Är det rimligt att regeringen idiotförklarar landets tandläkare och låser in äldre människor?

Häromdagen presenterade Folktandvården Skåne att man stoppar alla behandlingar av äldre människor, vilket gör att människor som är mitt under behandlingar inte kan nyttja sin karens; vilket kan bli väldigt dyrt. Tandvård kostar nämligen pengar. Orsaken handlar om att 70-åringarna befinner sig i riskzonen, och att regeringen alltså oroar sig över att tandläkarna skulle smitta de äldre. Funderar man på vad det betyder i praktiken innebär det att regeringen saknar förtroende att landets tandläkare skyddar sig själva och sina patienter ordentligt. Regeringens slutsats innebär att lösningen är att låsa in äldre människor med tandproblem, istället för att ställa krav på skydd, tester och faktiskt hjälpa dem.

Varför kan Sverige aldrig ta ansvar?

Är det en helt orimlig tanke att de tandläkare och tandsköterskor som arbetar med äldre både testar sig och skyddar sig dagligen? Eller är denna yrkeskår så full av idioter att den enda lösningen är att låsa in deras äldre patienter? Regeringen väljer alltså att genom sina riktlinjer visa sin misstro och i praktiken idiotförklara landets tandläkare där äldre människor får många gånger högre tandläkarräkningar som följd eftersom de faller ur högkostnadsskyddet. Som brukligt kunde vi även höra ansvarig myndighetsman traditionellt beklaga sig som en vägg, att vissa äldre tillhör den svagaste ekonomiska gruppen i samhället spelade uppenbart ingen roll; beslutet var redan fattat.

I ett fritt land bestämmer individen

Inte nog med att regeringen idiotförklarar landets tandläkare så omyndigförklarar man också den äldre befolkningen som man inte heller tror kan tänka själva. Hela tanken med socialism handlar om makt, att staten ska bestämma över oss medborgare; därför finns det inte på kartan att äldre själva tillåts bestämma över sin egen tandvård. Det faktum att många svenskar under ett sekel indoktrinerats i socialism utan att kanske förstå det, har gjort dessa lika passiva som djuren på Kolmården; den egna tanken finns liksom inte riktigt där. Många vanliga människor är idag helt beroende av staten, och befinner sig mentalt inte i frihet och kan därför inte fatta egna beslut; man litar därför på staten oavsett hur mordisk strategi de väljer eller hur lång cancerkön blir har rätt. Därför är det intressant att argumentera med socialdemokrater, många kör nämligen huvudet i sanden och skulle aldrig få för sig att kritisera regeringen; i den aspekten skiljer sig inte socialdemokrater från exempelvis folket i Nordkorea. Det är också förklaringen att Socialdemokraterna stiger trots att vi har ungefär flest coronadöda per capita i världen. I andra länder tänker människor själva, de skulle därför aldrig få för sig att stänga ner tandläkare för äldre människor eftersom de har tilltro till både tandpersonal och pensionärer.

Vilka tror dessa beslutsfattare att de är?!? Hur kan man från Folktandvården bara stänga ner och sedan säga att man hoppas att regeringen ska komma med en ekonomisk plan för de som faller ur högkostnadsskyddet? Varför har man inte dessa planer på plats redan innan man fattar beslutet? Hur kan man vara så pass omänsklig att man kastar ut äldre med både tandproblem och dyra räkningar på gatan? Det värsta är att dessa går till val på “välfärden” men i själva verket skapar ekonomiska problem som kan ta år att återhämta sig från om man lever på marginalen. När privat tandvård kostar ungefär lika mycket och ibland kan vara billigare, eftersom priserna setts utifrån Försäkringskassans referensprislista bör man fundera över om “Folk”-tandvården är det bästa alternativet? Kanske finns det någon privattandläkare som har samma pris och faktiskt värnar om sina kunder? Vad har den med tandvärk eller problem att förlora att lyfta luren och fråga? Vad är det som säger att staten bedriver den bästa tandvården, när deras lösning tycks vara att idiotförklara sina tandläkare och låsa in sina kunder istället för att faktiskt ge dem vård?

Å andra sidan… För den lojale socialdemokraten är valet dock lätt, han eller hon vet att regeringen alltid har rätt och “hen” skulle aldrig få för sig att besöka en “girig” privattandläkare eftersom denne kan göra vinst; slutsatsen bland dessa vänsterintellektuella är därför att gå med tandvärk tills Kim Jong-Löfven åter öppnar upp Folktandvården för de äldre. Amen.

Häromdagen presenterade Folktandvården Skåne att man stoppar alla behandlingar av äldre människor, vilket gör att människor som är mitt under behandlingar inte kan nyttja sin karens; vilket kan bli väldigt dyrt. Tandvård kostar nämligen pengar. Orsaken handlar om att 70-åringarna befinner sig i riskzonen, och att regeringen alltså oroar sig över att tandläkarna skulle smitta…

Kommentera utan Facebook