Könskvotering till styrelser är ogenomtänkt symbolpolitik

Fornuft_ingress1När man hör om könskvotering finns det säkert många kvinnor som tycker detta är ett kanonförslag, tyvärr är det många viktiga poänger som missas varför detta är direkt fel väg att gå. Kvotering handlar alltid om att låta en sämre kandidat få företräde framför någon med bättre kompetens, eftersom man prioriterar kvotfaktorn (könet i detta fallet). För det första är äganderätten central, dvs. aktieägarna av ett företag ska ha rätt att utse vem som ska sitta i styrelsen. Styrelser är dessutom ofta en mix mellan nyckelfunktioner i företag och ägarrepresentanter, således kanske den egentliga frågan handlar om hur vi får fler kvinnor till olika nyckelpositioner i företag?  

Finns det akademiskt stöd för att jämställda styrelser presterar bättre?
Oftast talas det om studier som visar på att en mixad styrelse skulle vara bättre för företagen, och visserligen kanske fler olikta typer idéer uppkommer (om det är det som är deras huvudtes). Det är förövrigt motsägelsefullt hur man i denna fråga kan tycka att skillnaderna mellan män och kvinnor ger fler idéer, men i andra frågor framhålla att “kön endast är en social konstruktion”. En mer intressant studie att undersöka är vilket företag som presterar bäst mellan två styrelser där den ena rekryteras pga. kompetens och den andra med kvotering. Tittar man på kundens perspektiv kan man fråga sig om människor valt mjölk från Arla framför Milko eller Skånemejerier om Arla hade haft en könsneutral styrelse? Än mer intressant blir det att undersöka om de som hade svarat ja hade valt Arlas mjölk om Milko haft ett betydligt lägre literpris? Finns det forskningsstöd som påstår att en 50/50 styrelse skulle vara en viktigare faktor för köparen än t.ex. priset eller kvalitén på produkten? Företagen konkurrerar snarare genom den bästa produkten, vilket man får genom att ha de mest kompetenta personerna på viktiga poster inom företaget. Är det i så fall rimligt att neka en mycket viktig och kompetent person plats i en styrelse pga. att personen har fel kön?

Alla lika inför lagen?
Är det verkligen rimligt att lägga fram ett förslag som endast bygger på att kvotera in kvinnor och inte män? Ska man väl införa lagen är det väl rimligt att det könet som är underpresterat kvoteras in? Hur kan man tycka att en 100% kvinnlig styrelse är laglig och inte en 100% manlig? Är det så regeringen definierar jämställdhet? 

Hur stort är problemet?
De senaste dagarna har flera kvinnliga företagsledare (t.ex. Ax:on Johnson) uttalat sig att detta är fel väg att gå. En rimlig fråga att ställa sig är om superduktiga kvinnor hindras att komma fram i stora företag, eller om de lyckas klättra just för att de är superkompetenta? Hur kommer det sig att kvinnor i höga positioner inte kräver kvotering utan istället är emot? Istället får man känslan av att de som skriker högst om kvotering aldrig varit i närheten av att sitta med i styrelser och deras utsikter ser dessutom inte bättre ut om lagen skulle bli verklighet. Oftast känns det som att vederbörande arbetar i helt andra sektorer, och ser inte att berörda kvinnor redan idag klättrar hierarkiskt eftersom företagen är mån om sin kompetens. Därför känns det som att regeringen lyfter en symbolfråga för att vinna röster, och dessutom framstår det som att näringsminister Mikael Damberg uträttar någonting. Om detta nu är viktigt för staten varför har han inte ändrat ägardirektiven i de statliga företagen och öppnat upp för könskvotering? Äganderätten är som sagt central, och således borde det stå regeringen helt fritt att göra denna reform i de företag där man har inflytande.

Vill man som kvinna bli inkvoterad i en styrelse för att man endast har rätt kön?
Uppenbarligen finns det många kvinnor som med all rätt tycker detta är förnedrande. Istället är det väl rimligt att tro att många duktiga kvinnor vill bli invalda pga. sin erfarenhet, utbildning, kunskap och ledarskapsförmåga istället för sitt kön. Hur många vill egentligen ta ett styrelseuppdrag för att ett företag inte ska få miljonböter?

t20bg61lXfsanbSKzOZPT5D45xsDFxT1
Näringsminister Mikael Damberg

Lex Mikael Damberg
Förövrigt är det intressant att man kan utnämna någon till näringsminister som aldrig haft ett vanligt jobb eller ens en anställning. Kanske borde vi anställt någon som faktiskt befunnit sig i ett styrelserum på denna post? Blir oerhört märkligt när någon som aldrig varit entreprenör ska bestämma vilka andra entreprenörer ska uppgradera till beslutandeposition i sina styrelserum. Är det inte bättre att man utser någon till näringsminister som har koppling till industri eller näringsliv och som arbetat i denna sektorn tidigare och sett viktiga brister? Det är väldigt lätt att tycka globalisering är fantastiskt eftersom man läst det i en bok, det är en annan sak att se människor bli arbetslösa när fabriken flyttar till Sydostasien. Kanske borde också en näringsminister läst ekonomi, eftersom dessa studier handlar om att utveckla ekonomier (offentlig eller företag) framåt. Alla som någonsin varit entreprenörer vet att den som inte utvecklar sin produkt (dvs. förvaltar den) kommer att bli utkonkurrerade i en perfekt marknad där flera aktörer spelar. Således kan man fråga sig om någon som endast studerat förvaltning på Stockholms universitet är rätt person att inneha detta viktiga uppdrag. Stefan Löfven borde ha brutit en lång tradition att kvotera efter partibok till denna post, och istället rekryterat t.ex. en kvinna med kompetens och erfarenhet. Man kan inte landa i någon annan slutsats än att denna utnämning handlar om kvotering när nuvarande näringsminister (enligt sin CVsaknar kompetens på området. Ett par färska ögon hade kanske kunnat tänka utanför boxen och hitta förslag som uppmuntrar företagen att befordra fler kvinnor istället för att ständigt landa i lösningar byggda på kvotering och piskor.

Dessutom kan man fråga sig vad som gör könet mer rätt som kvotfaktor än andra grupper i samhället? Öppnar man dörren till kvotering finns det säkert många andra politiskt korrekta som tycker att andra grupper också bör kvoteras in. För att driva frågan till sin spets kan man fråga sig om ett styrelserum ska spegla samhällsuppsättningen eller företagens bästa personer? Lyckligtvis finns det förhoppningsvis inte stöd för detta ogenomtänkta lagförslag i Sveriges riksdag.

 

Replik på:
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/kvinnor-ska-kvoteras-in-i-bolagsstyrelser

Läs gärna om synpunkterna från Sven Hagströmer och Ax:on Johnsons kring lagförslaget
http://www.di.se/nyheter/hagstromer-lagen-ar-ett-missfoster/

När man hör om könskvotering finns det säkert många kvinnor som tycker detta är ett kanonförslag, tyvärr är det många viktiga poänger som missas varför detta är direkt fel väg att gå. Kvotering handlar alltid om att låta en sämre kandidat få företräde framför någon med bättre kompetens, eftersom man prioriterar kvotfaktorn (könet i detta…

Kommentera utan Facebook