Etikett: Nürnberglagarna

När Mark Collins (SD) vill bygga en “praktmoské” tåls det att fråga vad hans avsikter i SD är?

Alla som någon gång läst Iliaden har hört talas om begreppet “trojansk häst”, begreppet finns återspeglat i en mängd talesätt så som ex. “ulv i fårakläder”. När man som Sverigedemokrat aktivt går fram med en motion om att bygga en moské, och kommenterar det hela som “praktmoské” tåls att fråga vad som händer? När man…

Read More