Etikett: Maktförskjutning

Monica Green – en socialdemokratisk Marie Antoinette

Inför de flesta former av revolutioner har folket revolterat mot eliten, eftersom eliten negligerat eller inte sett folkets problem. Människan i normalform accepterar en t.o.m. välbetald elit så länge dessa löser problem och uträttar reformer, dvs. maktförskjutning är okej så länge det finns en win-win situation. Idag finns det flera bra exempel där dessa principer…

Read More