Endast en socialist till statsminister skyller knarkproblem på Djursholm.

Hur mycket skit man ändå vrider ur den röda illaluktande tvättsvampen av märket Löfren, går varken odören eller skiten ur; ränderna sitter kvar tills nästa gång den ska kramas ur. På samma sätt fungerar vår statsminister, kan han skylla sina egna misslyckanden på andra gör han det; det är nämligen enklare än att försöka lösa dem. Likt Mowgli har han också lärt sig allt han kan från högre ort, orten är tyvärr inte björnen Baloo eller något högre läroverk likt Bagheera; utan vår statsminister är skolad via facket. Ett grundläggande kännetecken för en socialist är att de förstår inte marknadsekonomi, vare sig dess styrka eller svagheter; därför blir alltid analyserna mycket bristfälliga – och därför är de socialister. I socialisten Löfvens bubbla missar man att det är marknadskrafterna som skapar droghandeln, att då skuldbelägga ensidigt köparna (om vi dessutom tänker att alla narkomaner bor i Djursholm); det visar hur okunnig och enfaldig han är.

Hur marknadskraften fungerar – det Löfven inte fick lära sig.

Utbud eller efterfrågan och vilken sida som driver vilken, beror på vilken produkt det är. Ett utbud kan skapa en efterfrågan, på samma sätt som en efterfrågan kan skapa ett utbud. Innan iPhone kom så visste ingen var det var, plötsligt skapar Apple och Jobs ett utbud på en kombinerad vara dvs. en iPod och en telefon och kallar den Iphone; genast skapas en efterfrågan. På samma sätt finns det vattenföretag som levererar vatten till törstiga länder, eftersom dessa människor vill släcka törsten. Företagen löser då en uppgift som människor efterfrågar; det är inte vattenföretagen som skapar törsten utan marknaden är driven av efterfrågan. Som vi tidigare sagt vill vänsterindivider oftast att staten ska styra utbudet, medans de gånger man kriminaliserar marknadsaktörer är det istället efterfrågan som blir olaglig.

Prostitution ur ett marknadsperspektiv

Precis som med iPhonen och vattnet finns det olika sidor av prostitution, vissa personer vill sälja sig själva för att de kanske tänder på det (dvs. de “stimulerar” efterfrågan via utbudet), andra tvingas till det (en hallick vill tjäna pengar på befintlig efterfrågan). Vår lagstiftning har dock gjort det olagligt att köpa (dvs. efterfrågan är kriminaliserad) medans det är fullt lagligt att sälja. Det betyder i klartext att man får en svart marknad eftersom både de som vill sälja och de som tvingas sälja, genom sitt utbud skapar en efterfrågan. Vill man därför komma till rätta med problemet måste man kriminalisera båda sidor, alternativt göra det lagligt så priserna sjunker och trafficking (människohandel) blir olönsamt; priserna stiger nämligen pga. att riskerna stiger med den svarta sektorn.

Narkotikapolitik ur ett marknadsperspektiv

Löfvens resonemang bygger alltså på att påstå att knarklangarna blir kriminella endast för att rika människor tar knark, dvs. han använder samma retorik kring prostitution att de prostituerade (knarklangarna) är offer för sexköparna (dvs. narkomanerna). Som socialist är det ännu en lögn där narrativet handlar om de rika knarkarna gör de fattiga knarklangarna till brottslingar genom att tvingas till narkotikahandel pga. deras klass. Som alla förstår är det här inte sant, det är snarare langarna (dvs. utbudet) som skapar efterfrågan (likt Jobs som visar upp sin iPhone och människor vill köpa den).

Tittar man på Folkhälsomyndighetens data om vilka som använt cannabis senaste månaden kopplat till inkomst är det lika mellan hög och låg inkomst, medans man kan dra slutsatsen att ca 10 % tar narkotika samtidigt som de befinner sig i ekonomisk kris av de tillfrågade. Även om statsministern sannolikt grundar sin tes på BRÅ:s siffror om att Danderyd ligger i topp bland ungdomar som testat knark, måste man sätta det i relation till att 97 % klarar gymnasiet med fullvärdiga betyg, vilket är en av de högsta i landet. På samma sätt som alkoholmissbruk blir mer tydligt om du har en sämre ställning i samhället, kan många alkoholiserade med pengar, gymkort och bra mat klara sitt missbruk bättre. Det betyder dock inte att knarkhandeln i Sverige uppstår pga. rika människor efterfrågar knark, det betyder att rika kan skydda sitt narkotikamissbruk bättre. Logiken kan också härledas till BRÅ:s rapport om att risken är större att åka dit i en kommun med sämre ekonomiska förutsättningar som knarkar mindre, än en välbärgad som knarkar mer; eftersom likt alkoholisten på samhällets botten är det tydligt vilka som gör det.

Knarkhandel uppstår för att knarklangare erbjuder ett rus och knarkare efterfrågar ett rus, det gör de oberoende av inkomst även om 90 % kan betala en oväntad utgift. När knark många gånger passerar gränser på de mest konstiga sätt, säger det sig själv att utbudet skapar efterfrågan; det är nämligen höga risker att bli knarklangare. Det faktum att människor är villiga att betala mycket pengar för sitt missbruk, gör därför att utbudssidan ser goda möjligheter att göra stora pengar; dvs. de är villiga att ta risken att åka dit för att möjligheterna att tjäna mycket pengar är goda dvs. man är inte ett offer som knarklangare.

Att som Löfven försöka plocka socialistiska poäng genom att göra fattiga knarklangare till “offer” för rika knarkare, det är att vända upp och ner på verkligheten genom fake news för att sprida en dimridå för de egna ortodoxa socialisterna i väljarkåren; men det är också ett nytt rekord i politisk ohederlighet… tänk på det när du håller i din valsedel.

Hur mycket skit man ändå vrider ur den röda illaluktande tvättsvampen av märket Löfren, går varken odören eller skiten ur; ränderna sitter kvar tills nästa gång den ska kramas ur. På samma sätt fungerar vår statsminister, kan han skylla sina egna misslyckanden på andra gör han det; det är nämligen enklare än att försöka lösa…

3 kommentarer

Kommentera utan Facebook