söndag, juli 12, 2020

Tyskland presenterar stora reformer för sin migrationspolitik

Senaste artiklar

New York Times anklagas för rashatisk retorik från anställda och “hot om doxxing”

Den världsledande tidningen New York Times, i Sverige bland annat känd för...

Var studentexamen för ensamkommande afghaner som krav att få stanna ännu en politisk lögn?

Vi ser det gång på gång, partier som påstår sig ta "ledarskap"...

När NFL ska spela ”svarta nationalsången” innan den riktiga nationalsången har det spårat ut totalt

För alla som följt Black Lives Matters-rörelsen är det tydligt att splittringen...
Ian Fernheden
Ian Fernhedenhttps://fornuft.se/index.php/ian-fernheden/
Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Oberoende Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Läs mer här

Efter att under en månads tid ha fått den tyska regeringen och hela EU-samarbetet att vackla på kanten till en avgrund, kunde Tysklands inrikesminister Horst Seehofer i Berlin tidigare idag presentera sommaren mest omtalade masterplan för att kontrollera, styra och begränsa antalet migranter. Seehofer har i flera veckor kämpat mot sin chef, kansler Angela Merkel, men den senaste veckan blev dock kanslern och hennes påstridiga minister eniga om den kompromiss som gör att resten av masterplanen nu är klar. 63 punkter i en omfångsrik plan som rymmer 27 sidor har fått gott betyg i tysk media.

Süddeutsche Zeitung skriver t.ex.:
“Horst Seehofer vill inte enbart avvisa migranter, han vill även hjälpa deras hemländer samt förstärka regler och lagar för att få ovilliga migranter att integrera sig bättre. Den ursprungliga delen av hans plan blev dessvärre undanträngd av striden om återsändande av migranter.”

Den tyska regeringen kommer i enlighet med kompromissen upprätta så kallade transitcenter på gränsen till Österrike, varifrån asylsökande skall skickas tillbaka till det EU-land de först blev registrerade i. Regeringen satsar nu på att sluta bilaterala avtal med en rad EU-länder i Sydeuropa för att få dem att ta tillbaka migranter från Tyskland. Både Grekland och Spanien har ingått ett sådant avtal, men Italien fortsätter enträget att avvisa detta påfund – senast idag gjordes ett nytt försök som fick kalla handen av vice premiärminister Matteo Salvini.

Seehofers plan har utöver de omstridda transitcentren följande höjdpunkter:
*Genom polissamarbete mellan de tyska delstaterna och grannländerna skall flera försvunna migranter hittas och gripas.

*Så kallade “ankarcenter” skall upprättas, som skall följa migranterna genom det tyska systemet och se till att risken för felbehandlingar och slarv minimeras.

*Asylproceduren skall ändras så att migranterna framöver måste acceptera att deras asyl kan efterprövas flera gånger.

*Undersökningen av asylsökande som kommer utan id-papper skall påskyndas så att uppenbara ogrundade ansökningar snabbt kan avvisas.

*Tyska läkares undersökningar skall fastslå den ansökandes ålder och rättslig instans skall avgöra om migranten själv har möjlighet att betala utgifterna för sitt uppehälle i Tyskland.

*Istället för att mottaga pengar på asylcenter och slutna boenden för avvisade asylsökande, skall migranter i så stor utsträckning som möjligt klara sig på egen hand.

*Perioden under vilken asylsökande befinner sig på den lägsta nivån för finansiellt stöd skall utökas till tre år. Brist på samarbete kommer att straffas med nedskärningar i det ekonomiska stödet – samma sak gäller om man inte deltager i integrationskurser.

*Lagarna om avvisning av asylsökande skall stramas åt så att fler migranter avvisas i ett högre tempo.

*Migranternas ursprungsländer måste stärkas ekonomiskt genom investeringar, stöd till utbildning, lån och mer marknadsmöjligheter.

Under de kommande veckorna kommer Seehofer att värdera hur de tyska förhandlingarna med andra EU-länder om återsändande av migranter fortlöper. Han erkänner att det blir tal om svåra förhandlingar men att de är nödvändiga. Det är många bra punkter som Seehofer presenterar och Sverige hade behövt implementera allihop och lite till. Grundtesen handlar dock om att återupptaga Dublinförordningen, som av någon anledning inte använts på bra många år och den naturliga frågan blir således varför man i alla år sett mellan fingrarna istället för att använda den befintliga lagstiftningen?  Fortsättning följer – det är en sak som är klar!

Läs mer:
https://politiken.dk/…/Omstridt-tysk-asylplan-er-endelig-fr…

Leave a Reply

Kommentera utan Facebook

  Subscribe  
Notify of

Senaste ledare

New York Times anklagas för rashatisk retorik från anställda och “hot om doxxing”

Den världsledande tidningen New York Times, i Sverige bland annat känd för...

När NFL ska spela ”svarta nationalsången” innan den riktiga nationalsången har det spårat ut totalt

För alla som följt Black Lives Matters-rörelsen är det tydligt att splittringen i samhället blivit väldigt påfallande...

Bisarrt att lärare inte kan flytta elever utan att hamna i HD, lågaffektiv uppfostran gör apor av barn.

Även om det svenska rättssystemet landat i rätt slutsats att man som lärare ska ha rätt att...

Miljöpartiets ultimativa krav visar på hur dåligt svensk demokrati fungerar

Sedan 2014 är Sverige inte längre en demokrati, eftersom en majoritet av landets röstberättigande inte röstat fram...

När sexköpare får miljonfallskärm måste väl alla inse hur sjukt systemet är?

Hela tanken med politiska fallskärmar handlar om att den politiker som genomför kontroversiella idéer inte ska stå...

Senaste replik

Hur kan SVT göra snyftreportage om en död dömd islamistisk terrorist?

Nej SVT och reportrarna Gusten Holm och Hannes Andersson, man är inte...

Fler av våra artiklar: