Sverige har en gigantisk säkerhetslucka i årets val, …och kontrollen är obefintlig.

Det faktum att vi släpper den här artikeln innebär att vi synliggör en allvarlig lucka i det svenska valsystemet som människor kan utnyttja, men att inte skriva en rad och att valfusk sker utan att vi vet det är ett större problem; därför kanske vi snabbt kan få valmyndigheten att ändra sin rutin för att undvika valfusk. Efter att ha sett en bild i sociala medier valsa runt att man kan rösta om någon annan intygar att du är du ringde redaktionen till valmyndigheten i Göteborg, resultatet av samtalet är hårresande för dessa bekräftar att man varken har kontrollsystem, att potentiella falska röster räknas som riktiga och att det är oerhört lätt att rösta flera gånger. Därför ser vi gärna att denna artikel delas för att det finns saker man själv kan göra för att minimera risken att bli utsatt, förutsatt att myndigheterna inte agerar på dessa synpunkter. Börja gärna med att lyssna på klippet på några få minuter nedan då artikeln handlar om vad vi kan göra för att motverka denna säkerhetslucka.

Personnummer är offentliga uppgifter

För alla med lite internetkunskap är det inga problem att få fram människors fyra sista uppgifter, eftersom dessa uppgifter är publika. Därför kan man utan problem söka fram personer som inte tänker gå och rösta (s.k soffliggare) och vandra ner till röstlokalen innan stängning och avlägga deras röster. Därför bör man absolut inte ange för andra människor att man inte tänker rösta, eftersom dessa med lätthet kan utnyttja den informationen och rösta i ditt ställe när kontrollen är obefintlig. I ett senare samtal med valmyndigheten som inte bandades (de ville inte prata när vi sa att vi var press) så behöver man inte ens röstkort, och i vissa lokaler kan man få dessa printade oavsett om man “förlorat” det. Vet man inte hur man ska rösta är det därför bättre att rösta blankt än att inte rösta alls, eftersom man då stänger möjligheten att någon röstar i ens ställe.

Redovisa hur många som röstar utan id-kort med intyg, kan vi ha ett problem?

Valmyndigheten behöver därför börja redovisa hur många röster som sker med borttappade id-kort, är det så att denna siffra är obefintlig betyder det att det inte finns något problem att tala om. Är det däremot så att man kan se att 1000-tals runt om i hela landet röstar med intygade identiteter kan det inte uteslutas att vi har ett utbrett valfusk.

Bara för att man inte ser problemet betyder inte det att det inte finns

Lyssnar man på samtalet är myndighetsmanen säker att vi inte har ett problem eftersom inga rapporter inkommit, det här ett klassiskt mönster man kan se många gånger i världshistorien. Ett exempel är RMS Titanics sista isvarningar som inte nådde bryggan, 1:e styrman Murdoch som hade vakten vid kollisionen med isberget (eller 2:e styrman Lightoller som precis blivit avlöst) hade kanske dragit ner på farten (dvs. fått problemet synliggjort) om de blivit alerterade att SS Californian skymtat is i deras resväg. På samma sätt är enda möjligheten för en soffliggare att få reda på problemet om denne ångrar sig och tar sig till vallokalen strax innan stängning, för att upptäcka att rösten redan är kastad; men hur många gör det? Det kan därför inte uteslutas att vi inte har ett problem eftersom mycket få soffliggare tar sig till vallokalen, det finns dessutom bisarrt nog många väljare som inte kan svenska; vilket är tydligt när många valaffischer från M, C och S (säkert fler) är på arabiska. När kvinnor är i hemmet och dessutom skyler sig med olika huvuddukar tåls det att fråga om inte denna grupp som inte behärskar språket riskerar att kunna utnyttjas ännu mer? Därför är det också intressant att se om det finns skillnader beroende på vallokalens placering, kring personer som intygar andras identitet.

Valmyndigheten bör även skicka ut bekräftelser till samtliga som röstat via styrkt identitet från annan part, eftersom det är enda möjligheten att alertera dessa individer att de varit utsatta för en identitetskapning. Det faktum att man inte gör det, kan innebära att många identiteter kapas utan att man är medveten eftersom man inte ens behöver röstkort. I det läget har man även identiteten på den som utfört detta bedrägeri, och man kan dessutom se om vi har ett problem eller inte; men rösten kommer dessvärre att räknas eftersom den hamnar i urnan. En annan enkel möjlighet för Valmyndigheten att förhindra bedrägeri är att kräva röstkort i dessa fall, eftersom dessa kan vara mycket svåra att lägga beslag på; särskilt om röster sker i fall där man vet att någon är soffliggare. Valmyndigheten behöver agera innan valet för att säkerställa att vi inte utsätts för valfusk. De som är valarbetare har ett extra stort ansvar att hålla ögonen öppna  (även kollegor med en överdriven nyfikenhet på vilka som inte röstat, personnummer kan enkelt SMS:as ut) ex. om människor kommer sent på kvällen utan id-kort med individer som säger sig kunna styrka vederbörandes identitet.

Det faktum att vi släpper den här artikeln innebär att vi synliggör en allvarlig lucka i det svenska valsystemet som människor kan utnyttja, men att inte skriva en rad och att valfusk sker utan att vi vet det är ett större problem; därför kanske vi snabbt kan få valmyndigheten att ändra sin rutin för att…

Kommentarer

Kommentera utan Facebook