Tullverket behöver få polisiära befogenheter

I förra veckan rapporterade SVT att tullen släpper lastbilar fulla med stöldgods om inte polisen hinner ner till färjeläget innan avgång, eftersom dessa har en biljett och inte ska missa sin förbindelse. För gemene man som blivit av med sin utombordare är det inget annat än ett hån, men för myndighetssverige något som tillhör vardagen. Således tåls det att fundera på om det inte är dags att utöka befogenheterna för dagens “tullamästare”. Tullverket tillhör idag finansminister Margareta Andersson, vilket är logiskt i och med att de också sysslar med beskattning på inpasserande varor (det vi kallar “tull”); dock bör man i samband med utökningen flytta myndigheten till en annan minister.

Polismyndigheten – en myndighet med många problem
Idag har polisen klara strukturella problem, det är det nog få som förnekar efter en illa omtyckt omorganisation med tidigare rikspolischefen Eliasson i spetsen. Således är det en dålig idé att föreslå en sammanslagning, eftersom risken är överhängande att det fungerande Tullverket skulle bli en bortglömd division i en myndighet med många problem. Därför är det en mycket bättre idé att ge tullverkets undersökande division mer polisiära befogenheter, än att uppgradera dem till poliser.

Tullverket 2.0
En vidareutbildning av Tullverkets personal hade sannolikt underlättats om samma minister ansvarade för både polisen och tullverket. Lika mycket som det är en felaktig tanke att polisen skulle placeras under finansministern för att man utreder ekonomisk brottslighet, är placeringen av Tullverket. Är det en helt orimlig tanke att de som sysslar med tullavgifter på varor kan rapportera till berörda ekonomiska myndigheter även under inrikes och justitieministerns ansvar? Uppstår det problem kring den ekonomiska sidan är det väl inte en omöjlighet att två statsråd är ansvariga men har fokus på verksamhetens två vitt skilda avdelningar? Kanske bör man till och med gå så långt som att dela verket (men behålla gemensam administration för att hålla kostnaderna nere) där de som sysslar med handelspolitik som skyddstullar av olika slag utgör en egen myndighet på pappret?

Nya tider – Nytt bus – Nya rättigheter
Tullverket bör i det aktuella fallet med utombordaren ha rätt att kvarhålla någon som försöker smuggla ut stöldgods, de bör således inkluderas i våldsmonopolet med olika former av vapen (batong pistol etc.). Man bör även se över om tullen ska ha rätt att omhänderta någon under den initiala utredningen, förslagsvis samarbetar man här med polisen och använder deras befintliga celler eller så upprättar man några egna lokalt på plats vid gränsen. Det är en oacceptabel tanke att man hellre släpper en grov brottsling, för att polisen inte hinner i tid; den typen av ordning kan man inte ha i en rättsstat.

Höjda straff på införsel av droger och vapen
Då vi uppenbart har problem med att olika jugoslaviska handgranater detonerar på till synes fredliga förbipasserande har vi ett problem med vad som förs över gränsen. Det bör vara belagt med många år i fängelse att införa automatvapen, pistoler eller sprängmedel, det är nämligen en fara för den allmänna ordningen om grovt kriminella disponerar över vapen värdiga en armé. När droger är en viktig del i den ekonomiska processen för att finansiera verksamheten bör man även där ha tuffa straff för de som för dem över gränsen.

Tullen behöver dessutom bli närvarande, det är något som gynnar oss alla. Vi är nog många som köpt eller åtminstone övervägt en extra spritflaska utanför EU för att priset varit lågt, för att sedan lyckosamt gå rakt igenom tullen då personalen saknats. Problemet är inte den extra spritflaskan, utan de andra olagligheter andra resenärer har med sig. Därför är det rimligt att vi har permanent bemanning med kontroller i Öresund och på andra relevanta platser, schengen-reglerna har lett till att vi fått ett utflöde av stöldgods och ett inflöde av vapen och droger. Förslagsvis låter man även Tullen sköta registreringen av migranter, eftersom dessa som första myndighet är de som kommer stöta på de individer som vill korsa gränsen. Kanske kan man även arbeta närmare mellan polisens stöldregister och tullens inspektörer, så att man snabbare kan identifiera stöldgods. När stöldgods av allvarligare slag rapporteras bör det omedelbart komma till de som står vid gränsens kännedom, tekniken finns där; men finns viljan?

I förra veckan rapporterade SVT att tullen släpper lastbilar fulla med stöldgods om inte polisen hinner ner till färjeläget innan avgång, eftersom dessa har en biljett och inte ska missa sin förbindelse. För gemene man som blivit av med sin utombordare är det inget annat än ett hån, men för myndighetssverige något som tillhör vardagen.…

22 kommentarer

 1. Pingback: https://ccaps.net/
 2. Pingback: ป้าย
 3. Pingback: ks pod
 4. Pingback: bio ethanol burner
 5. Pingback: goatpg
 6. Pingback: slotjili
 7. Pingback: yehyeh.com
 8. Pingback: bonanza178
 9. Pingback: lsm99
 10. Pingback: look here
 11. Pingback: pod ks lumina
 12. Pingback: Thai food nyc

Kommentera utan Facebook