Eget godisförbud på bio kommer bli mycket kostsamt. Sic semper tyrannis!

Nuförtiden finns det alltid ledande personer som går i otakt med vanligt folk, många gånger handlar det om vänsterfigurer som hittat sig in på olika företag. På samma sätt som de inte förstår hur marknadsekonomi fungerar när de arbetat i offentlig sektor, blir det inte bättre när samma per(s)oner tar plats i olika företag; lösningarna blir desamma. Istället för att konkurrera, genom attraktivt godisutbud i biokiosken ger man sig på människors valfrihet; där biopersonalen ska piska kunderna att handla varor de inte vill ha. Vilket är felaktigt om man ser till nobelpristagaren Friedrich Hayek:s idéer, som snarare handlar om att företagen ska skapa ett utbud människor efterfrågar. Istället ska nu kunderna utmålas som dåliga människor, eftersom biokiosken har ett dåligt utbud; det enda positiva är att man som högerdebattör kan förklara varför socialism är skadligt.

Missnöjda kunder handlar mindre, inte mer.

När bioverksamheten redan är på sina knän måste man förstå vad som händer när man bygger massivt missnöje i kundkretsen. Kunderna handlar mindre, eftersom missnöjet gör att det blir en principsak (att inte stödja företag med auktoritära socialistiska idéer). Något som kommer ge negativt utfall på både mindre sålt dyrt och tråkigt godis, men även personer som hellre väntar med att köpa 4K-skivan till den stora tv:n i vardagsrummet. För en familj som går på bioäventyr och lydigt köper sitt godis med dricka i den dyra biokiosken kostar äventyret upp mot 1000 kr; något som knappast är ekonomiskt när man dessutom bara får se filmen en gång. En 4K-skiva för 200 kr är i jämförelse betydligt mer ekonomiskt och säkert för framtiden, eftersom den kan ses oändligt antal gånger.

Lex McDonalds

Vill man förstå marknadsekonomi är McDonalds det kanske bästa företag där vem som helst kan få en crashcourse i ekonomi bara genom att beskåda menyn. Företaget är nämligen oerhört dynamiskt att locka nya kunder, Happy Meals med nya leksaker varje vecka eller vegetariska alternativ som minimimorötter; så alla stor som liten, karnivor till vegan ska kunna hitta något på menyn. Dessutom är alla länder olika i sina utbud, eftersom företaget anpassar sina menyer till rådande inhemsk kultur. McDonalds i USA har exempelvis mycket större menyer, som 2l muggar eller gratis majonnäs via pump; där minimorötterna är helt frånvarande. De säljer nämligen inte, och därför har olika länder varierande menyer. Alla ska vinstmaximera för att tillfredsställa kundens behov, vilket gynnar kunderna eftersom alla är mätta och belåtna och får vad man efterfrågar.

Vad en klok företagare därför borde göra

Att SF:s kunder uppenbart inte handlar i butiken beror förmodligen på två faktorer, att priset är betydligt mer uppskruvat än den lokala godisbutiken (som likt McDonalds förstår marknadsekonomi) samtidigt som människor efterfrågar annat godis (som den smarta godisbutiken erbjuder). Som biografägare måste man förstå att det är vi kunder som pröjsar deras löner, där lösningen måste vara att ha både attraktiva priser och varor; annars kommer man som kund handla någon annanstans. När SF därför istället hämtar sin inspiration hos socialisten John Maynard Keynes och försöker stimulera efterfrågan med korporativa monopol på biogodis istället för Hayek:s fria marknader byggda på trial and error, och dessutom utmålar otillfredsställda kunder som ‘dåliga människor’ visar man istället hur dåliga företagsledare man är. Men så fungerar socialism, människor vill inte ha Trabanten om de får välja mellan den och en Mercedes; och då försvinner alltid valfriheten. Saknas bara att någon figur tycker man ska skjuta till skattepengar för att fler ska kunna köpa trist biogodis, så förstår man varför pengarna alltid tar slut i de länder som tillämpar Keynes tillika socialismens idéer.

Vill man som kund uttrycka sitt missnöje ska man inte handla av företag som tvingar sina kunder till underkastelse genom monopol, utan då är det betydligt bättre att man bojkottar för att tvinga företaget till underkastelse. Som kund ska man inte tumma på sina preferenser till förmån för ineffektiva företag. De ska nämligen vara glada för alla som köper deras produkter, och då måste pris och utbud matcha efterfrågan; vilket i sin tur skapar glada kunder. Att därför stolt packa ryggsäcken full med det man vill äta på bion är mycket rationellt, civil olydnad är nämligen befogat om alternativet är planekonomi pga. ett företag som inte förstår att de måste konkurrera på en fri marknad. Ur ett samhällsperspektiv är det därför bättre att SF Bio, ägda av företaget AMC Theatres hamnar på ekonomiskt obestånd, så att nya biografföretag kan ta över verksamheterna; kanske med en trevlig logotyp som inte skrämmer bort kunderna. Sic semper tyrannis – Så må de går för tyrannerna.

Fördjupning varför kapitalism är att föredra när det kommer till företagens utbud, exempelvis när du går på bio:

Nuförtiden finns det alltid ledande personer som går i otakt med vanligt folk, många gånger handlar det om vänsterfigurer som hittat sig in på olika företag. På samma sätt som de inte förstår hur marknadsekonomi fungerar när de arbetat i offentlig sektor, blir det inte bättre när samma per(s)oner tar plats i olika företag; lösningarna…

Kommentarer

Kommentera utan Facebook