Misshandlade offer till döds men slipper flera påföljder på grund av byråkrati

En uppgörelse med skjutvapen som ägde rum förra året slutade med två dödsfall i Vivalla Örebro, den andra maj i år fastställdes en dom i ärendet. Två förövare fälldes för mord, en 22-åring för synnerligen grov misshandel (en ny skrivelse sedan regeringen Reinfeldt) och den sistnämnda för vållandes till annan död. En man friades helt. Dagens juridik menar att ett misstag från åklagaren ledde till ett oskäligt domslut, specifikt är det en 22-årig man som kom för lätt undan.

Offren befann sig på varsin sida av skottlossningen, den ena av dessa sköts till döds. Den andra skottskadades först och misshandlades sedan till döds av två andra personer. Händelsen blev upptagen på video, som använts som bevismaterial i rättsprocessen.

Två av de fyra som deltog i misshandeln döms för mord. En minderårig men straffmyndig, som var 15 år gammal när mordet ägde rum, fälls för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död. En 22-årig man fälls för endast synnerligen grov misshandel. Den 22-åriga dömdes inte för mord, då rätten menade att uppsåt att ta offrets liv inte hade styrkts.

Dagens juridik menar att åklagaren gjort ett misstag som inte yrkat på vållande till annans död, då tingsrätten uppger att mannen inte fälls för detta eftersom åklagaren inte lyft frågan. Rättstidningen citerar domens formulering: “Tingsrätten är därför förhindrad att pröva om 22-åringen ska dömas för oaktsamt dödande“. Detta för att åklagaren inte “uttryckligen påstått” att förövaren gjort sig skyldig i frågan om vållandes till annans död. Straffet för den 22-åriga mannen blev fängelse i fem år och tio månader.

Den 22-åriga mannen var även tänkt att åtalas för “övergrepp i rättssak” (genom illegala medel angripa en person för att vederbörande anmält ett brott eller liknande) och grovt narkotikabrott.

Bägge dessa åtal ogillades helt av rätten till följd av att den 22-åriga mannen hade flytt till Albanien och begärts utelämnas till Sverige för mordåtal. I dokumentationen som bevisar utelämningen framgår inte att han även skulle åtalas för de övriga brotten, i enlighet med utlämningskonventionens kunde därför inte dessa brott prövas. Varvid han tagit livet av en annan människa, möjligen försökt förhindrat rättsprocess och eventuellt nyttjat narkotika förblir därför oprövat eftersom han endast kunde utredas och fällas för misshandel.

En uppgörelse med skjutvapen som ägde rum förra året slutade med två dödsfall i Vivalla Örebro, den andra maj i år fastställdes en dom i ärendet. Två förövare fälldes för mord, en 22-åring för synnerligen grov misshandel (en ny skrivelse sedan regeringen Reinfeldt) och den sistnämnda för vållandes till annan död. En man friades helt.…

Kommentera utan Facebook