söndag, maj 24, 2020

Fullständigt orimligt att göra lärarkåren till migrationsdomstol

Senaste artiklar

Mein Kampf går bra att sälja men inte Paolos kokbok? När radikalism och hyckleri blir ett.

Precis som på Stalins tid så bär dagens nymarxistiska samhälle tydliga tecken...

Barack Obama debuterar som nymarxist genom att börja spela raskortet i sin kritik mot Trump.

Det var en uppenbart ny Barack Obama som spelat in en hälsning...

Greta Thunberg blir Covid-19 expert hos CNN…?

Nuförtiden kan man bli expert utan studier, där den som varit mest...
Ian Fernheden
Ian Fernhedenhttps://fornuft.se/index.php/ian-fernheden/
Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Oberoende Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Läs mer här

I veckan lyckades ett flertal utvisningar stoppas för att dessa lyckades skicka in en ansökning till gymnasiet, vilket sedan i somras ger möjlighet till temporärt uppehållstillstånd. Ansvarstagande i Sverige betyder att skicka besluten nedåt i ledet, först till barnläkare, sedan till Rättsmedicinalverket och slutligen lärarkåren. Det är inte Sveriges lärare som är de som ska bedriva Sveriges migrationspolitik, det är regeringen som idag fullständigt abdikerat sitt ansvar.

Lagtext vs. verkligheten
Läser man lagtexten innebär det att man ger möjlighet att få stanna om man studerar, dvs. temporära uppehållstillstånd. När någon inte behärskar språket, saknar studievana eller t.o.m. tidigare studier; är det då troligt att dessa kommer klara godkänt? Vilken position placerar regeringen lärarkåren i när de som träffar eleverna dagligen, ser dem i ögonen, ska sätta betyg när betyget dessutom är avgörande för fortsatt vistelse i Sverige? En lärare som underkänner en elev agerar således inte bara lärare utan även migrationsdomstol, eftersom den ensamkommande eleven riskerar utvisning; en ordning som är fullständigt horribel. Är det ens troligt att lärarkåren kommer ge rättvisa betyg? Kan vi garantera säkerheten för de lärare som underkänner elever?

Betygen hos ensamkommande
Backar vi bandet till 2005 så gjorde SCB en studie om hur många ensamkommande som klarade studierna, i denna studie saknar en tredjedel betyg i grundskolan, en annan tredjedel har så låga betyg att de inte kommer inte på gymnasiet. I somras publicerades Dagens Arena uppgifter ur en ESA-rapport som berättade att andelen utlandsfödda elever som har gymnasiebehörighet och som kommit efter 7 års ålder sjunkit från 70 till 50%. Tittar man på ensamkommande handlar siffrorna om 20-30 % som har godkänt i kärnämnena svenska, engelska och mattematik.

Sverige behöver långsiktighet och en regering som de facto tar ansvar
Sverige behöver en långsiktighet i sin migrationspolitik, vi kan inte ändra i lagar och regler där vi inte kan verkställa utvisningsbeslut pga. gymnasieansökningar. När 70-80% statistiskt inte kommer klara betygen är det många problem som uppstår för lärarkåren. Uppenbart har den humanistiska lärarkåren självinsikt eftersom de själva ser riskerna med att sätta för snälla betyg, “vi är bara människor” säger man. Anledningen till att man vill bli lärare handlar om att man vill arbeta med människor, och få dessa utvecklas genom ett lärande; på samma sätt som man inom sjukvården vill rädda människoliv. Ingen av yrkeskårerna har sökt sitt jobb för att verkställa utvisningsbeslut, eller vara herre över vem som får stanna och inte. Således är det en totalt  kontraproduktiv tanke att personer ur dessa grupper görs ansvariga över vilka som får stanna eller inte, detta borde sonika ligga på våra politiker som borde vara de som stakar ut riktlinjer kring de tuffa besluten. När migrationsministern således säger en sak ena veckan och sedermera svänger, är det helt uppenbart att skutan Regalskeppet Svea Rikes vakthavande officer Fritzon gått i livbåt, kapten Löfven står vid relingen och vågar varken säga bu eller bä och matroserna (lärarkåren) är inte sjödugliga. Vår skuta behöver en ny befälhavare, en befälhavare som tar ansvaret över sin besättning. 

När polisen inte längre kan utvisa dömda brottslingar om dessa ansöker till gymnasiet, något man kan göra hur många gånger som helst, uppstår ett gigantiskt systemfel; eftersom vi sätter rättvisan ur spel. När dessa individer blir lärarkårens ansvar är det att beskriva som ett haveri, eftersom dessa varken kommer fatta rättvisa beslut enligt egen utsago; och dessutom kan utsättas för både hot och våld. Regeringen behöver agera, dagens politiska situation är fullständigt ohållbar. Helene Fritzon behöver dessutom avgå, vi kan inte ha ett statsråd och migrationsminister som inte längre åtnjuter en stor del av svenska folkets förtroende. Dessutom behöver vi ha en migrationsprocess där domarna agerar med rättssäkerheten i ryggen, och dömer oberoende av politiskt tryck och emotion; utan istället efter lagtext. Dagens lagstiftning är ett fullständigt haveri för både svenska folket, rättssäkerheten och de som kommit hit.

Leave a Reply

Kommentera utan Facebook

  Subscribe  
Notify of

Senaste ledare

Mein Kampf går bra att sälja men inte Paolos kokbok? När radikalism och hyckleri blir ett.

Precis som på Stalins tid så bär dagens nymarxistiska samhälle tydliga tecken...

Greta Thunberg blir Covid-19 expert hos CNN…?

Nuförtiden kan man bli expert utan studier, där den som varit mest tongivande i "klimatfrågan" inte ens...

Brott mot griftefriden bör kunna innefatta livstids fängelse om man inte kan fastställa mord

Vi ser det gång på gång, fall där vad som ser ut att vara mord inte kan...

Självklart vill ministern ha en (dyr) Corona-kommission för att utreda sina gigantiska misstag? … Eller?

Som vanligt när det kommer till socialistiska regeringar är det bara en tidsfråga innan någon vill tillsätta...

En generaldirektör som själv saknar kompetens, påstår att felet ligger hos medarbetarna

När en blind leder en blind faller båda i gropen är ett gammalt ordspråk, men ordspråket är...

Senaste replik

Danmark “diskriminerar” inte Sverige, de räddar sina liv genom att hålla gränsen stängd!

Som vanligt när det kommer till svenska vänsterns företrädares argumentation utgår man...

Fler av våra artiklar: