lördag, april 4, 2020

Bilda en Nordisk federation och lämna EU

Senaste artiklar

Varför måste äldreboenden mass-smittas innan man inför besöksförbud?!?

Hur många måste dö innan man agerar? Fenomenet har blivit väldigt tydligt...

Byråkraterna tar våra liv i dessa coronatider – Lägg ner landstingen!

Sveriges nya adel heter inte Gyllenkrona eller Lejonsvärd, den utgörs istället av...

Det är vänsterns fel att somalier smittas med Corona, när man tillåter 20 pers i samma lägenhet

Att flera somalier dött pga. coronavirus har skapat kritik mot dessa människor...
Ian Fernheden
Ian Fernhedenhttps://fornuft.se/index.php/ian-fernheden/
Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Oberoende Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Läs mer här

Fornuft_ingress1Efter Brexit-omröstningen har fler EU-skeptiska röster börjat höras, både utomlands och i Sverige. Frågor vi svenskar behöver ställa oss handlar kanske om vad vi vill att EU ska uträtta? Hur rimligt är det egentligen att vi avstår demokratiskt inflytande till ett övre parlament långt bort som vi har mycket svårt att påverka om det vill sig illa? Hur mycket kan vi egentligen säga till om när vi har 20 mandat från Sverige i ett parlament bestående av 751 ledamöter? Är det verkligen demokrati att dessa kan stifta lagar mot vår vilja, och idag redan utgör ca 25-30 % av vår lagstiftning? Hur mycket gemensamt har vi t.ex. med Medelhavsländerna? När vi röstade om medlemskap 1994 handlade inte valet om en förenad kultur, lagbok, “big bailouts”, nationalsång eller ett Europas förenta stater; istället handlade EU-valet om frihandel.

 

Bryssel ska tjäna sina medlemmar, inte göra livet svårare för dem
Uppenbarligen lyckas inte EU med de uppgifter medlemsländerna förväntar sig fungera, frågan vi då behöver ställa oss är om denna klubb är rätt för oss? När britterna med Nigel Farage (UKIP) röstar för att lämna unionen, och dennes närvaro sedermera blir ifrågasatt i Bryssel av en stöddig Jean-Claude Junker (ordf. för kommissionen) är det uppenbart att denne inte greppar att det är han själv med flera som inte framstått som relevanta för det brittiska folket. Storbritannien är idag världens 5-7:e största ekonomi beroende på källa, således borde ett EU värna sina medlemsstaters handel istället för sin personliga stolthet. En ödmjuk inställning är det som borde intas från Bryssels sida eftersom att handel genererar välstånd för både importör och exportör.  Handel uppstår i sin tur mellan företag och människor, och mycket sällan mellan politiker. Politikerna i Bryssel bör ägna stor del av sin tillvaro åt att gynna handel, inte som idag betrakta handel som ett maktinstrument; detta saknar EU dessutom demokratiskt mandat för.  Handel är förövrigt ett av få långsiktiga verktyg mot fattigdom och misär, tyvärr tycks inte den polletten trillat ner hos de som styr och ställer i denna union.

 

Lämna istället EU och utveckla det Nordiska Rådet till Nordiska Federationen
Låt oss samla Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island, och kanske också någon baltisk stat som vill samarbeta med oss. Vi behåller våra inhemska kulturer, språk, statsskick men samarbetar om större frågor. Den främsta principen skall vara att den lagstiftande makten utgår från folken, dvs. lagar skapas i respektive lands parlament (riksdagen i Sverige t.ex.). Däremot bör man samarbeta på dessa områden:

 • Nordisk frihandelszon med försök till externa frihandelsavtal med Storbritannien, EU och USA.
 • Gemensamt passystem men precis som idag olika medborgarskap.
 • Fri rörlighet
 • Gemensamma ambassader i mindre länder, högre samarbete mellan befintliga ambassader i viktiga städer.
 • Möjlighet till utlandsstudier bland federationens medborgare
 • Miljö- och energisamarbeten
 • Försvarssamarbeten med tydliga drag av specialisering (Sverige är t.ex. bra på flygvapen och får då kanske ansvara i en högre grad för luftrummet)
 • Gemensam polismyndighet som även samarbetar med EU:s Europol. Dessa utreder både lokalt och internationellt bus inom samma organisation. Polisen arbetar över gränserna i samma team.
 • Inför en nordisk högsta domstol som kan fria (men inte döma) medborgare, som t.ex. fått tvivelaktiga domar. Domstolen bör också kunna avgöra handelstvister mellan federationens medlemmar.

Undvik följande Europeiska misstag:

 • Inför ingen nordisk nationalsång eller flagga (vi samarbetar, vi är fortfarande olika suveräna länder)
 • Inför inget gemensamt parlament, det räcker med de redan existerande nationella.
 • Låt folken bestämma och få inflytande istället för lobbyister och elitister. Folkomrösta i viktiga frågor.
 • Behåll nationella valutor, men inför ett ekonomisk råd / nordisk valutafond som kan påtala problem som hög utlåningsgrad eller överhettning inom olika sektorer.
 • Rikta eventuella jordbruksstöd mot mindre aktörer som idag har svårt att överleva ekonomiskt eller organisera detta på nationell nivå.

Varför ska vi vara en del av EU när den Nordiska Federationen skulle kunna samla 26 – 30 * miljoner människor som samarbetar? “Ansvarstagande” kommer inte från överstatlighet utan fria människor som hjälper varandra.

* Sverige 9,8 Danmark 5,6 Island 0,32 Finland 5,4 Norge 5,1 Estland 1.3 Lettland 2,2

1 KOMMENTAR

Leave a Reply

Kommentera utan Facebook

  Subscribe  
Notify of
trackback

[…] Hur en demokrat (ej att förväxla med eurokrat) skulle agerat rörande Brexit Det faktum att det brittiska folket sagt sitt, dvs. förklarat att de inte vill vara en del av EU är ett misslyckande för Jean-Claude Juncker,  eftersom han inte upplevs som relevant. Således borde han om någon intagit en ytterst samarbetssökande inställning för att behålla bra handelsförbindelser eftersom det ligger till gagn för samtliga företag inom den gemensamma marknaden. När man dessutom drev igenom Lissabonfördraget utan att alla länder fått rösta om det (när EU-konstitutionen hade fallit efter en rad folkomröstningar), borde man förstå att alla medborgare inte… Read more »

Senaste ledare

Varför måste äldreboenden mass-smittas innan man inför besöksförbud?!?

Hur många måste dö innan man agerar? Fenomenet har blivit väldigt tydligt...

Byråkraterna tar våra liv i dessa coronatider – Lägg ner landstingen!

Sveriges nya adel heter inte Gyllenkrona eller Lejonsvärd, den utgörs istället av människor som kommit upp sig...

Det är vänsterns fel att somalier smittas med Corona, när man tillåter 20 pers i samma lägenhet

Att flera somalier dött pga. coronavirus har skapat kritik mot dessa människor som grupp i sociala medier,...

När statsepidemiolog Tegnell lyfter jämställd marxism och inte viruskamp bör han bytas ut

Det är tydligt att våra grannländer har diametralt motsatta uppfattningar jämfört med vår statsepidemiolog Anders Tegnell som...

Att locka folk i döden för att ge liv åt partiet

2015 vaknade hela Sverige upp till en kris, på förstasidan såg vi ett barn ligga död på...

Senaste replik

Det är "Liberalerna" som hotar demokratin när SD inte kan kritisera Public Service eller övrig s.k. "kultur"

Att vara kritisk till att man upplever public service som väldigt vänstervinklat...

Fler av våra artiklar: