Gör det enklare att vräka ockuperande EU-migranter

Låt förnuftet styra

Efter att ha sett Uppdrag Gransknings program från den 23:e september behöver vi lyfta ett problem i samhället, ockupationer av fastigheter eller mark. Alla Malmöbor har säkerligen sett lägret på Nobellvägen. Vad man kanske inte har läst om är hur det svenska systemet fungerar. Det är oerhört svårt att vräka någon som ockuperat något. Här finns det sannolikt ett hålrum i lagen. Detta ska vi idag diskutera. Detta är säkerligen ett kontroversiellt ämne för många då man anser att detta är människor i nöd. Detta kan man absolut tycka, men det innebär inte att vi ska ge vika för våra lagar bara för att överträdaren har det svårt.


För att få någon vräkt idag måste kronofogden (som är ansvarig myndighet) veta identiteten på de som bor där, och den undersökningen får man stå för själv. Det är alltså inte polisen som åker ut och gör en id-koll. Innebörden blir att Sverige är mer eller mindre laglöst om personer som ockuperar inte vill legitimera sig själva, och ägarens rättigheter negligeras. Detta kan inte accepteras, utan man måste kunna kasta ut människor som inte har äganderätt eller tillträdanderätt till fastigheter. I programmet påstår sig en bulgarisk familj ha hyrt en sommarstuga, ägaren påstår att så inte är fallet.  Idag är det säkert vanligt att många ockupanter hävdar någon form av “god tro”. I dessa fall bör man kunna snabbutreda detta, finns det inga papper som kan visas upp borde saken vara enkel. Polisen tillkallas och personerna vräks och hamnar i arresten. Påstår man att man hyr av någon som inte har papper och man som hyresgäst kan påvisa att en transaktion skett, bör personerna fortfarande vräkas och personen som hyrt ut åtalas för bedrägeri eller egenmäktigt förfarande. Jag kan förövrigt tycka att maxstraffet 4 månaders fängelse för en olaglig ockupation / egenmäktigt förfarande  (6 månader maxstraff men med obligatorisk straffrabatt med 1 / 3 ) är på tok för lite. Jag hade gärna sett att maxstraffet låg kring 6-8 år (dvs. lite över maxstraffet för inbrott/grov stöld), Sverige accepterar inte att man bryter sig in och ockuperar andra människors hus.  Det är också rimligt att man gör snabbare processer när det rör sig om icke-svenska medborgare som misstänks ockupera en fastighet. Är det en tvist inom en och samma familj där båda har svensk medborgarskap bör tvister lämpligast ske i domstol eller annan ansvarig myndighet, men då tvister kostar samhället pengar bör processen förenklas i de fall man saknar medborgarskap. Jag är helt övertygad om att man kan förenkla dessa processer utan att riskera rättssäkerheten.

Är det så att man inte vill legitimera sig får man väl spärra in människor utan identitet, enklast är att man på traditionellt tilldelar var fånge ett id-nummer. “Fånge nr 3653453 dömes här med till fängelse i 3 år”.  Idag innebär inte dessa ockupationer  inbrott då man inte kan påvisa grov stöld, detta behöver inte vara ett problem utan man får kanske stifta en ny lag som är mer konkret. När man hör om människor som haft inbrott anser många att det största problemet är att någon gjort intrång i den privata atmosfären. Ofta verkar detta vara ett större problem än DVD-spelaren som försvunnit. Det faktum att någon gått igenom ens saker gör att många känner obehag att vistas i fastigheten då tryggheten försvunnit. Om någon flyttar in i ens hus, så kan man inte se detta som något annat än ett oerhört övergrepp på någons privata svär. Således måste straffsatsen för detta ligga över inbrott, även om inget har stulits. Om detta är fattiga eller utsatta människor tycker inte jag spelar så stor roll, utan vi måste stå upp för våra medborgares äganderätt i första hand. Det kan aldrig vara acceptabelt att medborgare blir av med sin egendom för att våra lagar kanske inte räcker, och att vi har myndigheter som skyller på varandra och inte kan ta ansvar.  Det kan knappast vara så att en husägare ska vara den som i slutändan ska betala priset för Sveriges havererade migrationspolitik, vilket det egentligen handlar om.

Dessa processer måste utgå från den som äger fastigheten, och detta borde inte vara något problem att kolla. I Malmö vill markägaren till tältlägret ha tillbaka marken, men detta är som sagt omöjligt då ingen vet vilka som bor där. Så kan vi rimligtvis inte ha det.

Låt förnuftet styra Efter att ha sett Uppdrag Gransknings program från den 23:e september behöver vi lyfta ett problem i samhället, ockupationer av fastigheter eller mark. Alla Malmöbor har säkerligen sett lägret på Nobellvägen. Vad man kanske inte har läst om är hur det svenska systemet fungerar. Det är oerhört svårt att vräka någon som…

Kommentarer

Kommentera utan Facebook