Åtala samtliga nämndemän som begär ersättningar de inte har löner för

Idag rapporterar TV4 och Kalla fakta att de granskat olika nämndemän (oftast olika politiker som dömer i olika domstolar) med privata företag, som lyft stora ersättningar. Enligt de papper de lämnat in till domstolen lyfter dessa individer stora lönebelopp i sina ordinarie företag, vilket leder till stora inkomstbortfall när de befinner sig i domstolen. När Tv4 granskat dessa individer påstår en moderat nämndeman att hans ordinarie lön är 77 300 kr vilket har gjort att han fått ut över en miljon i förlorad arbetsinkomst; samtidigt som han på riktigt inte plockat ut en krona i lön. Enligt Kalla fakta har man tittat på 273 nämndemän som fått ut över 2000 kr per dag i förlorad arbetsinkomst, och det visar sig att 40 % begärt ut mer ersättning än vad de haft en vanlig arbetsdag. En annan socialdemokrat och nämndeman har haft ca 20 000 kr per år lön från sitt företag, men begärt hela 150 000 kr för samma period; något som borde vara helt oacceptabelt. 

Högst faller lägst
Rimligen bör vi kunna ställa krav på att de som dömer andra inte begår rena bedrägerier mot staten, utan att dessa individer har andra drivkrafter än pengar. Lyfter man 0 kr i lön och plockar ut över 1 miljon hör man hemma i fängelse, och det under ett flertal år; det är knappast ett misstag. Att inte känna till reglerna är knappast en ursäkt, utan det här är individer som är satta att tolka lagboken och kanske t.o.m. förkunna domar över människor som gjort sig skyldiga till andra bedrägerier. Dessa individer är ingenting annat än simpla tjuvar som tar från oss alla för att sko sig själva, och därför är det principiellt viktigt att vi återupprättar tron på rättsstaten och driver åtal mot samtliga där misstankar om bedrägerier finns. Att tala om “fusk” låter som att man spelat fia med knuff och flyttat fram sina pjäser när motståndaren gått på toaletten, att däremot plocka ut en miljon man inte har rätt till är snarare att retoriskt betrakta som rån eller stöld. När man läser att någon begår väpnat rån mot en bank och får med sig 500 000 kr och en nämndeman plockar en miljon; vad är egentligen skillnaden mer än tillvägagångssättet? Varför ska en rånare få 8-12 års fängelse för liknande belopp medans uppfinningsrika skrivbordsbedragare innanför statens ramverk kommer lindringare undan?

Politisk adel bör också få gå från hus och hem med en skuld och en ev. fängelsedom
Staten bör kräva tillbaka varenda krona dessa plockat ut som de inte har rätt till, plus eventuella fängelsestraff för de som domstolen anser förtjänat det. Har man lyckats köpa dyra fastigheter eller att man inte har dessa pengar så bör man rimligen få lämna ifrån sig av sina inventarier, det ska kosta att begå denna typ av bedrägerier. Staten bör markera mot alla former av moral hazard beteende dvs. att människor tar ökade risker för att de känner sig mer försäkrade. Vi kan inte få en situation där politiker kommer lindrigare undan än vanliga människor som begår brott, utan vi är lika inför lagen. Hade Mona Sahlin fått en villkorlig fängelsedom om hon inte varit den kända politiker hon är, frågan är principiell viktig att ställa i en demokratisk rättsstat? Hur upplever andra människor som fått fängelsedomar för liknande brott när dessa ser Mona Sahlin och dessa simpla tjuvar ev. komma undan?

Enda sättet att återupprätta förtroendet är att utreda och pröva samtliga 40% som fastnat i Kalla faktas utredning, man bör knappast erhålla någon grupprabatt för att fler begått samma typer av brott. Det är även rimligt att gå tillbaka och utreda personer som slutat som nämndemän med höga belopp eftersom det är lag på att behålla bokföring i 10 år. Det räcker inte med att ta dessa personer ur tjänst, för att dessa fått ut pengar de inte har rätt till; staten behöver utkräva ansvar och utreda människor som tillsynes begår bedrägerier. Det är det minsta vi vanliga medborgare kan kräva av de som är satta att bestämma och att vara herre och fru över svensk rättvisa. När dessa dessutom är engagerade inom politiken, är det en mer angeläget att granskning sker.

Se inslag:
https://www.tv4play.se/program/nyheterna/10001301

https://www.tv4play.se/program/nyheterna/10001324

 

Idag rapporterar TV4 och Kalla fakta att de granskat olika nämndemän (oftast olika politiker som dömer i olika domstolar) med privata företag, som lyft stora ersättningar. Enligt de papper de lämnat in till domstolen lyfter dessa individer stora lönebelopp i sina ordinarie företag, vilket leder till stora inkomstbortfall när de befinner sig i domstolen. När Tv4…

Kommentera utan Facebook