Varför är det alltid socialister som förnekar folkmord?

Säkerligen är det många som finner frågan som både kontroversiell och förhoppningsvis stötande, men med miljoner döda är mönstret tydligt rörande kommunism och nazism; den gemensamma faktorn heter socialism. Skillnaden mellan dessa ideologier handlar om att de ser olika på nationalstaten, den ene är för en stark nationalstat och den andra är en globalistisk idé; där båda förenar arbetaren på olika sätt. Precis som kommunismen är nazismen en vänsterrörelse eftersom man inte är för individens frihet, avregleringar, och andra liberala värderingar som förknippas med höger; utan man är samma socialistiska, kollektivistiska vänsteridé. Faktum är att tar du en vänster-högerskala är det hederligt att placera dem på samma punkt, eftersom skillnaderna inte tar sig uttryck i vänster-höger utan i nationalstat mot globalism. Nazismens brott mot mänskligheten är kända, och kommunismens talar man inte om; samtidigt är förnekelsen utbredd inom båda grupper. För man ämnet på tal blir människor förbannade, och det faktum att skolböcker inte tar upp 100 miljoner döda gör att många människor har en romantisk syn på kommunismen tillskillnad från nazismen. Vi har omtyckta skådespelare som sitter i SVT och berättar om att han har Stalin på väggen hemma, hur är det möjligt när den mannen mördade miljoner människor av sitt eget folk? En intressant fråga är därför vad som får socialister (nationalsocialister och kommunister) att förneka sina egna folkmord som uppstått inom den egna ideologin? Samt varför folkmord alltid sker inom dessa idéer och rörelser och inte i liberala demokratiska länder?

Hur fungerar en auktoritär ideologi?
Tittar man på den djupt felaktiga GAL-TAN menar man att auktoritet går hand i hand med nationalism, vilket är en felaktig tanke då auktoritet är en egen dimension och kan finnas i en miljörörelse så väl som en kommunistisk rörelse. Poängen med socialism oavsett om den uppstår som nazism eller kommunism är att båda fungerar rent auktoritärt på samma sätt, eftersom båda systemen kräver kontroll över invånarna. Därför är en förutsättning för socialism (dvs. kommunism och nazism) att man kväser den fria pressen, begränsar yttrandefriheten, tar kontroll över marknaden, skaffar en åsiktskontroll, indoktrinerar ungdomen, samt straffar de som är oliktänkande. Eftersom få fria intellektuella vill leva i den typen av samhällen kommer de därför vilja lämna, vilket är ett problem eftersom dessa stater dräneras arbetskraft; därför är en förutsättning att låsa in landets medborgare inom nationens gränser. Det är alltså omöjligt att vara både demokrat och socialist i vidare bemärkelse, tittar man på Samtidens dokumentärfilm är det inte förvånande att socialdemokratin har/haft krafter inom partiet av revolutionära idéer; avståndet mellan demokratisk socialism och auktoritär socialism är inte så milslång man gör gällande. Därför är dokumentärfilmen också känslig, demokratiska socialister förnekar detta faktum hela vägen in i kaklet.

Varför landar man för eller senare i folkmord?
Anledningen till att över 100 miljoner mördats inom kommunismen och 11 – 17 miljoner människor i Förintelsen om man även inkluderar fler grupper än judar handlar helt enkelt om att man mördat oliktänkande eller icke önskvärda grupper i samhället. Eftersom båda socialistiska idéer kräver att man tar kontroll över marknadskrafterna så kommer det att finnas fria människor har synpunkter på det, dessa kommer högljutt att replikera i de medier de har tillgängliga; vilket kommer resultera i en censurerad press. Demokrati som idé är en intelektuellt sätt starkare idé eftersom de egna drivkrafterna och friheterna är lätta att argumentera för, hur många framgångsrika människor är intresserade av att begränsa sin egen frihet? Därför kommer socialism för eller senare leda till folkmord eftersom de som mördas inte accepterar att få sina friheter inskräntka, och staten saknar argument att förklara varför diktatur är att föredra framför demokrati; vilket leder till tortyr hårda straff och till slut folkmord. För människor som blir torterade är det mycket lite som talar för att man byter åsikt, snarare ökar engagemanget för frihet och hatet mot den regim som förtrycker; dvs. brottens karraktär tenderar att öka i straffvärde.

Lex Berlinmuren och Nordkorea
Berlinmuren kallades antifascistisk skyddsvall av kommunisterna och handlade om att hindra människor från att flytta till väst, murens funktion tjänade därför sitt syfte. På samma sätt måste man förstå att den dagen Nordkorea öppnar sina gränser mot syd är regimens dagar räknade, eftersom människor kommer få andra förklaringar till nyheter än de regimen gör gällande; vilket skapar skepsis. Därför var det straffbart i både Nazityskland och Östtyskland att lyssna på västsändningar, eftersom dessa utmanade statens tanke- och maktmonopol. På förekommen anledning är det heller inte ovanligt att högtalare placeras vid gränser som propagandainstrument av båda sidor. Det faktum att Trump och Nordkorea arbetar för nya tider kommer inte förändra friheten i landet, utan snarare att landet (dvs. inte medborgarna) gör affärer med USA; förutsatt att inte familjen Kim planerar att lämna ifrån sig makten vilket ingenting talar för.

Varför förnekar socialister folkmord?
Enkelt förklarat handlar det om att dessa individer har en mycket romantisk syn på respektive ideologi, dvs. man tror på fullt allvar att socialism kan fungera och är rätt väg framåt; man bortser helt ifrån att det kommer finnas en demokratisk opposition. För båda socialistiska grenar (nationalsocialismen och kommunismen) är därför folkmord något man inte vill kännas vid eftersom det minst sagt svartmålar ideologierna, dessutom lever man i självförnekelse med att folkmorden uppstått av andra orsaker än rent politiska (ex. korruption eller maktmissbruk etc.); dvs. man bortförklarar att demokrati och socialism inte går att förena. Det är också samma krafter som spelar in när socialdemokratin inte vill kännas vid folkmordet på landets handikappade under 30/40-talen, utan att man menar på att dessa inte resonerade som socialdemokrater; vilket är ett lika “intellektuellt” påstående som att det inte var “riktiga” nationalsocialister/nazister som mördade någonstans mellan 5,6 – 6,3 miljoner judar. Tvärtom beror det på att socialistiska ideologier många gånger är totalitära och de som utmanar dem eller är oönskade kan råka mycket illa ut; därför är också demokrati och kapitalism betydligt bättre alternativ eftersom det lyckligtvis är mycket få som är villiga att rösta för ett folkmord. Av samma skäl har socialdemokratin aldrig velat erkänna socialisters brott mot mänskligheten i Kambodja, Venezuela eller under Mugabes regim i Zimbabwe, de är nämligen på samma socialistiska planhalva; och därför förnekar man det som skett. Det är därför inte förvånande att exempelvis socialdemokratin idag har svårt att hantera Islamiska statens brott mot mänskligheten, utan istället förbarmar sig över “dessa satans mördare”.

De bästa skydden från folkmord är därför att arbeta för mer yttrandefrihet, pressfrihet, demokrati och att vara tydliga med att inte vända historien till sin fördel. Därför är det oroande att bibliotek rensar bort böcker om Gulag och kommunismens brott, eftersom den sortens agerande tar strid mot både demokrati och tryckfriheten. När vi ser dessa tendenser i samhället och när Youtube raderar Samtidens dokumentärfilm, är det djupt beklagligt att Socialdemokraterna inte kan gå ut och erkänna att man haft antisemiter, rasister i leden som tagit livet av svårt handikappade människor; men att det var ett av de värsta misstag man gjort. Ett erkännande hade varit mer klädsamt än att istället på traditionellt socialistiskt vis förneka vad som skett genom att använda ordet “absurt”. Istället lyfter SVT fram en historiker som menar på att Aftonbladet inte ägdes av LO under kriget, att citaten är ryckta ur sitt sammanhang eller att många andra partier tyckte så här. Varför inte bara erkänna att Aftonbladet sympatiserade med regeringen Per-Albin Hansson när antisemitismen varit som värst, och att man lärt sig av sina misstag genom att lägga skrifterna till handlingarna? Sverige behöver därför göra tvärtom och bli tydliga med vad som skett i både världen och i Sverige, samtidigt som vi behöver utbilda människor varför socialism och demokrati inte är förenligt; speciellt när Vänsterpartiet visar siffror på över 10%. Förstår folk vad de röstar på? 

Som parentes bör också nämnas att Sverigedemokraterna varken är auktoritära eller socialister, så att försöka koppla ihop dem med nazismen är ur ett intellektuellt perspektiv mycket ohederligt; men dock effektivt för alla som inte studerat ideologi. För mer fördjupning se gärna följande artikel:

Säkerligen är det många som finner frågan som både kontroversiell och förhoppningsvis stötande, men med miljoner döda är mönstret tydligt rörande kommunism och nazism; den gemensamma faktorn heter socialism. Skillnaden mellan dessa ideologier handlar om att de ser olika på nationalstaten, den ene är för en stark nationalstat och den andra är en globalistisk idé;…

Kommentera utan Facebook