Eviankonferensen II – Världens Revansch från 1938

Vi diskuterar även 10 förslag hur vi förbättrar integrationen

Nu kallar den Franske Presidenten till ett möte för att diskutera flyktingarnas situation, vilket är bra. Det måste göras, och fler länder behöver ta sitt ansvar. Kanske ska man lägga konferensen i Evian ur symbolisk synpunkt för att på något sätt försöka göra rätt den här gången, när man gjorde så fel 1938. Frågan är hur mycket världen har lärt sig? Nu frågar sig kanske också någon vad var det egentligen som hände i Evian 1938?

 

För att göra en lång historia kort försökte många judar lämna Nazityskland undan dess hemska förföljelser, och på initiativ av den 32:a Amerikanske Presidenten F.D. Roosevelt försökte man enas om att dela på ”bördan”. Man skulle kunna kalla mötet  för ett försök att besluta om ”kvotflyktingar” (som är ett populärt ord idag). Mötet slutade med ett totalt misslyckande då ingen ville ta på sig ansvaret utom Dominikanska republiken i Västindien som behövde 100 000 människor till dess jordbruk. Mig veterligen utvandrade dock ingen dit. Alla var överens om att det som hände judarna var hemskt, men pga. att man var rädd för anti-semitiska strömningar (något som idag kan jämföras med de stämningar vi ser i Europa rörande invandring generellt) samt ökad arbetslöshet och ett s.k. ökande ”judeproblem”. Precis som 1938 används även arbetslösheten som ett bärande argument, och det är också uppenbart att många anser att vi har ett ”islamproblem” idag. Har vi lärt oss något? Uppenbarligen inte. Vad hände sen kan man då fråga sig?

 

Socialdemokraterna som på den tiden satt vid regeringsmakten i Sverige var väldigt svala på tanken att importera den tyska judiska befolkningen, istället föreslog de till Tyskland (oberoende tillsammans med Schweiz) att man skulle stämpla de tyska judiska passen med röda J så man skulle kunna identifiera detta folk vid gränsen. Något som bifölls i Tyskland och infördes i slutet 1938 (några månader efter konferensen), vilket ledde till att praktiskt taget ingen med ett rött J fick komma in i Sverige. Många av de som man vet sökte om uppehållstillstånd skickades sedan till nazisternas dödsläger.  Någonstans har världen glömt bort denna konferens, och istället så fokuseras allt på nazisternas brott. Nu tycker jag verkligen inte man ska minimera deras brott mot mänskligheten, min poäng är snarare att vi ska minnas att världens andra länder inte kom till undsättning förens förintelsen var igång och miljoner människor hade mördats, och vi fria länder hade som sagt chansen innan men tog den inte. Förövrigt kan man säga att detta misslyckande bidrog till Nationernas Förbunds (FN:s föregångare) undergång.

 

Idag är det uppenbart att vår statsminister inte går ut och tar ledartröjan och knappast någon annan politiker heller, talet han höll under manifestationen i Stockholm dömdes ut av de flesta politiska tyckare som tamt. Även en blind höna kan se sambanden kring oron om den inhemska opinionen från 1938, när SD går som en raket. Med detta sagt kan man då fråga sig vad man ska göra? Idag finns det många som klagar över migrationen, och det finns mycket som kan göras bättre. Således tänker jag kortfattat ta upp några punkter vad man kan göra för att förbättra systemet avsevärt och sända ”rätt signaler” till omvärlden. Dessutom skulle man erbjuda människor ett nytt liv, och en väg in i samhället.

 

1. Upprätta ett system för kvalifikationer, vad kan du, vad har du för utbildning, matcha detta mot arbetsplatser landet runt, och självklart övriga EU-länder. Belöna företag med en ekonomisk morot att ta ansvar genom att publicera vad dom söker för arbetskraft. Staten ska som funktion matcha människor, inte hitta på jobb som inte finns.

 

2. Ge alla en schyst chans med schysta förutsättningar , förklara samtidigt att vi harnolltollerens mot brottslighet. Personer som begår olika våldsbrott eller sexualbrott ska utvisas på livstid, något annat är det inte tal om. Chansen till ett bättre liv i Sverige är därmed förbrukat i och med att förtroendet är brutet.  I Sverige behandlar vi även meningsmotståndare väl,  och skadar man andra människor eller börjar med brottslighet så är det fel av staten att reagera milt i dessa sammanhang. Självklart innebär detta en straffhöjning  generellt för alla, men vore det så fel? Personligen tycker jag inte t.ex. en våldtäkt ska ge i realiteten 2-3 år i fängelse (med obligatorisk en tredjedels straffreducering för alla).

 

3.  Ställ krav på att man lär sig Svenska och söker jobb. Endast med ett jobb kan man bli en del av samhället. Men det är inte staten som ska försörja individen, det är individen som kommer hit.

 

4.  Erbjud flyktingar som kommer hit temporära uppehållstillstånd, som kan omvandlas till permanenta då personen står på egna ben konstnadsmässigt (dvs. har jobb och bostad samt betalar skatt). Kommer inte personen in i arbete och vägrar bli en del av samhället bör man återvända till sitt hemland när det råder fred. Det viktiga i detta sammanhang är att personen ska ha haft en schyst förutsättning av oss, om hen sedan valt att inte ta den; är det individens ansvar inte de svenska skattebetalarna.

 

5. Låt alla som kommer hit läsa Svensk Historia så dom förstår hur vårt land utvecklats, ska man nu lära sig svenska kanske man kan blanda det så man läser historia istället för att läsa om en boll som rullar framför en hund? Kanske kan man istället prata om Axel Oxenstierna som sitter på sin häst?  Amerika har t.ex. en sån kurs som är en förutsättning för medborgarskap, i Sverige kanske det inte ska vara en förutsättning utan snarare ett smartare SFI. Vore det så fel?

 

6. Ge endast medborgarskap till de med permanent uppehållstillstånd som etablerat sig i samhället och som kan språket. För mig är detta en demokratisk fråga. Ska man få rösträtt bör man kunna förstå vad man tycker till om, och det tror jag inte riktigt socialdemokraternas röstskolor kan lära ut på ett neutralt sätt (för att uttrycka mig milt) även om dom garanterat själva anser det. Den typen av röstskolor kallas valfusk.

 

7. Förstärk försvaret med vettiga människor från andra länder när vi nu har personalbrist. Uppenbarligen behöver vi rusta upp oss. Främlingslegionen i Frankrike lägger ner flera timmar per dag i studier i franska, varför inte göra samma mix här med svenskstudier / soldatarbete. Jag gjorde själv min GSU med två killar från Iran i plutonen och det var båda bland de ödmjukaste jag träffat.  Erbjud även vapenfria tjänster inom logistiken.

 

8. Ställ krav på skolan, gör det lagligt att beslagta mobiler och annan utrustning som stör lektionerna. Gör det också lagligt för lärarna att lyfta ut de som inte kan uppföra sig. Inför även temporära jordbruksjobb utomhus som att rensa potatis för de som inte vill gå i skolan. En vecka på en kall regnig åker är förmodligen väldigt studiemotiverande, och kommer leda till att eleverna kommer tillbaka tystare.  Inför obligatorisk kvällsskola / helgskola för de som inte klarar målen. Detta gäller särskilt för de som inte kan svenska. Lördagen kanske ska vara helt avvikt för svenska-studier? Uppmuntra även föräldrar som kommer från andra länder att delta för att förbättra ordningen i skolan. Detta gick utmärkt när jag var barn med Finlandssvenskar, och går säkert alldeles utmärkt med människor från Syrien med.

 

9. Basic Education Crashcourse– Placera de vuxna som inte kan läsa och skriva i introduktionslärande dvs. repris av första skolklasserna. Sex dagars skola, för att under ett år lära sig det mest grundläggande man behöver. Här kan man ta med praktiska övningar som  allt från hur en spis fungerar till hur man deklarerar eller blir kund hos en bank.

 

10. Inkludera i Svenska tradtioner – Alla som vill fira midsommar, fira första maj, nationaldag, dricka snaps,  äta julbord på svenskt vis ska på ett subventionerat sätt erbjudas möjligheter till detta med svenskar. Thanksgivning i USA där man bjuder in grannar eller vänner kan vara en utmärkt förebild till detta. Uppmuntra människor invandrad som infödd att känna stolthet över att dom numera är svenskar, varför bara Sverigedemokrater ska kunna uttrycka sig positivt om sitt eget land har jag aldrig förstått? Uppenbarligen finns det många som resonerar så. Normalisera bergreppet istället och inkludera alla i det genom att bjuda in människor till våra traditioner.

Vi diskuterar även 10 förslag hur vi förbättrar integrationen Nu kallar den Franske Presidenten till ett möte för att diskutera flyktingarnas situation, vilket är bra. Det måste göras, och fler länder behöver ta sitt ansvar. Kanske ska man lägga konferensen i Evian ur symbolisk synpunkt för att på något sätt försöka göra rätt den här…

Kommentera utan Facebook