Etikett: Senaten i USA

Därför är det rätt av Trump att tillsätta en domare efter Ruth Bader Ginsburgs död

Just nu pågår ännu ett krig om verkligheten där Demokraterna i USA argumenterar för att den den framlidne domaren Ruth Bader Ginsburgs (RBG) sista vilja om att hennes efterträdare ska utses efter valet måste respekteras. Demokraterna argumenterar således mot konstitutionen eftersom den inte tar hänsyn till vare sig känsloliv eller den avlidna domarens politiska testamente.…

Read More