Varför röstar alla vänsterpartier mot förslag om att stävja kvinnovåldet?

Det är onekligen intressant att de som ständigt röstat nej mot att skärpa straffen på män som ger sig på kvinnor, nu försöker framstå som lösningen på alla problem. Den politiska hederligheten lyser med sin frånvaro, samtidigt som den vänstervinklade mediekåren inte ställer dessa partier till svars. Däremot ger man gärna utrymme till Märta Stenevi (MP), “kvinnorättskämpen” som påstår att “vi har fostrat män att slå”; men hur har hon röstat i dessa frågor? På frågan om kvinnomisshandlare ska tvingas bära fotboja för att förhindra att de ger sig på sina överlevare och tidigare partners, har alla partier utom SD, M och KD röstat nej. Med en sådan lag hade säkerligen några utav de fem mord kunnat stoppas då kvinnorna fått larm om att gärningsmannen var nära, samtidigt som polisen (förhoppningsvis) åkt dit; det är nämligen naivt att tro att lagens långa arm kan lösa allt. Det kan den inte men den kan onekligen förbättra oddsen.

Obligatorisk häktning för den som misstänks för grov kvinnofridskränkning

Något som kan låta självklart, men så ser verkligheten inte ut eftersom det finns en vänstermajoritet mot förslaget, här får de tre konservativa partierna sällskap av L; men det räcker inte eftersom vänsterpartierna inkl. Annie Lööf och Centern är mot förslaget. Här finns det alltså möjlighet att låsa in en kvinnomisshandlare som inför en rättegång riskerar att ge sig på sitt offer, även det är ”kvinnokämpen” Stenevi motståndare till.

Generella straffökningar

På samma sätt ser det ut kring generella straffökningar, det faktum att vänsterpartierna ser gärningsmännen som offer utifrån nymarxistisk teori (etnicitet, genus, hbtq, religion osv.) gör att man inte vill slå på de som redan lider. Därför kan vi läsa Stenevis uttalanden om att ”vi har fostrat pojkar och män att slå”, i hennes värld är det vi – samhället genom vårt ”förtryck” som är orsaken till att uppskattat 1 % av männen misshandlar kvinnor. Där en röst på exempelvis Stenevi skulle vara en röst för att komma till rätta med problemet. Samtidigt är ju hennes trackrecord tydligt, på punkt efter punkt röstar man inte för reformer som på allvar skulle förbättra överlevande kvinnors trygghet.

Ludvig Aspling (SD) ställer Märtan Stenevi (MP) till svars utifrån Marxism

Uppenbart att Stenevi inte förstår sin egen politik

Sverigedemokraten och riksdagsledamoten Ludvig Aspling (SD) ställde häromdagen Stenevi till svars i riksdagen utifrån marxistisk ideologi, varav statsrådet fullständigt blockerade att hon hade något med Marx att göra. Så här fungerar praktiskt taget alla människor som likt Stenevi exempelvis resonerar i ”vithetsprivilegium”, ramverket är marxism när man legitimerar att staten genom våld (testa säga nej till skatteverket) ska jämna ut alla ”orättvisor”. Många likt Stenevi förstår dock inte att Marx är läromästare, eftersom man vävt in hans åsikter och politiska ramverk genom att prata orättvisor rörande HBTQ, Genus, Islam, Klimathysteri eller andra grupper som också låtit sig influeras av offermentalitet.

När man granskar politiker om vem som har bäst politik ska man titta på vilka förslag de röstar för, istället för vad de säger. Många politiker tvekar nämligen inte säga vad som helst, eftersom de vet att media aldrig skulle syna deras uttalanden. I fallet Stenevi saknas det även ideologiska kunskaper, utan likt en papegoja upprepar man istället vad någon annan sagt utan att riktigt förstå varför; att läromästaren heter Karl Marx slår man helt ifrån sig trots att det är precis hans idéer man är språkrör för. För hennes ignoranta väljarkår som också besitter kunskapsluckor om politiska ideologier (annars hade man sannolikt inte röstat på MP), blir Aspling (SD) därför någon man avfärdar; man förstår nämligen inte vad han pratar om. Aspling har dock rätt i sak eftersom Miljöpartiet i mycket hög grad influerats av marxismen när det handlar om att dessa idag ser förtryck i allt, de gjorde de inte när de grundades utan de har likt övriga vänsterpartier dragits med. Vilket också är orsaken till att dessa partier inte vill skärpa straffen eller på riktigt sätta åt männen som ger sig på kvinnor, utan man säger en sak men gör något annat.

Det är onekligen intressant att de som ständigt röstat nej mot att skärpa straffen på män som ger sig på kvinnor, nu försöker framstå som lösningen på alla problem. Den politiska hederligheten lyser med sin frånvaro, samtidigt som den vänstervinklade mediekåren inte ställer dessa partier till svars. Däremot ger man gärna utrymme till Märta Stenevi…

Kommentera utan Facebook