Varför argumenterar politiker försvaret utifrån kostnad istället för funktion?

Sverige har en mycket osund hållning kring hur vi betraktar vårt försvar, och vilket politiskt parti som bedriver den bästa försvarspolitiken är uppenbart svårt att bilda sig en uppfattning om. I ett demokratiskt land byggt på sunda värderingar är normalläget att man bildar sig en uppfattning om vilka funktioner man vill satsa på, samtidigt som man ser om kostnaderna uppväger funktionen. Dagens Moderater har idag uppenbart inte dragit lärdom av tidigare nedskärningar under Reinfeldt och Borg, när man utifrån kostnad ströp vad försvaret fick kosta; där sedan försvarsmakten minskade verksamheten tills man fått balans. Varför argumenterar inte försvarspolitiker utifrån vilka system som ska köpas in, och hur många anställningar som ska göras i vilken gren; istället för vem som kan spendera mest?

En leende Ulf Kristersson (M) deklarerar att han vill satsa 18 miljarder på försvaret
“Vad fan får vi för pengarna, inte mycket” sa en klok man som sedermera blev avsatt då man inte fick säga så i det land där han bodde. Frågan var och är dock i allra högsta grad befogad, vad fan får vi för dessa 18 miljarder som Kristersson vill spendera? Står dessa enorma kostnader i proportion till de försvarsförmågor vi vinner; eller är Kristersson just another politician som tar ansvar genom att endast ta täten i att öppna skattebetalarnas portmonnä? Om Oberoende Förnuft-redaktionen tycker 19 miljarder är en bättre summa, då fästningen Godnatt utanför Karlskrona förtjänar en renovering; har vi en bättre försvarspolitik då? Kanske bör man fråga sig huruvida fästningen Godnatt är av försvarsstrategisk vikt, och om det är värt en miljard att rusta upp; när våra pensionärer svälter finns det uppenbart även magar att mätta.

Moderaterna upplevs inte som uppriktiga kring NATO-frågan
Är det en slump att Moderaterna vill ha försvarsanslag kring 2 % av BNP när det råkar vara kravet att få gå med i NATO? Varför är man inte uppriktiga och säger att man vill ha siffran på 2 % för att anpassa Sverige till NATO, det hade varit begripligt och de som haft en annan uppfattning hade kunnat förespråka andra nivåer. Nu går man istället fram med att man tycker 2 % är en rimlig nivå utifrån dagens hot, utan att ingående motivera varför; och utan att förklara att det är det krav NATO ställer för att få gå med. En kanske viktigare fråga är vad vi som nation tjänar på att ta ställning mot Ryssland och bli en strategisk fiende i deras ögon? Neutralitetspolitiken har tjänat Sverige väl, vi har stått utanför två världskrig; uppenbart finns det politiska krafter som inte förstått fördelarna med det. Rätten att själv kunna bestämma vilka vi vill verka och stödja är betydligt viktigare än att vi skulle ha skickat trupp till Irak 2003 vilket våra grannländer gjorde. Ska Sverige stödja NATO-brodern Erdogan trots att han bombar det kurdiska folket? En diktator som dessutom samma personer lobbat för att ta in i EU, något som kanske säger allt om hur dåligt omdöme dessa krafter besitter?

Hemliga anslag
Försvarsmakten är en hemlig organisation, således kan man inte bedriva verksamheten om man är helt transparent; därför är det naturligt att man har en viss sekretess. Däremot är det allmänt känt vart våra regementen finns, och det är i den kontexten argumentationen kring vad man bör satsa bör ligga; vad vill egentligen de olika partierna ha för förmågor?

Vem är vår fiende som vi ska försvara oss mot?
Just nu tycks man runt om i fråga efter fråga måla Ryssland på praktiskt taget allt som uppges vara politiskt populistiskt. Är det troligt att Putin genom företaget Cambridge Analytica fick Trump vald som president eller att Storbritannien röstade för BREXIT? Kan det inte vara mer troligt att många amerikaner inte ville ha Hillary Clinton pga. att hon framstod som korrupt, och att man var trötta på ett etablissemang som gjorde arbetarna arbetslösa pga s.k. “frihandel”? Kan det vara så att imperiet Storbritannien precis som Sverige en gång gick med i ett mellanstatligt samarbete, men att deras ledare likt våra signerade Lissabonavtalet utan någon folkomröstning efter att EU-konstitutionen fallit pga. just folkomröstningar? Är det en slump att konstitutionen och Lissabonfördraget har mycket gemensamt? Det faktum att Ryssland har besatt Krim där det enligt Gallup finns stöd för det, ökar det sannolikheten att man vill besätta Gotland eller i övrigt invadera vårt land?

Sverige ska uppenbart inte vara naiva, men vi ska inte heller ägna oss åt att måla upp någon som fiende, förutsatt vi inte har klara bevis på att så är fallet. Det blir pinsamt när reporten Megyn Kelly anklagar Ryssland för att blanda sig i deras val utan att ha något på fötterna, vilket numera blivit norm kring hur väst hanterar Ryssland. Vad hände med skyldig bortom rimligt tvivel? Varför skriver ingen att NATO flyttar kärnvapen till Rysslands gräns, något som i allra högsta grad förklarar varför Ryssland moderniserar sina vapenslag? När medierna ensidigt berättar att Ryssland rustar, tåls det att fråga varför vi inte läser om NATO:s utveckling i forna öst? När Sverige således bygger sina försvarsanalyser på att hotet i vår omvärld växt, vilket således gör att man vill dubbla anslagen från 1.0% (2016) av BNP måste vi ställa oss frågan om fördubblingen står i proportion med de hot våra politiker målar upp? Ska svenska folket gå runt och vara rädda för en rysk invasion när ingenting talar för att det skulle vara anstående, allt för att Nya Moderaterna tillsammans med Liberalerna vill föra Sverige in i NATO? Är priset för att få opinionen att svänga i NATO-frågan att vi ska misstänkliggöra vår granne, som kommer vara vår granne oavsett om vi vill eller inte; för att M och L inte klarar av att motivera varför NATO (utifrån deras perspektiv) är en bra idé för Sverige?

Svenska folket bör kräva att få svart på vitt hur Ryssland hotar oss, så vi kan bilda oss en uppfattning om vilka politiker som har den trovärdigaste och mest verklighetsbaserade politiken. Rimligen borde en sådan politik kunna innefatta en fredlig och ömsesidig respektfull relation med regeringen i Kreml så väl som i Washington. Kanske borde tillträdande statsminister resa till Moskva för ett toppmöte med Putin, dialog är ett mycket underskattat vapen 2018; när vi ser Alliansföreträdare radera oliktänkande i sociala medier. I intervjun nedan behandlas de flesta känsliga ämnen rörande deras försvarsstrategi, anklagelser om inblandning i val; även här av Megyn Kelly. För den som är intresserad av världspolitik är dessa 90 minuter mycket väl investerade, fundera samtidigt på om denna man upplevs som att han vill invadera Sverige? Fundera sedan på om experterna i Aftonbladet som beskriver hur Ryssland ska attackera Gotland har en realistisk syn på verkligheten?

 

Sverige har en mycket osund hållning kring hur vi betraktar vårt försvar, och vilket politiskt parti som bedriver den bästa försvarspolitiken är uppenbart svårt att bilda sig en uppfattning om. I ett demokratiskt land byggt på sunda värderingar är normalläget att man bildar sig en uppfattning om vilka funktioner man vill satsa på, samtidigt som…

Kommentera utan Facebook