Märta Stenevi kommer ut som etno-marxist… utan att själv förstå det.

Det är alltid intressant att lyssna vilka argument politiker använder, där det är tydligt att Miljöpartiet blivit ortodoxa marxister utan att själva förstå det. Det faktum att många vänsterpolitiker tycks sakna ideologisk bildning, gör att man kan se förslag som endast ska låta bra men som blir mycket märkliga när man kopplar på logiken. När det kommer till att förstå marxism och hur marxister ser på världen handlar det om att allt kokar ner i klasskamp, den lögn att det är den rike personens fel att den fattiga är fattiga; ett tankesätt som kostat minst 110 miljoner människor livet. Vad marxisten alltså gör är radera alla kulturella olikheter människor emellan, och koka ner det till samhällets alla ”orättvisor” (som marxisten dessutom mycket bedrägligt påstår sig kunna lösa) endast beror på klass-frågan. I fallet Miljöpartiet och språkröret Märta Stenevi är hennes marxistiska klasskamp ersatt med en etnisk dimension, där man bytt ut rik mot fattig till svensk och invandrare; en både rasistisk men fortfarande marxistisk åskådning.

Marxisten spelar alltid på människors offermentalitet

För att förstå varför marxismen som ideologi är mycket giftig och farlig, måste man förstå att den bygger helt på bedrägliga lögner; det är nämligen lättare att tro att det är någon annan som är ansvarig för att man själv har det så dåligt. Det egna ansvaret finns inte, utan man är ett “offer” för sin klass eller nu i Stenevis retorik – etniska tillhörighet. När Stenevi därför använder marxistisk retorik och påstår att man som invandrare inte får jobben man söker, vill hon sprida en bild av att hon ’ser’ alla offer (invandrare) som inte får jobben de söker. Men en given logisk fråga är då hur Stenevi skulle kunna lösa denna ’orättvisa’ utan att själv bestämma vem som ska anställas i privata företag? Ett minst sagt auktoritär tanke där hon mellan raderna gör anspråk på äganderätten, då företagen inte längre ska kunna anställa de som de vill. Företagen ska alltså inte anställa efter meriter, utan på etnisk kvotering. En oerhört farlig retorik.

Hur kan man tro att ett företag inte skulle anställda den vassaste?

Alla välmående företag vill bli så framgångsrika som möjligt, därför anställer dessa den bästa sökanden där vi idag har en hel industri med bemanningsföretag som särskilt inriktat sig på att just rekrytera rätt personal till sina kunder. För den som är invandrare och exempelvis gått på Handels eller har annan viktig utbildning, är inte efternamnet ett problem; ett vettigt företag kommer nämligen ta invandraren om denne har högre kompetens än den med ett svenskt efternamn. Så fungerar just konkurrens. Utan att veta vilka som kastar sten, så är det inte speciellt sannolikt att dessa har topputbildningar som läkare, ingenjörer och ekonomer (även om Socialdemokraterna faktiskt påstod det 2015) utan de får inte jobb eftersom väldigt få företag finner stenkastande på poliser som meriterande. Man kommer inte heller få mindre stenkastning för att utsatta områden ges mer pengar, utan det enda som kommer ske är att kostnaderna ökar till ingen nytta. Det är nämligen inte pengar utan kulturella skillnader som är orsaken till våra parallellsamhällen.

Invandringen speglar inte arbetsmarknadens efterfrågan

Tittar vi på antalet arbetslösa är siffrorna höga, men också alarmerande höga när man ser skillnaderna i anställningsbarhet mellan svenskar och invandrare. Samtidigt är den svenska arbetsmarknaden en av de mest högkvalificerade i världen, dvs. är du inte mycket välutbildad är det mycket svårt att få jobb; eftersom du kan helt enkelt inte konkurrera. Det har alltså inte med rasism att göra, utan Stenevis etno-marxistiska påståenden är lögn. Problemet med den sortens retorik är dock inte bara att de är lögn, utan att Stenevi m.fl. vänsterpolitiker skapar etniska spänningar i samhället; där de invandrare som sitter och tittar tror att varenda motgång på arbetsmarknaden beror på att Sverige är rasistiskt. Ett mycket farligt sätt att resonera, då marxisterna i alla länder som gått all in i denna mordiska ideologi alltid legitimerat sina folkmord med att det bara var en ”förtryckare” som fick vad denne förtjänade när nackskottet genomförs.

När man därför hör Jimmie Åkesson (SD) tala om att det handlar om misslyckad invandringspolitik utifrån mängden så är det korrekt eftersom så pass många som kommit inte kan konkurrera på arbetsmarknaden. Stenevi går dessutom i fällan som så många andra marxister, inte nog att man förenklar bort alla kulturella faktorer som utbildning till förmån för etnisk klasskamp så tror man dessutom att allt kommer lösa sig om man får pengar. Hon tror nämligen på fullt allvar att ligisterna bränner bilar för att dessa är fattiga, vilket inte är sant då vi haft många fattiga förr utan att det brunnit bilar i arbetarkvarter. Tittar man istället på de länder Sverige tagit emot många personer från, existerar dock precis de fenomen som idag återfinns i svenska förorter; vilket alltså inte är så konstigt eftersom människor inte byter kultur för att man korsar en landsgräns. På samma sätt är inte lösningen att då påstå att Sverige är kulturlöst, för att det ska vara lättare att då integrera de som kommit hit; utan precis som bedräglig etno-marxistisk klasskamp befinner man sig då inte längre i verkligheten.

Det kanske mest tragiska är att de flesta marxister förstår inte att de blivit lurade, än mindre att man själv de facto är just marxist; Märta Stenevi är precis som alla andra som fallit offer för denna ideologi en nyttig idiot dvs. någon som springer andras ärende utan att själva förstå det. Stenevi tror garanterat på vad hon säger, samtidigt som hon tror hon gör något bra; eftersom hon saknar både ideologisk bildning och uppenbart också kompass.

Det är alltid intressant att lyssna vilka argument politiker använder, där det är tydligt att Miljöpartiet blivit ortodoxa marxister utan att själva förstå det. Det faktum att många vänsterpolitiker tycks sakna ideologisk bildning, gör att man kan se förslag som endast ska låta bra men som blir mycket märkliga när man kopplar på logiken. När…

3 kommentarer

Kommentera utan Facebook