Janne Josefsson borde bli ny VD för SVT

Vi har sällan skådat en journalist med integritet som Janne Josefsson. Hela idén med public service innebär ett politiskt oberoende, licenspengar ska inte finansiera vinklade nyheter eller uppfattningar; istället ska ordet vara i fokus. Yttrandefrihet och möjlighet att debattera de som har avvikande åsikter är ett essentiellt element i en demokrati. Detta är något som vi inte kan ta för givet eftersom det alltid finns de som kommer vilja begränsa oliktänkande. Fundera över känslan inombords när du motbevisat någon, och denne person inte vill prata mer eller kanske kommer med en förolämpning; sannolikt finns det många som ser det som ett relativt mänskligt beteende. När dessa beteenden återspeglas i samhällsviktiga institutioner eller t.ex. SVT är detta problematiskt. Uppenbarligen kan man dra en parallell när problemet tycks handla om att debatten mot Nya tider inte gick som planerat.

“Jag gör bara mitt jobb”
När vem som helst kan ställa frågor till makten har man numera börjat höra personer som fattat kontroversiella beslut inte vill uttala sig. Det kan t.ex. handla om politiker som köpt sjukstrumpor för en halv miljard och nu jobbar privat inom företag i samma bransch. Får den uppringande något ur dem är det inte ovanligt att det sista man hör innan man får luren i örat är att vederbörande “gör sitt jobb”. Idag vill ingen ta ansvar för något, och istället handlar mycket om att friskriva sig från ansvar från diverse beslut. Dessutom tycks många inte förstå innebörden av “ta ansvar”; eftersom man tror att det innebär att ansvaret ska skickas till någon annan. Det är oerhört viktigt att det finns en transparens mellan makt (politiker/media) och folket, eftersom dessa roller är väldigt starka. Vill man vara med och bestämma måste man vara villig att stå för konsekvenserna, ordspråket “ger man sig in i leken får man leken tåla” borde vara vägledande i sitt tydliga språk.

Lex: Lars Johan Hierta – Aftonbladets Grundare och numera demokratiskt helgon
Lars Johan Hierta (uttalas hjärta) grundade Aftonbladet i början av 1800-talet, som en frispråkig röst mot den starka kungamakten. Kung Karl XIV Johan valde då att dra in utgivningstillståndet, varav Hierta grundande “det andra Aftonbladet”, som sedan blev tredje, fjärde etc. Således kom han att lägga grunden för den moderna tryckfriheten i Sverige. En rimlig fråga att fundera på är hur Hierta som var radikalt för yttrandefrihet hade betraktat sin efterträdare Jan Helin som uppenbarligen vill begränsa personer med avvikande åsikter? Hade Hierta som dessutom var liberal velat förknippas med dagens upplaga av Aftonbladet och sina efterträdare? 

Upplysningen
Voltaire och hans samtida filosofer insåg redan för 2-300 år sedan att rätten att försvara motståndares rätt att tala var central i en demokrati. Ordet och intellektet skulle segra. I USA handlar rätten om att bära vapen (the 2’nd amendment) om att folket ska kunna försvara sig mot staten, om staten inte agerar i folkets intresse (en god tanke som fullständigt spårat ur). Uppenbarligen har Jan Helin inte öppnat en historiebok, istället visar han hur direkt olämplig han är för sitt public service uppdrag när han vill förbjuda Aktuelltredaktionen att ifrågasätta politiskt oliktänkande. Politiskt korrekthet föder extremism, eftersom man hoppar på oliktänkande som sedan växer i grupp. Hade vi haft t.ex. en sansad migrationsdebatt för 10-15 år sedan hade vi inte hade haft några bilbränder eller dagliga mord. Vi hade inte haft någon Fria Tider eller Avpixlat etc. eftersom dialogen hade avdramatiserat det som idag utgör livsluften för dessa medium. Problemen hade högst troligt varit lösta för länge sedan, och folk hade levt i frid istället för med rädsla. Personer som Jan Helin har stämplat rasist i pannan på de som antytt att det funnits problem kring migration, vilket har gjort att vettiga krafter har kört huvudet i sanden istället för att hjälpa till att lösa problemen. Således har klimatet polariserats, tyvärr har stämningen försvårats idag och numera ägnar man sig åt att omnämna stora grupper som missnöjda eller foliehattar. Fortfarande är det ingen som tar debatten i sak. 

Tack Janne Josefsson!
Vi behöver en oberoende VD eller programdirektör som Jan Josefsson som har högt förtroende hos folket istället för någon vars politiska motiv man kan ifrågasätta. Vi måste debattera istället för att censurera och trakassera, något som just blivit signifikant med Helin. Vi kan aldrig ta det fria ordet för givet eller låta extremister stå oemotsagda. Dessa uppfattningar måste alla demokratiska krafter slå vakt kring… numera också inom public service.

 

Vi har sällan skådat en journalist med integritet som Janne Josefsson. Hela idén med public service innebär ett politiskt oberoende, licenspengar ska inte finansiera vinklade nyheter eller uppfattningar; istället ska ordet vara i fokus. Yttrandefrihet och möjlighet att debattera de som har avvikande åsikter är ett essentiellt element i en demokrati. Detta är något som vi inte…

3 kommentarer

Kommentera utan Facebook