Är det rimligt att genomföra massmord på elever, och få något år i fängelse?

De senaste åren har vi många gånger läst om massmord på skolelever i USA, vilket ofta berott på att skolelever med problem fått tillgång till vapen. Många svenskar har hört namn som Columbine High School, Virginia Tech eller Sandy Hook Elementary School; dvs. platser där väldigt unga förövare mördat skolelever. Häromåret skedde även en attack på Kronans skola i Trollhättan, den första skolmassakern i Sverige där tre offer fick sätta livet till. En intressant fråga är vad som skulle kunna ha hänt om dessa massmord hänt i Sverige, och att dessa satans mördare inte tagit sina liv; som exempelvis hände i vårt grannland Norge med Breivik? Lever vi verkligen i ett jämlikt land om åldern gör att vi är olika inför lagen; även när våldet är mycket brutalt?

Straffrabatter – Det svenska rättssystemet ABC

I Sverige har man sedan länge arbetat mycket hårt med att sprida uppfattningen av att ökar man straffen ökar man antalet kriminella, en teori som gjorts till “sanning” hos många människor. Konstigt nog läser man aldrig denna uppfattning i utländska medier? I sann socialistisk anda erbjuder vi alla fångar en straffrabatt på två tredjedelar, det spelar ingen roll vad man gjort utan straffen är bara 66 % av det man blivit dömd till. Det är en skadlig tanke, tvärtom ska man bara ge rabatter till mönsterfångar som verkligen försökt förändra sina liv; istället för som idag använda det som någon allmän politiskt korrekt straffamnesti. På samma sätt fungerar det med ålder, vi har idag livstidsstraff som inte är livstidsstraff. Dock minskar möjligheterna att komma ut desto hemskare saker man gör, men även massmördare som Flink har fått en andra chans.

Lex: Under 21 år

När man är 15 år är man straffmyndig dvs. då kan man bli dömd till fängelse, däremot kan man idag inte döma 18-21 åringar till livstid; utan max 14 år (dvs. ca 9 år i praktiken efter 66 %). För gärningsmän mellan 15 och 18 år är det mycket ovanligt att man utdömer fängelsestraff. Columbine-mördarna Eric Harris och Dylan Klebold är därför intressanta, dessa mördade 13 människor och skadade ytterligare 21 andra. Det faktum att Harris var 18 år hade inneburit att han i Sverige hade fått maxstraffet om 9 år, medans mycket talar för att hans skolkamrat Klebold som var 17 år hade fått 4 års ungdomsvård. I Sverige kan man dock under mycket synnerliga skäl döma någon som är mellan 15 och 18 till fängelse, huruvida Klebold hade kvalat in i denna skara är svårt att säga. Vid diskoteksbranden i Göteborg dog 63 människor (exakt 3 gånger så många som i Columbine) varav den yngste gärningsmannen var 17 år och fick 3 års sluten ungdomsvård; Leif Silbersky som företrädde denna figur ansåg att han skulle frikännas helt. Den äldste som tände på var 19 år och fick hela 8 års fängelse, dvs. 5,4 år i verkligheten eller exakt 1 månad per berövat människoliv. Är det rimligt?

Straffmyndighetsålder i andra länder

• 6 år. North Carolina, USA.
• 7 år. Vanligt i amerikanska delstater.
• 8 år. Skottland.
• 9 år. Malta.
• 10 år. England, Nordirland, Wales, Irland, Frankrike.
• 12 år. Holland.
• 13 år. Grekland.
• 14 år. Danmark, Italien, Spanien, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen.
• 15 år. Sverige, Finland, Norge, Island, Tjeckien.
• 16 år. Belgien, Luxemburg, Portugal.
• 17 år. Polen.
Fördjupning kring livstidsstraffet kan läsas här

När våldet kryper ner i åldrarna behöver lagarna ses över

Det som skett sista åren är att mycket unga människor rekryteras in i gäng, och att det inte är ovanligt att läsa eller höra talas om tonåringar med tunga automatvapen. Det kostar praktiskt taget ingenting att få yngre människor att begå tunga brott, om någon behöver röjas ur vägen. När mycket av den amerikanska kulturen når Sverige är det därför inte helt otroligt att vi kommer se mer våld mot civilbefolkningen, i det läget behöver vi ha lagrum att kunna utdöma tyngre straff även för yngre förövare. Kanske är det än mer viktigt när människor kommer från andra länder, påstår sig vara yngre än vad gemene man skulle uppfatta dessa som; och således kan åtnjuta straffrabatter för barn. Är det rimligt att tjugoåriga Adam Lanza som sköt ihäl 26 människor varav 20 lågstadiebarn i Sandy Hook, USA, endast kan få 9 år i praktiken eftersom han inte hunnit fylla 21 år?

Är det verkligen vi som samhälle som kollektivt misslyckats för att en ung gärningsman begår ett hemskt brott? Eller behöver vi som samhälle visa att vi inte accepterar våld? Skillnaden mellan Göteborgsbranden och Columbine skiljer sig på en viktig punkt, uppsåtet var inte att döda 63 personer i det första fallet medans skolmördarna var ute att mörda så många som möjligt. Det är därför rimligt att uppsåtet spelar in, men att man ändå sätter straffvärdet i relation till antalet brottsoffer; 1 månad per människoliv är ett hån. Tittar man på skolattacken i Trollhättan var gärningsmannen 21 år, hade han varit några månader yngre hade han varit berättigad mycket svagare straff (nu lät han sig inte gripas levande); är det rimligt?

När skolskjutningar oftast utförs av andra elever är det rimligt att i lag kunna straffa dessa ordentligt, därför bör man kunna utdöma livstidsstraff från och med att man blir straffmyndig dvs. 15 år. Fördelen med att ha friare lagar är att domstolarna själva kan välja huruvida ett livstidsstraff eller ett 14-årigt straff motsvarar brottets natur, att helt förneka domstolarna livstidsmöjligheten pga. låg ålder när våldet kryper ner i Sverige är mycket oansvarigt. Vi måste kunna lita på att förövare som utgör en fara för samhället hålls inlåsta, särskilt när alla (utom de mest rättrogna av socialister) anser att tryggheten minskar i samhället.

De senaste åren har vi många gånger läst om massmord på skolelever i USA, vilket ofta berott på att skolelever med problem fått tillgång till vapen. Många svenskar har hört namn som Columbine High School, Virginia Tech eller Sandy Hook Elementary School; dvs. platser där väldigt unga förövare mördat skolelever. Häromåret skedde även en attack…

Kommentera utan Facebook