Är en röst på Moderaterna också en röst på Löfven?

Som vi tidigare skrivit har det varit tydligt att blockgränsen mellan vad som står mellan progressiv vänster med liberala instickare och konservativ höger klyver Moderaterna mitt itu; det är mycket tydligt efter tidigare finansminister Anders Borg talat ut i SVT. På frågan vilka Moderaterna bör samarbeta med efter valet säger Borg rakt ut att Moderaterna och Socialdemokraterna bör sätta sig ner som de två statsbärande partierna. Om Moderaterna skulle följa Borgs uppmaning (Borg har inget uppdrag i partiet idag), hur ser ett sådant politiskt landskap ut?

Vad händer om även Moderaterna stödjer Löfven?

Vad händer om Moderaterna tycker det är bättre att ge fortsatt regeringsinnehav till Löfven, dvs. den tyska modellen där Kristdemokraterna regerar med Socialisterna. För det första hade aldrig Löfven kunnat stödja en M-regering utan enda möjligheten är att M bildar en storkoalition med Löfven som statsminister. För det andra måste man inse att Newtons tredje lag (varje kraft har en motkraft) gäller inom politiken, där regeringsunderlagen på lång sikt närmar sig 50 / 50; marginalerna för vinster blir i regel mindre och mindre. Det innebär i klartext att om alla partier utom KD och SD röstar på Löfven som statsminister kommer dessa partier på sikt att tillsammans nå upp till 50 %, människor som idag röstar höger för att slippa Löfven kommer inte acceptera ett sådant spel. När S har ca 25 % och M har 20 % i senaste SIFO dvs. 45 % tillsammans är det inte en helt otrolig tanke att dessa partier hade halverat sina mandat till kommande val och att väljare som inte vill ha mer av socialism röstar på SD eller nya partier som Medborgerlig samling.

Hur ska man rösta för en konservativ regering?

När Moderaterna närmat sig SD och det finns mer som förenar än skiljer sig, där de främsta skillnaderna ligger kring SD:s syn på ökade bidrag; blir det mycket bisarrt om M söker sig till S vars själva väljarbas bygger på just bidragspolitik. Blir Moderaterna starka kan man inte tolka Borgs uttalande som något annat än att Moderaterna i första kommer hand söka majoritet med allianspartierna, och i andra hand med Socialdemokraterna. Det betyder att vill man se en konservativ M-KD-SD regering så måste SD bli så pass starka att de med KD och M når 50 %. Ett starkt Moderaterna kommer nämligen inte bygga en majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, om man kan formera det med någon annan. Det är dock troligt att Moderaterna av taktiska skäl kommer att mörka vart de står, eftersom de är intresserade av SD:s röster; och det är mycket tydligt att den liberala (vänster)-falangen inom partiet kommer att ha mycket svårt att acceptera en koalition/budgetarbete med Sverigedemokraterna.

Vart står egentligen Kristdemokraterna?

De Kristdemokratiska väljarna har sannolikt betydligt enklare att acceptera SD-samarbete, deras sociala falang (vänster) har betydligt mer gemensamt med SD:s syn på välfärden. Det är inte heller helt otroligt att skulle Moderaterna gå i storkoalition med Socialdemokraterna kommer Kristdemokraterna bli det nya stora borgerliga partiet. KD hade dessutom haft mycket lite på att tjäna på att rösta på Löfven, det är förmodligen att betrakta som politiskt självmord. Istället hade vi sett Ebba och Jimmie 4 år senare närma sig 50 %, tillsammans med ett ev. Medborgerligt samling. Att tro att Alternativ för Sverige (om de nu hade närmat sig 4 %) skulle få del av den kakan är sannolikt ett önsketänkande, de står helt enkelt för långt bort för att ens komma på tal; därmed inte sagt att de hade fällt en högerregering.

Vill man vara säker på att få en konservativ regering eller en regering där inte Löfven är statsminister är det svårt att dra någon annan slutsats än att en röst på Sverigedemokraterna är det säkraste kortet efter Anders Borgs regeringsprioriteringar. För borgerliga väljare som inte vill ta det steget är det således Kristdemokraterna eller Medborgerlig samling (om de senare ser ut att samla 4 %) som bör vara aktuella. Ser man det realistiskt är Moderaterna under nuvarande ledarskap högst troligt en passiv röst på Löfven, eller om de fortsätter sjunka i praktiken ett stödparti för en konservativ regering de själva lett; eftersom en sådan regering är uppenbart deras eget tredje alternativ. (Moderaterna hade inte heller släppt fram någon annan som läget ser ut just nu).

För de som hoppas på att Åkesson blir statsminister 2022, är enda möjligheten att Sverigedemokraterna är så pass stora att de hittar partier som får ut mer politik än deras egentliga mindre storlek att släppa fram dem. Ett Moderaterna på 8-10 % hade eventuellt försökt påverka en sådan regering åt höger, om Sverigedemokraterna låg över 35 % och dessutom hade KD:s stöd; den sortens spel är inte en utopi om M närmat sig S.

Som vi tidigare skrivit har det varit tydligt att blockgränsen mellan vad som står mellan progressiv vänster med liberala instickare och konservativ höger klyver Moderaterna mitt itu; det är mycket tydligt efter tidigare finansminister Anders Borg talat ut i SVT. På frågan vilka Moderaterna bör samarbeta med efter valet säger Borg rakt ut att Moderaterna…

3 kommentarer

Kommentera utan Facebook