Värdegrunder är oförenligt med demokrati

Titeln kan säkert verka stötande, men knappast mindre relevant. Faktum är att samhället har förändrats mycket de senaste åren där det numera anses mainstream att bestämma över hur folk ska tänka i organisationer; något som absolut inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle. I en demokrati är själva poängen att tillåta alla åsikter, vi bestämmer inte vilka åsikter som är okej att tycka; eller vilken åsikt en viss grupp har och identifierar sig med. När detta sker i våra politiska partier är det oroande, eftersom strömlinjeformning efter en viss värdegrund gör att det kan vara mycket svårt att förändra ett partis uppfattning i olika frågor.

Ordet “hen” “en” “-man” kopplat mot begreppet “inkluderande” …
I Sverige har vi sedan några år fått in ordet “hen” som ett könsneutralt pronomen, ett mönster som återfinns i många länder där auktoritär ideologi förs in under flaggan att man värnar minoriteters utsatthet. Således kan man genom att använda olika grupper, demonisera människor att anpassa sig till ett auktoritär retorik; det sociala priset kan vara påtagligt om man tycker annorlunda. Vi har också kunnat se samma mönster där alla ord som innehåller ordet “man” (som syftar till människa) ersatts med “en”. Man har även börjat med anpassningar där en massa ord som ex. riksdagsman, justeringsman, talesman (finns en lång lista) blivit problematiska där man framstår som icke inkluderande om man inte säger riksdagsledamot, justerare eller talesperson. I auktoritära samhällen är det mycket vanligt att man rättar eller ifrågasätter andras val av ord och uppfattningar, något vi ser allt mer av i Sverige; där fel ordval leder till att den som ifrågasätter får sin person attackerad. Allt under godhetsflaggan, och att man beskylls för att inte vara inkluderande; samtidigt har man lyckats mycket väl att mobilisera dessa minoriteter att känna sig åsidosatta när tidigare vanliga ord blivit sprängstoff. Att agera ordpolis kring könsneutralt språk är inte resonemang som rimmar väl med demokrati, eftersom poängen handlar om att tolerera att människor tycker olika; och sedan rösta.

Värdegrund kopplat mot toppstyre
Backar vi bandet och tittar på exempelvis hur man arbetar inom LO:s olika förbund, strider det mot deras värdegrund att vara Sverigedemokrat och fackligt engagerad. Om vi således förenklar Sverigedemokraternas budskap till att man är för en restriktiv flyktingpolitik, är det alltså förbjudet enligt deras värdegrund att ha en restriktiv uppfattning i flyktingfrågan? Är det ett tecken på demokrati om man förlorar sina förtroendeuppdrag, för att man vill minska invandringen; kanske i syfte att bibehålla konkurrenskraften inom sitt skrå (något som rent makroekonomiskt ligger i vederbörandes intresse)? Således tåls det att ställa frågan om LO är en demokratisk organisation, då man uppenbart inte tillåter människor med olika värderingar i sin organisation? Det demokratiska synsättet handlar alltid om att rösta om vilken linje man ska föra, dvs. opinionsbildning åt olika håll måste vara tillåtet. När man då gör det svårt för motståndarna att föra fram sina åsikter, hur kan man då fördöma Putin; när man i praktiken uppträder likadant mot sina egna politiska motståndare?

Kritisera samtliga som försöker inskränka det fria ordet
Enda lösningen att komma tillrätta med de auktoritära strömningar och anti-demokratiska krafter som på många håll blivit norm i samhället är att sakligt ifrågasätta och kritisera samt informera de som blivit åsiktspoliser. Samtidigt måste man ta in många personer som resonerar på detta sättet är i regel hyggliga människor som tror de gör något bra, eftersom politisk korrekt auktoritär retorik förs in under begrepp som mångfald, respekt, värdegrund och att vara inkluderande; vilket är praktiskt eftersom man ganska lätt kan demonisera sina motståndare. Därför kan vi också se många människor radera tidigare vänner på Facebook för att man har olika åsikter, dessa individer förstår inte att det är en mycket naturlig del (kanske t.o.m. ett fundament?) i en demokrati att tycka olika; eftersom de har inte satt sig in i dessa mekanismer. Därför finns det många människor som också avfärdar dessa påståenden som nonsens, de har nämligen aldrig rört sig utanför sin värdegrund och således aldrig haft problem. Många människor som lever under auktoritär ideologi förstår inte det själva, dessa behöver hjälp att avkodas och leva fritt med olika vänner och åsikter; för vänskap och politiska åsikter är olika saker.

När man läser om människor som förlorar arbetet pga. vilka åsikter man har är det mycket enkelt att fråga dessa hur väl vår demokrati fungerar? När vi läser om våra lärosäten som influeras av koncept av värdegrund, hur neutralt fungerar då vår utbildning? När diskussionen nu går varm vilka åsikter som stora nätjättar ska visa, och om man som invandrarkritisk ska få figurera i sociala medier; stämmer dessa synpunkter mycket illa med demokrati. Ett mycket enkelt test för att se om någon agerar demokratiskt är att tänka sig att Vladimir Putin skulle agera likadant för sina egna intressen; och sedan fråga om det låter sunt? Vore det ett sundhetstecken att man i Ryssland får nätjättar att filtrera sökresultat med åsikter som rimmar dåligt med Kremls värdegrund, när Rosenbad istället lägger fram förslaget utifrån sin utgångspunkt; är det mer rätt då? Vore det sunt att Vladimir Putin upphöjer den ryska datainspektionen till licensgivare för vilka journalister som ska få del av känslig information, blir det mer rätt när den svenska regeringen vill ge denna rättighet till datainspektionen?

Demokrati handlar om att vara tolerant mot andras åsikter, även om man inte instämmer i dem. Demokrati handlar om att diskutera sak istället för person (vilket idag är norm). Tyvärr finns det många människor i Sverige som inte längre är demokrater eller värnar demokrati, således måste vi alla orka ta diskussionen och faktiskt ifrågasätta deras metoder; eftersom sakpolitiken står över personen. En person som får mottaga attacker på sin egen person, bör påtala att man sakpolitiskt står oemotsagd och att personangreppen inte är relevanta; eftersom det är enda möjligheten att föra tillbaka diskussionen rätt. Det är även viktigt att vi fria individer inte ägnar oss åt samma sak,  flaggan ska hållas högt och det är viktigt att vi tolererar människor som argumenterar för tokiga idéer som ex. öppna gränser; det är deras argument och inte person som ska synas i sömmarna. Vi förändrar inte vårt samhälle om vi inte själva är villiga att axla ledartröjan och agera utifrån ett rättvist perspektiv, förändrar vi gräsrötterna förändrar vi samhället.

 

Titeln kan säkert verka stötande, men knappast mindre relevant. Faktum är att samhället har förändrats mycket de senaste åren där det numera anses mainstream att bestämma över hur folk ska tänka i organisationer; något som absolut inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle. I en demokrati är själva poängen att tillåta alla åsikter, vi bestämmer…

Kommentarer

Kommentera utan Facebook