Pröva de korrekta asylskälen när åldersbestämningar gjorts

HIngressäromdagen rapporterades det att 3 av 4 rättsmedicinskt undersökta ungdomar är över 18 år, något många påtalat och fått betala ett högt socialt pris för sin skepsis. Istället har vi haft en massa intresseorganisationer, kulturpersonligheter samt diverse politiker som varit tongivande utan att behöva ta konsekvenserna för sin retorik. För alla som såg Uppdrag Granskning där bland annat barnläkarföreningen uttalande sig var det uppenbart att det rådde tveksamheter om Migrationsverket eller den aktuella ansvariga kommunen skulle ålderstesta individerna. Uppenbart ville ingen på egen hand ta initiativ utan istället skyllde man på varandra.

Lex Rädda Barnen Generalsekreterare
Det är oerhört viktigt att organisationer som Rädda Barnen med hög trovärdighet agerar korrekt, eftersom deras arbete är ovärderligt världen över. Därför är det anmärkningsvärt när deras generalsekreterare i Sverige står och menar på att det är en “myt” att det finns vuxna på dessa boenden för barn. En rimlig fråga att ställa en dag som denna är hur hon landat i denna slutsats? Hur kan hon som generalsekreterare anklaga andra för “mytbildning”, när hon i själva verkat argumenterar mot bättre vetande eftersom rättsmedicinalverket idag påtalar motsatsen? Vi kan inte ha en situation där dessa personer undergräver rättssäkerheten, genom att personer av okänd ålder passerar genom systemet för att vi har tongivande tyckare i frågor där de med facit i hand har fel. 

En återgång till rättssäkerhet
Det enda rimliga man kan göra är att luta sig på rådande lagstiftning och upphäva de uppehållstillstånd som genererats på olagliga grunder. Sedan bör man pröva de riktiga juridiska asylskälen, råder där inga bör processen hållas kort och de bör lämna landet tämligen omgående. Vi kan inte ha en ordning där man tjänar på att ljuga för våra myndigheter, ärlighet är det vårt samhälle bygger på. Många har dessutom kommit från länder där det råder fattigdom men där man inte fruktar livhanken (en fråga som ses över när man bedömer rätten till asyl). Idag råder det exempelvis delade uppfattningar om hur våra myndigheter och kulturpersonligheter bedömer Afghanistan m.fl. länder, redaktionen föreslår alltså att vi helt går på våra myndigheters linje. Det är tragiskt att många som påtalat dessa fenomen råkat illa ut, blivit av med jobbet, blivit uthängda i medier samt blivit kallade för allt ifrån rasister till främlingsfientliga; uppenbart kan det i många fall vara helt ogrundat. 

Ett civiliserat samhälle följer lagar och förordningar
Vi har hamnat här för att vi börjat tumma på lagar och regler, då även myndigheter fruktat mediala repressalier. Medborgarna måste kunna kräva att myndigheter och andra institutioner står starkt även i motvind och agerar efter rådande bestämmelser; och slår larm om de upplever att något är fel. Ett mycket bra exempel är de bisarra pensionspengar som betalats ut till dessa ensamkommande individer, dessa får vi sannolikt sätta på lärdoms-kontot (ObF 1/4 2016). Det faktum att en kvalificerad majoritet (3 av 4) av de som tidigare påståtts vara “ensamkommande flyktingbarn” inte är det gör att vi måste åldersbestämma samtliga, dvs. “en likhet inför lagen”. Det är inte rasism att förespråka ålderskontroller, det är en förutsättning för en rättvis juridiskt korrekt prövning av asylskäl. Även om världen har många flyktingar och det råder många krig så måste vi först och främst rätta oss efter våra lagar och regler, vi kan inte ha en ordning där vi åsidosätter de för att vara politiskt korrekta.

Dessutom måste vi återgå till en debatt som speglar samhället vi lever i, och inte de politiska intressen man representerar. Därför blir det oerhört märkligt när exempelvis Jonas Sjöstedt (V) påtalar att människor söker sig till Sverige pga. den globala uppvärmningen. Finns det några korrelationsstudier som lyfter fram just global warmning som den viktigaste faktorn till just valet av Sverige, eller ens som relevant faktor öht? Istället måste vi inse att det handlar om bidragsnivåer, befintliga kontakter i landet, löften om ett bättre liv osv. Även om det råder krig i vår värld finns det många säkra länder mellan just Sverige och dessa oroshärdar, därför blir debatten skev när man exempelvis “flyr” från Danmark till Sverige. Våra lagar måste vara både transparenta och fungera i tider av oro men också när det råder fred. Det faktum att dessa åldersbestämningar inte är 100% säkra, är inte ett skäl att bortse från dem. På samma sätt dömer domstolar “ställt utom allt rimligt tvivel”, (vi dömer inte på “ställt utan tvivel”), således krävs alltså inte 100% säker bevisning. Skulle vi istället döma på ställt utan tvivel skulle mycket få dömas, samhället accepterar således att vi har en viss felmarginal; rimligen bör vi hantera asylärenden på liknande vis.

Häromdagen rapporterades det att 3 av 4 rättsmedicinskt undersökta ungdomar är över 18 år, något många påtalat och fått betala ett högt socialt pris för sin skepsis. Istället har vi haft en massa intresseorganisationer, kulturpersonligheter samt diverse politiker som varit tongivande utan att behöva ta konsekvenserna för sin retorik. För alla som såg Uppdrag Granskning…

Kommentera utan Facebook