Foto Viking Sally: Mark Markefelt / Sjöhistoriska museet // Foto Katerina Janouch: Thron Ullberg -- Wikimedia Commons

Under de senaste åren har vi sett en hård utveckling i Sverige där företag som samarbetar eller säljer sina tjänster till individer eller partier med kontroversiella åsikter får våldsam kritik i press och sociala medier. Situationen har blivit så pass allvarlig att företagen oftast kastar in handduken och tvingas ge avbön. Grand Hotel i Stockholm som tidigare huserat diverse blodiga diktaturer utan problem, fick se en våldsam storm i sina sociala medier för att de huserade en internationell gala där Sverigedemokraterna agerade värd. Även om många av de protesterande sannolikt inte har likviditeten att bo på det anrika hotellet kunde dessa inte stå emot utan pudlade i pressen.

Kontroversiella korrekta åsikter är en fråga om tid

Tittar vi på en samhällsdebatt 2014 och jämför den med vart vi befinner oss idag är det tydligt att samhället förskjutit sina gränser vad man får säga 2017. Även om det fortfarande finns något som kan liknas vid en åsiktskorridor, är det tydligt att denna vidgats; gårdagens stora stöd för artikeln kring asylanterna på Medborgarplatsen talar sitt tydliga språk. Vad många inte tycks förstå är att det handlar inte om en anpassning mot rasism, utan att den fakta som tidigare förtigits och förnekats blivit tagen på allvar. Utvidgandet av åsiktskorridoren beror således på tidsaspekten, där fler och fler över tid hamnat i ett läge där man inte längre finner ex. vänsterlobbyisten Lisa Pellings analys om ökningar rörande priset på busskort som adekvat förklaring för antalet ökade bilbränder i förorten. Istället har sanningen kommit ikapp tiden, dvs. människor efterfrågar relevant fakta.

Lex Katerina Janouch och Viking Line

I veckan utspelade sig ännu ett drama när vänsterpartisten Rossana Dinamarca besökte medborgarplatsen varav Katerina Janouch publicerade en satirisk bild och gliring på Twitter om att trappan med asylanterna och Dinamarca var mer effektivt än Tinder (dejtingapp). Dinamarca som tidigare poserat i bikini och en t-shirt med texten “Sveriges sexigaste politiker 2015” hade uppenbart svängt 2017 och gjorde en polisanmälan pga. den sexualisering hon fått utstå. Historien hade kunnat sluta där, under gårdagen attackerades Viking Lines kommentarsfält eftersom Janouch suttit i ett råd för att motverka sexuellt våld på företagets båtar. Situationen tycks ha blivit ohållbar när många aktivister hotade att bojkotta rederiet om inte Janouch avskedades. I en tid när uppenbart humor, satir och inte minst yttrandefriheten är under hot, är det rimligt att vi ska stötta företag som inte klarar av att stå upp för dessa värden även om det stormar?

En för alla, alla för en

Vill vi verkligen ha en situation där människor tvingas ge avbön för minsta sak, eller vill vi ha ett näringsliv som försvarar yttrandefriheten? Om alla företagare håller gemensam linje, dvs. inte avslutar samarbete med kontroversiella individer utan istället ställer sig bakom yttrandefriheten kommer vi att övervinna det polariserade samhället. Dreven uppstår eftersom det faktiskt är möjligt att använda guilt by association till den grad att exempelvis Viking Line kastar in handduken. Rimligen kan man fråga sig vad Janouchs skämtsamma inlägg har att göra med hennes kunskaper i sin yrkesutövning, förtroendet sägs vara förbrukat; men var det förtroendet eller hennes kunskaper Viking Line efterfrågade initialt? Hade Viking Line totalt ignorerat drevet och sagt att man efterfrågar hennes yrkeskunskaper, samt att hennes privata åsikter eller satirutövning faller under yttrandefriheten hade affären sannolikt inte uppstått.

Har man anställt en kontroversiell person får man vara beredd på att uthärda eventuella strider tillsammans. Så har skett historiskt, familjen Bonnier försvarade exempelvis August Strindbergs kontroversiella bok “Giftas” som anklagades för kätteri eftersom den kritiserade nattvarden; både förläggare Albert Bonnier och författaren Strindberg infann sig i rättssalen och blev sedermera friade. Vart finns dessa företag med rättspatos idag? 

Fortsätter vi att se företag kasta sina anställda eller samarbetspartners till vargarna likt Viking Line bör ett publikt register upprättas med företag som viker ner sig för yttrandefriheten. Det ligger i allas vårt intresse att känna till de företag som inte respekterar landets grundlagar. Det finns redan en inofficiell lista med personer eller företag som brännmärkts i media åt andra hållet; ex. Marcus Birro, Peter Springare, Boppers sångaren Peter Jezewski, Katerina Janouch och Christer Sandelin är exempelvis några som fått utstå problem efter uttalanden som inte fallit väl hos de olika mediehusen. För att undvika denna utveckling är det mycket enkelt, yttrandefriheten placeras i första rummet.

Står vi alla upp för yttrandefriheten och rätten till att ha olika åsikter, slipper vi se en polariserad utveckling där företag efter företag viker ner sig och avbokar partier eller personer vars åsikter de inte delar. Oliktänkande ska respekteras, det är demokratins vitala del; dagens utveckling är således oroande. Samhället är förlorarna på att det fria ordet tystas, samhället är också förlorare om handelsregister upprättas; står vi alla upp för det fria ordet och behandlar andra som man själv vill bli behandlad slipper vi se vår civilisation föras ner i rännstenens mörkaste kloaker.

P.S. Känner du igen skeppet på bilden?

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook