Sverige behöver omgående bygga ett gendarmeri, dvs. en militär poliskår!

I Sverige ser vi sedan länge ett krig om vad som är verklighet eller inte, något vi diskuterat i praktiskt taget varje artikel på Oberoende Förnuft där vi jämfört vad politikerna säger och hur samhället ser ut. När social- och alternativ media lyfter fram de enorma upploppen som sker, ger public service istället en bild av ansvarsfyllda medborgare i utsatta områden som städar upp; samtidigt som public service sprider en helt oemotsagd bild om att felet ligger hos de som bränner koranen. Public service driver alltså stenhård pr-kampanj att yttrandefriheten ska inskränkas om man förolämpar islam, eftersom de enda de tycks intervjua är individer som anser att den sortens yttringar provocerar dessa gäng att legitimt bryta mot olika lagar; som om det vore rätt att ta till våld i vissa sammanhang?!?

Vi är många som sörjer när polisen backar

I samma takt som polisen blivit vänsterpolitiserad är det tydligt att dialogpoliser, pizza-möten och fikor blivit vardag för kriminella. Ju mer politisk korrekt man är, desto vanligare lyfter man fram vikten av “förebyggande åtgärder”; ord som idag liknar ett mantra. Man förstår nämligen inte att när polisen backar för de kriminella idag, så kommer man inte hindra morgondagens rekrytering till kriminella gäng. Yngre män ser nämligen upp till deras äldre bröder som till och med får polisen att backa, det är status i deras värld. Den enda lösningen som kommer få stopp på kriminaliteten handlar om att klippa av ormens huvud, dvs. slå ner hårt och skoningslöst mot dagens kriminella. Bura in och lås med det stora låset. Samtidigt hör vi rikspolischef Anders Thornberg stå och säga att häktena är fulla och att man inte har resurser att punktmarkera alla, dvs. polisen klarar inte att upprätthålla lag och ordning; det är vad han faktiskt säger.

Sverige behöver omgående bygga ett gendarmeri

I flera länder som inte lider av “Ådalen 1931” är det vanligt att militären och polisen samarbetar, något som alltså är kontroversiellt i Sverige eftersom ett antal strejkande arbetare sköts ner för ca 100 år sedan. Det Sverige behöver är nämligen en militärpoliskår som kan sättas in och understödja polisen på alla de platser där polisen inte kan upprätthålla ordning. Att således upprätta ett flertal gendarmeri-regementen runt om i landet där man plockar de bästa och mest vältränade från olika vapenslag, för att på så vis snabbt kunna påbygga befintlig militärkompetens med polisiär kunskap; borde vara det absolut snabbaste och billigaste sättet att få fram förband att upprätthålla lag och ordning där polisen inte längre är förmögen. Vi kan inte vänta flera år på att polishögskolorna ska rekrytera, Sverige brinner nu; därför måste man agera även om man är rädd att förlora de höga lönerna genom att fatta “fel” beslut.

Bygg om migrationsboenden till häkten

På samma sätt som Sverige hade hög efterfrågan på migrationsboenden har vi idag samma situation på fängelseplatser och häkten. Att därför se över vilka tidigare fängelser som kan återstartas, eller migrantboenden som snabbt kan förses med murar och taggtråd borde vara de absolut snabbaste sätten att kvickt skapa kapacitet att börja frihetsberöva kriminella. Att som idag förbjuda en dansk partiledare att resa in i Sverige på två år eller se polisen backa kan inte vara en lösning, utan det krävs handlingskraft att pressa tillbaka kriminella. Vi kan nämligen ha en situation där polisen inte ingriper eftersom man själva är rädda för hot eller att man anser att visst våld är legitimt om man exempelvis provocerar islamister.

Att inte agera idag kommer inte förbättra problemet imorgon, det kommer endast leda till att ännu mer kriminalitet legitimeras eftersom framtida gärningsmän kommer påstås vara “utsatta”. Där befinner sig USA idag, deras vänster legitimerar kriminella som “offer” och vi ser samma utveckling här. Redan idag kan man höra liknande vänsterargumentation om brottsoffren är förmögna eller är vita män, det kommer inte bli bättre om man inte sätter ner foten. Sverige behöver därför bygga upp polisiär kapacitet snabbt, vi kan inte längre fortsätta som vi gör; utan kravaller måste kunna slås ner för att skapa trygghet för vanligt folk. Att kriminella nu upprättar vägspärrar, bränner ner stadsdelar eller startar upplopp kan inte längre tolereras; istället handlar det om att återta kontrollen över gatorna och låsa in de vi inte kan utvisa. Det är den bästa förebyggande åtgärd vi kan göra, bryter vi trenden idag kan vi förändra morgondagens kriminella att sätta sig i skolbänken eller ta ett hederligt arbete; därför behöver Sverige ett gendarmeri.

I Sverige ser vi sedan länge ett krig om vad som är verklighet eller inte, något vi diskuterat i praktiskt taget varje artikel på Oberoende Förnuft där vi jämfört vad politikerna säger och hur samhället ser ut. När social- och alternativ media lyfter fram de enorma upploppen som sker, ger public service istället en bild…

52 kommentarer

 1. Din artikel kanske kan ses som en profetia? Gendarmeri lär behövas snart eftersom fler polisstationer, kommunhus kommer brinna. Det är väl liksom först då något händer när den annars så likgiltiga och svamlande makten berörs rent fysiskt.

  Det där med ombyggnad av migrationsboenden till häkten var genialt.

  Lägg därtill bidragsminskning och bidragsökning vid återflytt. Parat med avsägande av medborgarskapet.

  Allt det ovan samtidigt med återuppbyggnad av gränsskydd, poliskår, bland annat.

 2. Pingback: 2innocent
 3. Pingback: miai chat gay
 4. Pingback: gay chat randon
 5. Pingback: paper help
 6. Pingback: pay to write paper
 7. Pingback: pay to do paper
 8. Pingback: papers help
 9. Pingback: buy college papers
 10. Pingback: custom paper
 11. Pingback: custom paper
 12. Pingback: 1weekends
 13. Pingback: coursework project
 14. Pingback: coursework support
 15. Pingback: coursework website
 16. Pingback: online coursework
 17. Pingback: coursework history
 18. Pingback: singles websites
 19. Pingback: danting site
 20. Pingback: sexy dating
 21. Pingback: christian dating
 22. Pingback: online singles
 23. Pingback: dating site online
 24. Pingback: dating online

Kommentera utan Facebook