Det finns idag väldigt många som hoppas på ett regeringsskifte, men många verkar inte riktigt ha klart för sig hur Regeringsformen fungerar. Till den måste man också inse att det politiska (räv)spelet är ständigt närvarande, det är nämligen inte så att Kristersson kommer vara statsminister vid dagens slut; utan givet att vi landar i talmansrundor är sannolikheten trots allt störst att Löfven kommer tillbaka i en Löfven III. Det är nämligen det enda logiska givet hur mandatfördelningen ser ut, förutsatt att Kristersson inte lyckas övertyga Lööf att lägga ner sina röster.

Faller Löfven faller Januariavtalet

Det faktum att “Liberalerna” stöttar Löfven inför omröstningen beror på att de ingår i regeringsunderlaget tack vare Januariavtalet. Faller Januariavtalet är det troliga att L kommer att återansluta sig till den konservativa Alliansen, det vore nämligen en mycket märklig hållning om man väljer att ingå i en ny juniöverenskommelse när man sagt sig lämna 2022 när man fullföljt avtalet. Det är därför troligt att Liberalerna byter block så fort regeringen Löfven röstats ner.

Löfven III kan bestå av S+MP+C

Faller Januariavtalet finns där inget avtal, vilket gör att alla är fria att börja om. Krokas “Liberalerna” av har S+MP+C+V fortfarande en rösts övervikt (175 mot 174), givet de båda sidornas politiska vildar behåller sin lojalitet mot sina tidigare partier. Väljer vänsterpartiets tidigare ledamot Kakabaveh att inte rösta, är blocken lika stora om Löfdal (känd som ledamoten som hyrde en lägenhet av sin man till saftig hyra) röstar med Liberalerna. Beroende på hur dessa vildar röstar kan de få utslagsröster för vilken statsministerkandidat som vinner. Givet att avtalet faller är risken stor att C tycker det är enklare att vara en del av regeringen, än att vara de enda som står utanför när L byter block.

Sannolikheten att Löfven utlyser nyval

När Miljöpartiet idag ligger under spärren är det inte en trolig tanke att Löfven kastar ut Sverige i ett nyval, han behöver nämligen deras röster. Att han hotade med det i samband med att han inte fick igenom sin budget efter valet 2014 var däremot inte konstigt, vänsterpartierna hade då stabila siffror. Det har man inte idag. Det som talar för ett extraval skulle vara att S gör bedömningen att man når status quo om både L och MP åker ut, något de aldrig skulle erkänna. När Löfven har goda möjligheter att få Annie Lööfs och Centerpartiets stöd är det inte en helt otrolig tanke att man åtminstone kommer försöka sig på talmansrundor; makten ligger nämligen inom räckhåll.

Det som krävs för att högern ska kunna bilda regering är att någon centerpartist väljer att bli vilde och ansluter sig till högern, eller att båda befintliga vildar sluter upp bakom Kristersson (M). Är det inte möjligt att hitta de extra mandat som behövs, måste det till ett extraval om högern ska ha chans att bilda regering. Det kan ske genom att Löfvén utlyser extraval, eller om talmannen misslyckas fyra gånger att få fram en statsminister som kan tolereras av riksdagen; men dit är det väldigt långt. Därför är det viktigt att ha is i magen, för tyvärr är det troligaste att vi får en Löfven III om inget extraval sker.

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook