Mönstret går igen, och det slår aldrig fel. Socialister placerar alltid sig själva på en hög piedestal och intar där positionen som moralens väktare, man anser sig vara bättre än andra människor. Därför trycker man ofta på att grupper som det gått bra för, är orsaken till att andra har det så dåligt; det faktum…

6 kommentarer

Kommentera utan Facebook