Etikett: Åldrande befolkning

Varför tycker inte Strandhäll att svenskar ska föda fler barn pga. åldrande befolkning?

Vi hör ständigt vänsterindivider som påstår att lösningen på Sveriges åldrande befolkning är att ta in migranter från tredje världen, människor som många gånger har en otroligt svag ställning på den svenska arbetsmarknaden. Alla migranter som inte klarar av att få en anställning i ett privat företag är en kostnad för staten, kostnaden blir inte…

Read More

Alla EU-länder har rätt att bestämma sin flyktingpolitik, överstatlighet saknar viktiga svar

De senaste åren har vi hört att andra länder måste dela på ansvaret över flyktingpolitiken, och att Sverige inte kan ta emot så stor del av de som kommer själva. Någonstans i detta resonemang missar man att Sverige tagit en sån stor del för att andra inte velat utsätta sin befolkning för den oordning som…

Read More