Etikett: Psykpati

Finns psykopater?

En gammal artikel i tidningen Psychology Today driver tesen att psykopater bara är fantasifoster, samma tes har drivits i tidningen Pacific Standard – där grundat på boken ”The Myth of the Born Criminal”. [1] Ligger det någon sanning i detta, eller utgör psykopater en realitet? Till att börja med vad är en psykopat? Psychology Today…

Read More