Vem är Fridolin att sätta sig över det ungerska folket?

Gustav Fridolin kommenterade under dagen att “hela den liberala demokratin utarmas”, och ville därför se en annan “tydlighet från EU” mot Ungern? Viktor Orbán vann valet och hans parti fick nästan 50% av rösterna, vilket i parlamentet gett en majoritet på ca 60 % eftersom Ungerns valkretsar har ett mandat som tillfaller största parti. Frankrike såväl som Storbritannien har liknande system, och eftersom både UKIP och Front National tillskillnad från ungerska Fidesz inte är största partier straffas de istället. Konstigt nog har det varit tyst från Fridolin då valresultaten där talat samma språk, dvs. “den EU-skeptiska demokratin utarmas” på samma sätt. När man då vill att EU ska agera när ett valresultat är så tydligt som det är, tåls det att fråga hur Fridolin egentligen betraktar demokrati? Bör EU agera mot alla partier som inte instämmer med den värdegemenskap Fridolin bekänner sig till, eller är det just Fidesz?

Case: Emmanuel Macron – Franska valsystemet
I det franska parlamentet finns det 577 mandat, och dessa fördelas på antalet valkretsar som har ett mandat (kan säkert finnas undantag, men i stora drag fungerar det så). I Frankrike är det två valomgångar om inte en kandidat får över 50% direkt, således måste man samla en majoritet hos väljare från andra partier inkl. sitt eget om man vill kunna vinna ett mandat. Macrons parti En Marche! samlade i första valomgången 32% men deras kandidater fick efter att ha ställts mot 2:an i varje valkrets 49%; vilket sedermera motsvarade 60% i nationalförsamlingen efter att andra partier slagits ut (viket är ungefär samma siffror som Fidesz fick). För Front National och Marine Le Pen innebar det att även om de fick 10 miljoner röster dvs. 33 % i Presidentvalets andra omgång så vann deras kandidater endast i 8 valkretsar (mandat); i alla andra röstade man på andra kandidater. Vi kan således konstatera att största parti vinner väldigt mycket i denna typer av valsystem, och att man därför kan bilda mycket starka majoriteter (vilket kan jämföras med Sverige där vi har minoritetsregeringar som normalläge). 

Case: Theresa May – Brittiska valsystemet
Det brittiska valsystemet fungerar ungefär på samma sätt som i Ungern, det finns ingen andra valomgång. Det brittiska underhuset (House of Commons) har 650 mandat, varav 13,6 miljoner röstade för konservativa Tories och Theresa May vilket motsvarade 42,4 % av rösterna. Socialdemokraterna och Jeremy Corbyn fick ca 800 000 mindre röster, dvs. 12,8 miljoner vilket motsvarade 40 % av rösterna. Men då man vann i betydligt fler valkretsar skiljer det alltså hela 55 mandat på dessa 800 000 röster. Det brittiska UKIP som var initiativtagare kring Brexit vann inte ett enda mandat, trots att man 2015 var 3:e största parti.

Vill Fridolin med hjälp av EU agera i Storbritannien och Frankrike också?
När dessa länder istället leds av socialliberaler (Macron) och liberalkonservativa (May) är det således ingen som klagar över demokratin även fast utgångspunkterna är exakt likadana; mindre partier har ingen chans att ta sig fram. När Ungern således har en starkare nationell rörelse eftersom Ungern för första gången sedan 1989 är ett fritt land, är dessa partier mer normgivande än i Frankrike och Storbritannien. Fridolins synpunkter blir således ytterst oroande när han dessutom vill sätta in EU mot Ungern, eftersom utgångspunkten i hans retorik tar fokus på valresultatet istället för valsystemet. Således kan man på mycket god grund ifrågasätta huruvida Fridolin ser på demokrati, och varför han inte är konsekvent? Hade vi i Sverige haft detta system hade Socialdemokratin haft kvalificerad majoritet eftersom nästan varenda valkrets har Socialdemokraterna som största parti. Ett sådant valsystem hade 2014 gett Sverigedemokraterna två riksdagsmandat. Är det demokrati? 

Tittar man på både Aftonbladets artikel eller Tv4:s reportage i deras morgonsoffa innehåller det ingen som helst balans, utan man beskriver Orbán som någon som inte är demokrat; och i TV4 för man fram att han skulle vara en ungersk Putin. Då man aldrig ska slarva med finalen är det kanske inte konstigt att man i Tv4 lyfter fram en rad “högerextrema” partier som hyllar honom, fenomenet kallas “Guilt by association” och är något som varit väldigt effektivt i Sverige. För att istället få en balanserad bild är det således viktigt att även bjuda in de som har en positiv bild av Orbán, eftersom det annars blir väldigt vinklat. Nu har Ungern haft sitt val, och till skillnad från Frankrike och Storbritannien har Fidesz vunnit ett betydligt tydligare mandat eftersom han vunnit så när som 50% av rösterna; att det ungerska folket vill ha en högre grad av självbestämmande är således tydligt. När Fridolin således utmanar det ungerska folket, när Orbán tillskillnad från Fridolin har ett starkt stöd bland folket; tåls det att fråga hur man resonerar om man vill tvinga Ungern till lydnad? Är man då demokrat?

Lyssna gärna på podden Amerikanska Nyhetsanalyser där vår kära läsare Antonia Fellegvari blir intervjuad om det ungerska valet samt sin egen ungerska bakgrund. Mycket intressanta och balanserade resonemang.

Gustav Fridolin kommenterade under dagen att “hela den liberala demokratin utarmas”, och ville därför se en annan “tydlighet från EU” mot Ungern? Viktor Orbán vann valet och hans parti fick nästan 50% av rösterna, vilket i parlamentet gett en majoritet på ca 60 % eftersom Ungerns valkretsar har ett mandat som tillfaller största parti. Frankrike…

Kommentarer

  1. Fridolin är beskäftigt förnumstigt dum när HEN tror att HEN skall kunna skriva andra på näsan !
    Frildolin har nog INTE heller läst på läxan i historia för då skulle HEN INTE bete sig på det sättet HEN gör nu!

Kommentera utan Facebook