Är det värt 4,8 miljarder kr när 1 % av ensamkommande tar studenten?

Frågan är säkerligen provocerande då många tycker det är fel att sätta en prislapp på “människoliv”, men faktum är att Sverige utvisar inte folk i döden sedan socialdemokratin lämnade ut balter till Sovjetunionen (även om två Egyptier blev torterade pga. utlämning av regeringen Persson). Enligt SVT kommer kostnaderna för dessa 9000 personer stiga till 1,6 miljarder under 2019, då kostnader ska räknas högt (vanlig budgetpraxis) utgår vi således från den siffran; även om kostnaden är lägre i år. Dessutom handlar det om personer som redan nekats uppehållstillstånd, där 80 % av de man testat inte varit uppriktiga om sin ålder; utan anses vara vuxna. När det kostar så mycket är det rimligt att vi i hederlighetens namn tittar på outputen och vad vi hade kunnat få istället, ekonomi handlar om rationella val och att prioritera.

Vad fan får vi för 4,8 miljarder (3 år studier)?
När regeringen Löfven minskade skatteklyftan för att varje pensionär skulle få 200 kr mer per månad kostade denna reform 2,1 miljarder kronor; vilket ger en indikation vad pensioner kostar. När pensionerna är så pass låga, är det rimligt att ställa frågan om den ekonomiska prioriteringen är rätt? Hade pengarna lagts på att minska pensionsklyftan mellan skatt på arbete och pension hade pensionärerna kunnat få en nästan lika stor sänkning som regeringens tidigare satsning. Hade regeringen istället velat hjälpa på plats hade 4,8 miljarder räckt till 2,4 miljarder påsar nötkräm eller 960 miljoner vaccinationspaket eller 48 miljoner filtar alternativt 96 miljoner matpaket.  Således kan man på god grund fråga om dessa pengar allokeras effektivt?

Return on investment (ROI) för 4,8 miljarder enligt regeringens och centerns förslag
Om vi utgår från att Dagens Industris siffror står sig, innebär det att efter 3 år kommer 90 personer (dvs. 1 %) av dessa 9000  ha klarat studenten; om man då får försöka med omprov enligt klassisk svensk byråkrati kommer hela 7 % ha klarat sig efter 4 år; vilket betyder 630 individer av dessa 9000. Om alla ensamkommande är laglydiga (dvs. inga kostnader för domstol eller skadegörelse motsv.), samt att vi bortser från att andra elever får mindre del av lärarnas resurser skulle vi få följande output. En investering på 4,8 miljarder skulle efter tre år generera 90 individer för 53,3 miljoner kronor per individ, om man istället tänker sig 4 år skulle samma individer kosta 10,1 miljoner kr per person. I dessa beräkningar har vi räknat på att kostnaderna dels är konstanta på 1,6 miljarder per år, och att dessa inte sjunker under dessa fyra år. När man samtidigt lyfter fram hur mycket vi tjänar ekonomiskt på unga människor (eller flyktingpolitiken generellt) tåls det att fråga om det är troligt att dessa kommer kunna betala tillbaka denna kostnad till samhället?

Åldersfaktorn
Om vi tittar på åldersfaktorn skulle det innebära att för dessa 53.3 miljoner kr per person tillfalla 72 av 90 som är vuxna individer, och 18 st som statistiskt är minderåriga. Om vi istället tänker oss att dessa stannar 4 år handlar det om 504 av 630 som är vuxna till en kostnad om 10,1 miljoner per person. Dessutom tåls det att fråga hur klokt det är att placera barn tillsammans med män från 18 upp till 30 år, män som dessutom inte har samma studievana som andra elever?

När regeringen och Centerpartiet nu går fram med lagstiftning (som Centern egentligen helt avfärdar) är det rimligt att man intar en strategi vårt jordklot använt sedan dess skapelse, Darwinism; dvs. den starkaste överlever. Man bör därför vara oerhört strikt kring studieresultaten, det är inte rimligt att någon som inte hänger med efter år 1 får lov att fullfölja; kostnaden är helt enkelt för stor. Det är också rimligt att dessa elevers prov rättas av personer som inte vet deras flyktingstatus, eftersom det är ovärdigt att göra lärarkåren till migrationsdomare (de har nog med att vara lärare, väktare, socialarbetare, terapeuter, städare, administratörer, vaktmästare och jourhavande kompis). Därför ska vi ställa krav på alla som efterfrågar ett liv i Sverige, vi kräver att ledig tid prioriteras på skolan och svenska språket;  eftersom det är enda möjligheten att komma in i samhället. Dessutom bör man göra allt för att knyta kontakter för att få en fot in i arbetslivet, vilket inte är omöjligt om man är framåt; även om det är tufft.

Dagens problem i skola och migrationssektorn är att vi inte ställer krav, så folk går i 10 år på SFI och lyfter bidrag kopplade till dessa utbildningsprogram. Hade landets ledning varit ledare istället för byråkrater hade vi aldrig haft massiva samhällsproblem med människor utanför samhället eftersom dessa hade fått lämnat landet. Nu har man bestämt att dessa ska få stanna, ta därför tillfället i akt och hantera problemet på ett tydligt korrekt och jämlikt sätt. Utvisning bör för övrigt klubbas i jourdomstol och verkställas inom ett dygn vid brottslig aktivitet av allvarligt slag, det finns inga fördelar endast höga kostnader med utdragna rättsprocesser. 

Frågan är säkerligen provocerande då många tycker det är fel att sätta en prislapp på “människoliv”, men faktum är att Sverige utvisar inte folk i döden sedan socialdemokratin lämnade ut balter till Sovjetunionen (även om två Egyptier blev torterade pga. utlämning av regeringen Persson). Enligt SVT kommer kostnaderna för dessa 9000 personer stiga till 1,6…

Kommentera utan Facebook