Attacker mot vårdpersonal och patienter bör resultera i mycket långa straff

Idag har vi uppenbart en utveckling där kriminella gäng ger sig på vårdpersonal, där polisen tvingas uppsöka vårdinrättningar pga. brottslighet. Larmen tycks ofta handla om gängkriminella som utsätter vårdpersonal för hot och våld, eller att det uppstår bråk när gängen ska beskydda den som ligger skadad. Det är säkert en naturlig tanke att beskydda sina kamrater i dessa kretsar, och därför inte helt otänkbart att vi annars skulle se rena mord på sjukhus. Därför bör det inte vara förbjudet att sitta i väntrummet eller utanför den skadades besöksrum (om nu sådant finns), däremot bör det vara fullständigt oacceptabelt att hota vårdpersonal; något som uppenbart är ett problem.

Att ge sig på en skadad människa
Om vi backar 200 år genomfördes dueller när människor tyckte olika, en sorts gentlemanna-uppgörelse där man utkämpade upprättelse man mot man. Ofta handlade duellen om att återupprätta s.k. “heder”, ett ord som uppenbart fortfarande stökar till det i vårt samhälle; även om tillvägagångssättet förändrats sedan dess. Det är dock en skillnad att uppsöka ett sjukhus i syfte att skada en patient, en person som sannolikt är helt försvarslös. Det kan därför vara svårt att lagföra ett misslyckat attentat då uppsåtet kan vara svårt att bevisa om någon gripits innan de lyckats ta sig in till offret. Således bör man utreda hur många av dessa gripanden som leder till fällande domar, och om det kan finnas poänger att tillåta domar med högre grav av indiciebevisning.

Attacker mot räddningstjänst
Dessutom kan vi se ett mönster där man ringer in räddningstjänst till utsatta områden, där personalen sedan utsätts för attacker. En utveckling som är helt oacceptabel, och där vi behöver skärpa straffen avsevärt. Åker man till det stora landet i väst kan man ibland se att trafikböterna för hastighetsöverträdelser är dubblerade vid vägarbete. Enligt politisk korrekt svensk forskning där man förenklar en mycket komplicerad bild till straffsats och antalet brott, borde alltså USA ha ökade antal fortkörningar vid vägarbetsplatser när böterna dubbleras. Är det en logisk tanke att människor självmant ökar hastigheten när man ser att priset är det dubbla? Är det en logisk tanke att den som avfyrar ett vapen eller bränner ner en ambulans eller brandbil tänker två gånger om en sådan handling kostar 10 år bakom lås och bom (förutsatt att ingen person kommer till skada)? Eller kan det vara så att anledningen till att man idag attackerar är att fängelsetiden är kort och böterna ett skämt i förhållande till vad en ambulans eller brandbil kostar? Är det en helt orimlig tanke att göra föräldrarna återbetalningsskyldiga för den brandbilen deras minderåriga söner bränt ner; dvs. i praktiken sätta hela familjen på existensminimum?

Rivaliserande gäng på samma sjukhus
Dessutom kan det finnas händelser där rivaliserande gäng eller familjer anfaller varandra på sjukhusets område, om exempelvis medlemmar av båda familjerna Capulét och Montagues ligger skadade. Således finns det också poänger i att höja straffen för alla brott som sker på ett sjukhusområde, allt ifrån stöld till diverse våldsbrott; även om vårdpersonalen inte är direkt inblandade. Är det en helt orimlig med en dubblerad straffsats, eller kommer diverse forskare då tro att antal brott på sjukhusets område ökar?…

Att utsätta vårdpersonal i tjänst för allvarlig brottslighet bör leda till betydligt tuffare straff, en utgångspunkt kan vara att dubblera-tripplera straffvärdet. Det bör svida ordentligt om man tar av samhällets resurser, eller rent av ger sig på dem fysiskt. Sorgen eller frustrationen för en stupad eller skadad kamrat ger inte rätten att vare sig hota vårdpersonal (ex. om du inte räddar så…) eller skada personal för ett misslyckat räddningsförsök. Varken vårdpersonalen eller övriga räddningstjänsten har placerat vederbörande i den utsatta miljö vederbörande befunnit sig i; dessa har bara gjort sitt jobb. När dessa idag utsätts för hot i en tid då samhället är extra utsatt, måste vi börja stävja de som angriper våra vitala samhällsfunktioner; att således juridiskt försöka freda vårdpersonalen borde stå högst upp på agendan för varje välsinnad demokrat.

Idag har vi uppenbart en utveckling där kriminella gäng ger sig på vårdpersonal, där polisen tvingas uppsöka vårdinrättningar pga. brottslighet. Larmen tycks ofta handla om gängkriminella som utsätter vårdpersonal för hot och våld, eller att det uppstår bråk när gängen ska beskydda den som ligger skadad. Det är säkert en naturlig tanke att beskydda sina…

Kommentarer

Kommentera utan Facebook